วันที่ เสาร์ กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: เป็นใบ้หูหนวกตาบอดเสียบ้างบางเวลานะเจ้านะ........


"บอด"เสียบ้างบางคราวนะเจ้านะ   "หนวก"เสียบ้างบางวาระนะเจ้าหนา

"ใบ้"เสียบ้างบางวันอย่าเจรจา   "หลับ"เสียบ้างบางเวลา...อย่ารู้ตัว!!!

(พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม)

๐ ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ   ปล่อยมันไปอย่าได้รักมันหนักหัว!!!

อย่าไปหลงงมงายเมามายตัว   ทั้งดี-ชั่ว"ปิด"เสียบ้างในบางกาล

ดับความคิด-ดับอารมณ์ข่มนิวรณ์   อย่าอาทรทั้งทุกข์และศุขศานติ์

เสียงที่ยิน-รูปที่เห็นไม่เป็นการ   ตั้งไม่นานมันก็ดับหายวับไป!!!

จิตดำรง"ทรงฌาน"ญาณปัญญา   "วิปัสสนา"ตัดหลงอย่าสงสัย

"ทางสายเอก"ใสกระจ่างเดินทางไป   อีกไม่ไกลถึง"โลกทิพย์นิพพาน"เอยฯ

 

บัวบาน แสงทิพย์

Buaban@sanook.com

โดย บัวบานแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net