วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้


ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กลายเป็นปัญหาที่

คาราคาซังอยู่หลายปี ซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นั้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยสงบลงได้ ปัญหาดังกล่าวยังสร้างปัญหาที่รุนแรงไปอีกหลายเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นฆ่าตัดหัว ยิงรายวัน(เก็บรายวัน) ยิงครู ยิงประชาชน วางระเบิด เผาโรงเรียน และเผาสถานที่ต่างๆ ยิ่งกว่านั้นปัจจุบันยังสร้างปัญหาอื่นๆอีกตามมาหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหา ทางด้านสังคม ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงปัญหาทางด้านการศึกษา ซึ่งปัญหาทุกปัญหาล้วนเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ

 

  -ปัญหาทุกปัญหาจำเป็นต้องมองให้รอบด้านในการแก้ไขปัญหาเพื่อทราบสาเหตุทั้งมวลของปัญหา และขจัดสาเหตุแห่งปัญหานั้นๆ

 

  -ปัญหาที่เกิดขึ้นหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อาจจะสงบลงได้โดยเร็ว

 

  -กฎหมายมีไว้สำหรับคนชั่วที่ทำความผิด และสมควรได้รับการลงโทษที่รุนแรง เพราะความผิดที่เขาได้กระทำลงไปในครั้งนี้มันผิดคนเกินมนุษย์

 

  -การศึกษาสามารถที่จะพัฒนาคนในด้านต่างๆ ทั้งทางกายภาพ อารมณ์และสติปัญญา เพื่อให้มีความประพฤติดี การศึกษาที่ดีย่อมนำไปสู่ความเป็นระเบียบที่ดีของสังคมและช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมได้

 

  -ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ประเทศชาติขาดความมั่นคง

 

 

ปัญหาทางด้านสังคม

 

  -กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประชาชนในการประกอบอาชีพ เพราะว่ากลัวจะออกจากบ้านเพื่อไปประกอบอาชีพในสถานที่ไกลๆ หรือจะออกไปทำงานตอนเช้ามืดสำหรับคนทำงานกรีดยาง เพราะกลัวว่าจะถูกยิง ถูกฆ่าตัดคอ จึงเป็นปัญหาสังคมอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ประชาชนขาดรายได้ในชีวิตประจำวัน

 

แนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม

 

  -ให้ความช่วยเหลือในเรื่องความปลอดภัยแก่ประชาชนให้มาก สอดส่องดูแลความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน ห้ามคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน และรีบเร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบโดยเร็วที่สุด

 

  ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

 

  -เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกิดขึ้นมาเกือบหลายปีแล้ว ส่งผลให้ประเทศขาดความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่เจริญ ปัญหาเกิดจากชาวต่างชาติและประเทศเพื่อนบ้านไม่กล้ามาลงทุนกับประเทศเรา

 

  แนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

 

  -สิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจคือ ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบให้จบลงโดยเร็วที่สุด

 

  ปัญหาทางด้านการศึกษา

 

  -การศึกษาเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะคนที่มีการศึกษาเท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาคน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอยู่ได้ หากขาดการศึกษา ก็ขาดความรู้ในการพัฒนาประเทศ ปัญหาความไม่สงบได้ทำลายอนาคตของเด็กหลายๆคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้โรงเรียน ทำให้ไม่มีที่จะเรียนหนังสือ ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน มีการยิงครู ทำให้ครูคนอื่นๆเกิดความกลัวและมีการย้ายกลับภูมิลำเนากันเกือบหมด เด็กๆเหล่านี้ยังรอความหวังและอนาคตเพื่อจะได้เรียนหนังสือ และพวกเขายังหวังอีกว่าถ้าพวกเขาสามารถเรียนหนังสือสูงๆมีความรู้แล้ว พวกเขาจะสามารถพัฒนาประเทศได้ดีกว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นได้

 

  แนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา

 

  -รัฐบาลให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมในเรื่องการศึกษาของเด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ที่จะเรียนหนังสือ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน และที่ขาดไม่ได้คือครูผู้สอน ควรให้มีการรับครูในพื้นที่ให้มากเพื่อป้องกันการย้ายถิ่นกลับภูมิลำเนา และให้ความปลอดภัยแก่ครูและเด็กนักเรียนให้มาก

 

ปัญหาทุกปัญหาจำเป็นที่จะต้องมองให้รอบด้านเพื่อทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ง่ายขึ้น และทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือประชาชนทุกหน่วยงาน

