วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์


ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

       เชื่อว่า...

  1. ความคิดสร้างสรรค์มีเฉพาะผู้ที่มีการศึกษา หรือมีความรู้ที่เรียนในระบบการศึกษา ประเด็นนี้ไม่เสมอไป...
    คนที่เรียนรู้ตลอดเวลาที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา หรือต้องจบความรู้ในระดับสูง   ก็มีความคิดสร้างสรรค์ได้

  2. คนที่ฉลาด IQ สูงเท่านั้น ถึงจะมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ในตำราที่เกี่ยวช้องกับเรื่องนวัตกรรม เขาบอกว่าระดับสติปัญญา ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์

  3. คนหนุ่มสาว จะมีความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าผู้ที่สูงอายุ ประเด็นนี้ก็ไม่ถูกต้องนัก  ไม่เฉพาะคนหนุ่มสาวเท่านั้น ที่มีต้องมีความคิดสร้างสรรค์ วัยไหน ๆ ก็มีความคิดสร้างสรรค์ได้ ความคิดสร้างสรรค์จะไม่มีปัจจัยเรื่องวัยเป็นข้อจำกกัด

   ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ ง่ายมากกับทุกคน  เพียงทุกคนนั้นขอให้เป็นนักแก้ไขปัญหา เป็นคนที่ไม่ทนต่อสภาพเดิม ๆ ที่ไม่สร้างคุณค่า  มุ่งมั่นต้องการแก้ปัญหานั้น เพื่อให้ได้ตามปรารถนา ตามเป้าหมายที่แตกต่างจากสภาพเดิม แบบไม่ย่อท้อ เอาจริงเอาจัง...เท่านี้ก็คิดสร้างสรรค์ได้

       อย่าติดกับดักความคิดตัวเอง... ว่าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์!!!

      ข้อสำคัญ...ในสิ่งที่ทำนั้น จะต้องสร้างสรรค์ คือเกิดประโยชน์ทั้งสังคม  ผู้อื่น และตัวเรา  ถ้าความคิดสร้างสรรค์นั้น ไปสร้างปัญหา สร้างภาระให้กับผู้อื่น หรือผู้อื่นต้องมาได้รับผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณ

ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่สมบูรณ์ ยังไม่เป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะถือว่าตัวเราเองได้ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว

            

 

โดย ฐิติ

 

กลับไปที่ www.oknation.net