วันที่ จันทร์ มีนาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

About Bigbang In My Mind


บทความ Big Bang In My Mind (บิ๊กแบงภายในใจ) เรื่องนี้ จะออกมาสำเร็จมิได้เลยหากปราศจากตำราความรู้ต่างๆ ที่มีให้ผู้เขียนได้ค้นคว้าศึกษา และรวบรวมเขียนขึ้นมาในครั้งนี้ และที่สำคัญ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเคยเกิดบิ๊กแบงภายในใจขึ้นมา ณ ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ได้ค้นพบสัจจะธรรม ความจริงของสรรพสิ่งมาก่อนเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วมา เป็นรูปบริสุทธิ์ที่สุดของความจริงแท้ เป็นปัญญาแห่งความจริงแท้ ตามตำนาน เคยมีสมณะองค์หนึ่งทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหรือ” “หามิได้” พระองค์ทรงตอบ “ถ้าอย่างนั้น พระองค์เป็นนักบุญหรือ” “หามิได้” พระองค์ทรงตอบ “ถ้าพระองค์มิได้เป็นพระเจ้าและมิได้เป็นนักบุญแล้ว พระองค์ทรงเป็นอะไร” พระองค์ทรงตอบ “เราเป็นผู้ตื่น” สาระความรู้ และความดีที่มีอยู่ในหนังสือ Big Bang In My Mind (บิ๊กแบงภายในใจ) เล่มนี้ หากมีมากน้อยประการใดก็ตาม ผู้เขียนขอมอบให้แด่ทุกๆ ท่านที่ได้อ่าน และทุกๆ สรรพสิ่งทั้งมวลต่อการเรียนรู้เพื่อให้ “เกิดบิ๊กแบงภายในใจ” ขึ้นมาในทั้งนี้ด้วย อนึง สนพ.ใดสนใจจะนำไปตีพิมพ์เป็น Pocckeet Book ติดต่อได้ครับที่ 09-1411002

โดย djphong

 

กลับไปที่ www.oknation.net