วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ในหลวงทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดสำปะซิว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ 8 อำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และพระสงฆ์ ณ วัดสำปะซิว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ

จากนั้น องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย จนต้องอพยพมาพักอาศัยที่เต๊นท์พักพิงเป็นการชั่วคราว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้

จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมและอิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และ “คมปาซุ” ทำให้มีฝนตกกระจายและฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบกับ ประตูระบายน้ำพลเทพ ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา และประตูระบายน้ำสองพี่น้อง ได้เพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน รวมทั้งเขื่อนกระเสียวได้ระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่ ลำห้วยกระเสียว ส่งผลกระทบทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ

จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 10 อำเภอ 2 เทศบาล 110 ตำบล 35 ชุมชน 983 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 56,076 ครัวเรือน 86,915 คน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรสาธารณภัยในการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ จะได้เร่งดำเนินการสำรวจตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

 

 

 

โดย อาภารัศมี

 

กลับไปที่ www.oknation.net