 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้

 

 จากการที่ทุกฝ่ายต้องการเห็นความสงบเกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่มีหน่วยงานใดของรัฐบาลสามารถแก้ไขได้นั้น แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาไม่ได้ง่ายเสียแล้วในเวลาปัจจุบัน

 

จึงขอเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เพื่อความสงบของพี่น้องคนไทยตามปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

1.ข้อสมมุติฐาน การต่อสู้ด้วยอาวุธสงครามและระเบิดของกลุ่มคนร้ายในสามจังหวัดภาคใต้ ต้องการที่จะให้เห็นพลังของกลุ่มผู้ก่อการร้ายว่าสามารถที่จะควบคุมประชาชนในพื้นที่ได้พร้อมทั้ง ต้องการให้การแยกดินแดนเป็นความจริงโดยให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามาเป็นพวกคอยสนับสนุน

 

2.จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพของผู้ก่อการร้าย ดังนั้นต้องอาศัยความอ่อนแอของฝ่ายบริหารกระทำการให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด

 

 

- วิธีการแก้ไขปัญหา

 

1.ตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ทำให้รู้ขีดความสามารถของผู้ก่อการร้ายว่ามีความพร้อมเต็มขั้นสูงและสามารถทำลายมวลชนได้สำเร็จ พิจารณาจากการให้ผู้หญิงและเด็กมากดดันเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จับกุมผู้กระทำความผิดได้

 

ต้องดำเนินการโดยฝ่ายบริหารซึ่งมีรัฐบาลเป็นแกนหลักเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าผืนแผ่นดินที่อาศัยอยู่เป็นของไทยไม่ใช่ของกลุ่มโจรก่อการร้าย

 

2.ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีบัตรประชาชนสองสัญชาติ ให้เลือกเอาว่าจะอยู่ประเทศไหน พร้อมทั้งให้ยกเลิกบัตรดังกล่าวเสีย เพื่อเป็นแนวทางที่จะกำหนดว่าใครคือคนไทยหรือใครคือคนต่างด้าว

 

3.กำหนดยุทธศาสตร์การสู้รบของฝ่ายบริหารเสียใหม่ ด้วยการส่งกองกำลังติดอาวุธเข้าไปในพื้นที่เต็มกำลังขยายผลไปตลอดทั้งพื้นที่โดยเฉพาะในป่า ภูเขาทุกลูกจะต้องใช้กำลังเสริมคอยสนับสนุนการสู้รบเต็มอัตรากำลัง

 

4.ปิดพรมแดนสามจังหวัดในภาคใต้ทั้งหมดห้ามมีการติดต่อกับประเทศมาเลเซียโดยอ้างว่าต้องการแก้ไขปัญหาภายในประเทศ พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับฝ่ายบริหารของประเทศมาเลเซียทางการทูต

 

5.จากการปิดพรมแดนและการให้ประชาชนในพื้นที่เลือกว่าจะเป็นคนไทยหรือคนประเทศอื่น ทำให้เจ้าหน้าของรัฐสามารถกำหนดเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทำการด้านยุทธศาสตร์ได้เต็มที่ พร้อมทั้งตัดการช่วยเหลือของฝ่ายผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนโดยผ่านมาทางพรมแดนไทย-มาเลเซียไม่ว่าจะเป็นอาวุธ วัตถุระเบิดเพราะส่วนใหญ่ได้รับการขนส่งมาจากด้านมาเลเซียเป็นหลักโดยผ่านทางรถไฟ

 

หากสามารถทำตามข้อเสนอแนะได้จะสามารถแก้ไขปัญหาภาคใต้ได้สำเร็จอย่างถาวรต่อไป

 

ปัญหาที่ต้องแก้ตอนนี้ก็คือรัฐบาลขิงแก่ หรือรัฐบาลขมิ้นอ่อนจะทำได้หรือไม่ หรือไม่อยากทำทั้งๆที่รู้ดีไปทุกอย่างแล้ว หากเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่ารัฐบาลพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการแบ่งแยกดินแดนของผู้ก่อการร้ายด้วย และต้องถูกประณามจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศด้วยว่าเป็นโจรปล้นแผ่นดินแล้วสนับสนุนผู้ก่อการร้ายให้ฆ่าคนไทยอีกด้วย.

โดย วิถีไท

 

กลับไปที่ www.oknation.net