วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำไมรัฐบาลจึงไม่ควรอนุมัติ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ไออาร์พีซี?


 

ทำไมรัฐบาลจึงไม่ควรอนุมัติ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ไออาร์พีซี?

              

 บริษัท ไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินนำเข้าในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมไออาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ขนาด 800 – 1,600 เมกกะวัตต์ โดยมีความมั่นใจว่า จะผ่านการพิจารณาอนุมัติของกระทรวงพลังงานภายในเดือนธันวาคม 2550 นี้ เนื่องจากบริษัทสามารถพัฒนาโครงการที่มีต้นทุนราคาค่าไฟฟ้าต่ำ

 แต่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต้องนำเข้าถ่านหินตลอดอายุโครงการ 25 ปี ซึ่งไม่เป็นการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้าน ซึ่งทางบริษัทไม่เคยคิดอยู่ในต้นทุนของโครงการ ดังนั้นชาวระยองจึงต้องการนำเสนอประเด็นข้อมูลเพื่อให้รัฐบาลไม่อนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี ดังนี้

1.        การพัฒนาอุตสาหกรรมของไออาร์พีซีที่ผ่านมา (เดิมคือ บริษัท ทีพีไอ) ซึ่งเริ่มต้นมาพร้อมๆ กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งแต่ช่วงปี 2525 สร้างปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งปัญหากลิ่นเหม็น การปล่อยก๊าซพิษต่างๆ ปัญหาเสียงดัง โดยเฉพาะการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำและทะเล ทำให้สัตว์ทะเลลดจำนวนลงอย่างมาก อาชีพประมงแทบจะล่มสลาย ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพของชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง

2.        โรงไฟฟ้าถ่านหิน มีการปล่อยก๊าซพิษที่มีผลกระทบมาก ถึงแม้จะใช้ถ่านหินบิทูมินัส ซึ่งสกปรกน้อยกว่า ลิกไนท์ แต่ก็ยังมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซพิษอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับฝุ่นและขี้เถ้าถ่านหิน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะทำลายระบบทางเดินหายใจและปอด ซึ่งทางรัฐบาลไม่เคยคิดถึงผลกระทบสะสม นอกจากนี้โรงไฟฟ้าถ่านหินยังเป็นแหล่งสำคัญในการปล่อยโลหะหนักปรอท แต่รัฐบาลไม่เคยมีการศึกษาและระบบดูแลปัญหานี้เลย สุดท้ายจะเป็นภาระให้กระทรวงสาธารณสุข ต้องดูแลผู้ป่วยต่อไปอีกยาวนาน

3.        การใช้ถ่านหิน สร้างปัญหาโลกร้อนมากที่สุด เนื่องจากปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน รัฐบาลก็ต้องมุ่งแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยหยุดขยายการใช้ถ่านหิน ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้หลายแสนหลายล้านตัน ไม่ใช่ทำแต่การโฆษณารณรงค์ ซึ่งอย่างมากก็ลดก๊าซเรือนกระจกได้ไม่กี่พันตัน

4.        การผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าของทางบริษัท ทำให้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาต่อต้านโครงการ กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งในสังคม เนื่องจากไม่สามารถนิ่งเฉยรอรับมลพิษและผลกระทบได้อีกต่อไป ในขณะที่เจ้าของโครงการก็มุ่งหวังแต่กำไรจำนวนมหาศาลเป็นหลัก โดยกองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าที่โฆษณาอยู่ เป็นการใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาปลายเหตุ รอรักษาผู้ป่วย แทนที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยไม่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะทำให้ชาวบ้านเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านบางคนที่หวังผลประโยชน์ระยะสั้น ไม่สนใจรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และวิถีชีวิตชาวบ้านให้ดำรงอยู่ได้ ก็จะหวังเงินกองทุนนี้และเข้าร่วมสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้า

5.        ประเทศไทยยังมีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนอีกมาก ทั้งพลังงานจากขยะ น้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งวัสดุทางการเกษตร เช่น เศษไม้ เหง้ามันสำปะหลัง  กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม เปลือกทุเรียน ฟางข้าว ใบอ้อย ฯลฯ ซึ่งพลังงานเหล่านี้ ไม่ต้องนำเข้า สังคมไทยสามารถพึ่งตนเองได้ เพิ่มการจ้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของชาวบ้านและท้องถิ่น มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อย และไม่สร้างปัญหาโลกร้อน แค่ภาคตะวันออกอย่างเดียว ก็มีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,600 เมกกะวัตต์แล้ว จึงไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าไออาร์พีซีแต่อย่างใด

6.        สำหรับศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย ก็มีอย่างน้อย 2,000-3,000 เมกกะวัตต์ เพื่อที่เราจะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเป็นจำนวนมากมายดังเช่นในปัจจุบัน

ในเมื่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของไออาร์พีซี ไม่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะสร้างภาระการนำเข้าระยะยาว และยังก่อมลพิษที่จะกระทบกับวิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาผลกระทบในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมไออาร์พีซีที่มีอยู่แล้ว ให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก ในขณะที่สังคมไทยก็ยังมีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานอีกเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงไม่ควรอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี

********************************************

คนระยองรักษ์แผ่นดิน

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์เพื่อลูกหลาน

บันทึกจิตวิญญาณของการต่อสู้เรียกร้อง..

แกนนำที่เข้มแข็ง  สุทธิ  อัชฌาศัย

หยุด..! ฆ่าคนระยองด้วยโรงไฟฟ้านรก

แม้จะขาเดียว..ก็ยังออกมาสู้เพื่อผืนแผ่นดินมาตุภูมิ

สิ่งที่อยากจะบอกกับสังคม 

ความทุกข์ที่แม้แต่ประตูลูกกรงเหล็ก

ก็ยังผ่านเข้าไปถึงหูผู้บริหารชาติบ้านเมืองให้รับรู้ไม่ได้

เจรจาต่อรองเรียกร้องให้ออกมารับหนังสือ..ช่างยากเย็นแสนเข็ญ

รายชื่อคนคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า 15,000 ชื่อ

การต่อสู้ที่ไม่โดดเดี่ยว  ขอบคุณสื่อมวลชลที่ทำหน้าที่ส่งสารสู่สาธารณะ

ขอบคุณน้องหนึ่ง  แห่งเนชั่นแชลแนล http://www.oknation.net/blog/konrailak


พันธมิตรเวปบ้านตุลาไทย  น้ำใจงาม

เพื่อนบ้านโอเคเนชั่นพี่ธนธัชมาให้กำลังใจพี่น้องระยอง

http://www.oknation.net/blog/tanatach


ม็อบน้ำหมาก...

(นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงานตัวแทนออกมารับหนังสือ)

กว่าจะออกมารับความทุกข์ความยากของประชาชนก็ข้ามเที่ยงปล่อยคนเฒ่าคนแก่แขวนท้องรอประชาชนจะร้องขออะไรจากรัฐมันช่างยากเย็นแสนเข็ญ ทีพวกนักการเมืองจะเอาอะไรก็ได้ดังใจง่ายแสนง่าย..ประเทศนี้ใครมันเป็นใหญ่ในแผ่นดินกันแน่..

หมายเหตุ..

ยังมีภาพของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อีกมาก..จะเรียบเรียงและร้อยรัดนำมาให้ได้เห็นพลังกันในลำดับต่อไป

กนิษฐ์  พงษ์นาวิน 

.

โดย กนิษฐ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net