วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๏ เรือนารายณ์ทรงสุบรรณ และเรือทหารเอกทั้งหก ๚ะ


         ลุปีพุทธศักราช ๒๕๓๙  อันเป็นมหามงคลสมัยกาญจนาภิเษก  ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณจึงเนรมิตขึ้นในสมัย  เพื่อเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษก  อันอุปมาว่าเป็นเรือทรงแห่งพระนารายณ์อวตารลงมาคือกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์องค์ที่ ๙  เพื่อปราบยุคเข็ญให้ปวงชนชาวไทย  
        
         พร้อมอาวุธอันวิเศษคือ  ตรี  อันอุปมาว่าเป็นพระรัตนตรัย  องค์รวมแห่งพระพุทธศาสนา  จักร  อันเป็นอุปมาว่าคือการหมุนไปแห่งศาสนธรรม  เพื่อฆ่าอวิชชาด้วยความรวดเร็วทันเหตุการณ์  เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเป็นเรือนำขบวน  มีเรือตามขบวนอีก ๖ ลำ คือ  เรือทหารเอกพระรามและครุฑ  อุปมาดั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พระผู้นำการพระศาสนา  การเกษตร  การพลังงาน  การกลาโหม  และการมหาดไทย  มาปกครองแผ่นดินอันนำความเจริญรุ่งเรือง  แก่ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณ

                           นารายณ์ทรงสุบรรณ                           ลอยลั่นฟ้ามาหลังสินธุ์

                           เรือทรงองค์ภูมินทร์                             จากนทีสีทันดร

                           ล่องลำเจ้าพระยา                                โปรดไพร่ฟ้าด้วยอาทร

                           จักรีพระสี่กร                                      รอนเมืองราพณ์ปราบเมืองมาร

                           ตรีคือรัตนตรัย                                    ย่อมหมุนไปดังจักรผัน

                           ปราบปวงกิเลสพาล                             หนุนใจให้ไทยรุ่งเรือง

        เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ  จัดเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง  ซึ่งลำเดิมได้จัดสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  มีชื่อว่า “มงคลบรรณ”  มีหัวเรือ “พระครุฑพ่าห์”  ต่อมาได้เสริมรูปพระนารายณ์ประทับยืนบนหลังพญาสุบรรณในรัชกาลที่ ๔  แล้วขนานนามว่า “เรือนารายณ์ทรงสุบรรณ”

         ต่อมาเรือได้เสื่อมสภาพคงเหลือแต่โขนเรือเก็บรักษาไว้  เนื่องจากความงามและความสำคัญของสัญลักษณ์แห่งโขนเรือ  ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในเชิงเทิดพระเกียรติ  กองทัพเรือโดยกรมอู่ทหารเรือ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  กรมศิลปากร  และสำนักพระราชวังได้ร่วมกันจัดสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่ถวาย  และได้รับพระราชทานนามว่า “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙”  เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งพระบรมเดชานุภาพ  และเป็นพระเกียรติยศสำหรับแผ่นดินสืบไป 

เรือกระบี่ปราบเมืองมาร

                           สีขาวแห่งกลางวัน                               คือหนุมานขันอาสา

                           ปราบมารผลาญอัตตา                          อันยิ่งใหญ่ในใจคน

         เรือ “กระบี่ปราบเมืองมาร”  รูปหนุมานกายสีขาว  อันอุปมาว่าคือ  ความรู้แจ้งเอาไว้ปราบ “อัตตา” ความเห็นแก่ตัวอันน่ารังเกียจของฝูงชนทั้งหลาย  (หนึ่งในสองทหารเอกอันได้แก่การพระศาสนา)

         ไม่พบหลักฐานการสร้างแต่ถูกระเบิดเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ ๒  กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้  จนได้นำมาใช้ในการสร้างลำใหม่ในปี ๒๕๑๐  ซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุชำรุดบางส่วน  เมื่อ    กันยายน  ๒๕๒๔ 

เรือกระบี่ราญรอนราพณ์

                           นิลพัทรัตติกาล                                   คอยคิดอ่านหาเหตุผล

                           รอนราพณ์ปราบกมล                            ที่โลภหลงให้ปลงใจ

         เรือ “กระบี่ราญรอนราพณ์”  รูปนิลพัทกายสีดำ  อันอุปมาว่าเป็น “ผู้กำกับราตรี คือ ความคิด”  เอาไว้ปราบความโลภ-หลงอันน่ารังเกียจของฝูงชนทั้งหลาย  (หนึ่งในสองทหารเอกอันได้แก่การพระศาสนา)

         ไม่พบหลักฐานการสร้างแต่ถูกระเบิดเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ ๒  กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้  จนได้นำมาใช้ในการสร้างลำใหม่ในปี ๒๕๐๙  ซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุชำรุดบางส่วน  เมื่อ    กันยายน  ๒๕๒๔ 

เรือพาลีรั้งทวีป

                           พาลีกายสีเขียว                                   คือสีเดียวกับพืชพันธุ์

                           รั้งทวีปขอบเขตขันธ์                             การเกษตรประเทศไทย 

         เรือ “พาลีรั้งทวีป”  คือ  การเกษตร  อันอุปมาไว้ด้วยรูปพาลีกายสีเขียว  การเกษตรมีความสำคัญเป็นอันดับแรกของชีวิตมนุษยชาติ  โลกอันอุดมและงดงามที่สุดในจักรวาลนี้  มีดินฟ้าอากาศเหมาะสมสำหรับพืชพันธุ์จะงอกงาม  เป็นที่วิเศษสุดต่อการเกษตรอันรื่นรมย์  (หัวเรือเป็นรูปพญาวานรสวมมงกุฎกายสีเขียว) 

         ไม่พบหลักฐานการสร้าง  ซ่อมทำเครื่องตกแต่งเรือใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔  และซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ชำรุดเมื่อ    กันยายน  ๒๕๒๔ 

เรือสุครีพครองเมือง

                           สุครีพกายสีแดง                                 ดุจดั่งแสงสุรีย์ใส

                           ครองเมืองเรืองวิไล                             สว่างรอบขอบจักรวาล   

         เรือ “สุครีพครองเมือง”  คือ  การพลังงาน  อันอุปมาไว้ด้วยรูปสุครีพกายสีแดงเพราะแสงอาทิตย์  คือ  พลังงานแท้  ให้ประโยชน์บริสุทธิ์แก่มนุษยชาติ  (หัวเรือเป็นรูปพญาวานรสวมมงกุฎกายสีแดง) 

         ไม่พบหลักฐานการสร้าง  ซ่อมทำเครื่องตกแต่งเรือใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔  และซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ชำรุดเมื่อ    กันยายน  ๒๕๒๔

เรือครุฑเหิรระเห็จ

                           ครุฑเหาะเหิรระเห็จ                              ทั่วประเทศเขตสถาน

                           คอยดูผู้รุกราน                                    ที่หมายมุ่งชิงกรุงไกร 

         เรือ “ครุฑเหิรระเห็จ”  อันอุปมาว่าเป็นการกลาโหมสำหรับป้องกันราชอาณาจักร  (เรือครุฑเหิรระเห็จหรือเรียกว่าครุฑเหินเห็จ  มีหัวเรือเป็นรูปพญาครุฑกำลังจับนาคกายสีแดง) 

        ไม่พบหลักฐานการสร้างแต่ถูกระเบิดเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ ๒  กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้  จนได้นำมาใช้ในการสร้างลำใหม่ในปี ๒๕๑๑  ซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุชำรุดบางส่วน  เมื่อ    กันยายน  ๒๕๒๔ 

เรือครุฑเตร็ดไตรจักร์

                           ครุฑเตร็ดทั้งไตรจักร์                           ด้วยความรักประเทศไทย
                           ดูแลแก้กันไป                                    หวังความสุขทุกผู้คน
 

         เรือ “ครุฑเตร็ดไตรจักร์”  อันอุปมาว่าเป็นการมหาดไทยดูแลทุกข์สุขของประชาชนดังนี้  (เรือครุฑเตร็ดไตรจักร์หรือเขียนว่าครุฑเตร็ดไตรจักร  มีหัวเรือเป็นรูปพญาครุฑกำลังจับนาคกายสีชมพู) 

         ไม่พบหลักฐานการสร้างแต่ถูกระเบิดเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ ๒  กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้  จนได้นำมาใช้ในการสร้างลำใหม่ในปี ๒๕๑๑  ซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุชำรุดบางส่วน  เมื่อ    กันยายน  ๒๕๒๔

ภาพวาดและคำประพันธ์ : ช่วง  มูลพินิจ

 

โดย สอนสุพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net