วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผ่อนคลายสบายอารมณ์ ชมงานจิตรกรรมไทยประเพณี


         เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา  ผมได้นำเสนอผลงานจิตรกรรมไทยของศิลปินรุ่นใหม่  ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ  แบบ ไทยประเพณี และ แนว ไทยประเพณี  ก็มีเสียงตอบรับพอสมควรผมจึงคิดว่าในวันอาทิตย์น่าจะนำเสนอผลงานที่ดูแล้วสบาย สบาย  สามารถสร้างสุนทรียารมณ์แก่ท่านผู้ชมที่คอยให้กำลังใจผมมาโดยตลอด  และท่านที่สนใจในงานศิลปะประจำชาติไทยของเราครับ

        สำหรับอาทิตย์นี้ผมขอนำเสนอภาพผลงานต่อจากคราวที่แล้ว  โดยที่จะสลับภาพกันไประหว่างงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณี  และแนวไทยประเพณี  เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เปรียบเทียบถึงข้อแตกต่างในงานจิตรกรรม ๒ ลักษณะนี้  ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นครับ...


คมกริช  สวัสดิรมย์  ห้วงแห่งความทุกข์  สีอะครีลิค  ๒๕๐ x ๑๔๐ ซม.

         งานของคมกริชชิ้นนี้  มีคุณค่าทางฝีมือและการให้ส่วนรายละเอียดที่ประณีต  รูปสัตว์ในท่าทางต่าง ๆ ดูมีโครงสร้างที่มีชีวิต  กลมกลืนกันดีกับรูปทรงอื่น ๆ ตลอดทั้งภาพ  ความใส่ใจเป็นพิเศษกับโครงสร้างหลักของภาพ  เป็นส่วนสำคัญยิ่งลำดับแรกที่จะให้ความรู้สึกส่วนรวม  และให้อารมณ์ที่สมจริงตามทิศทางที่เขาปรารถนา


พรชีวินทร์  มลิพันธุ์  กินรี  สีฝุ่น  ๑๓๖ x ๑๗๐ ซม.

         ภาพกินรีของพรชีวินทร์  นำพรชีวิตมาเป็นเกสรแก่ดวงตาเรา  ช่างเขียนไทยผู้นี้เป็นมัคคุเทศน์ทางจินตนาการ  ที่อาสานำเราและดวงจิตที่พล่านร่านทุรน  ผ่านเขาวงกตการเมืองของสัตว์สังคมไปสู่แดนหิมพานต์  ที่นั่นกินรีร่ายปีกฟ้อนหางอยู่บนกลีบดอกไม้ทิพย์  ท่ามกลางบรรยากาศอันระคนปนเคล้าไปด้วยกลิ่นหอมของยวงน้ำตกบนภูผาดนตรีปีกกินรี  และอบร่ำด้วยกนกทิพย์ที่รินผ่านมือเปี่ยมทักษะ  ที่นฤมิตตวงรุ้งหวานหว่านไว้ในอ้อมขวัญ  เป็นกำนัลแก่ดวงใจที่เมื่อยล้าตรากตรำจากโลกวัชชะทั้งปวง  ไปสู่นิราสสุข 

         พรชีวินทร์  เป็นจิตรกรแบบไทยประเพณีที่ถูกต้องสมบูรณ์เต็มความหมาย  เขาเข้าใจชีวิตเทพอัปสร  กินรี  ภพภูมิ  บนแดนสรวง  และนำเสนอเส้นทางไทยที่จะนำเอาสุนทรียภาพ  ที่ไม่หม่นเปื้อนคราบไคลของมลภาวะในศิลปะอื่นมาเจือระคน  เป็นงานเจียระไนทิพย์แห่งจินตนาการในท้องทุ่งมโนทัศน์ไทย  และเก็บเกี่ยวรวงหวานมารวมไว้ในยุ้งฉางแห่งวัฒนธรรมไทย  สืบไปในวันพรุ่งนี้ของกาลจักร

 
วิชัย  นุ่นพันธุ์  คิมหันต์  สีอะครีลิค  ๒๑๐ x ๑๕๐ ซม.

         ภาพนี้เป็นฝีมือของวิชัย  นุ่นพันธุ์  จากที่ผมได้นำเสนอไปในคราวที่แล้วเป็นลักษณะงานแบบประเพณี  งานชิ้นนี้เขาเริ่มหันเข้าหาความท้าทายของจิตรกรรมแนวไทยประเพณี  ด้วยการพยายามรวมความขัดแย้งทางรูปแบบสองมิติของตัวภาพ  กับรูปแบบสามมิติของพื้นหลังเข้าด้วยกันอย่างกล้าหาญ  

         ที่น่าสังเกตก็คือ  ตัวภาพกินรีและกินนรน้อย ๆ ทั้งสอง  ล้วนมีความงามความสมบูรณ์ในตัวของมัน  พื้นหลังที่เป็นต้นไม้ ดอกไม้และสัตว์เล็ก ๆ  ก็ประณีตงดงามในตัวเองเหมือนกัน  ถ้าจิตรกรได้พัฒนาเอกภาพของทั้งสองส่วนให้ยิ่งกว่านี้  เขาอาจพบความสำเร็จอย่างสูง  นับเป็นการบุกเบิกจิตรกรรมแนวไทยประเพณีไปสู่อีกมิติหนึ่งทีเดียว


เทิดศักดิ์  เหล็กดี  สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร  สีฝุ่น  ๒๐๐ x ๑๔๐ ซม.

         กระแสสังคมวิถีชีวิตกลางอันเต็มไปด้วยอวิชชา  ความโลภ โกรธ  หลง  ความงมงายในอบายมุข เป็นต้น  เหตุของวิถีชีวิตผู้คนทุกยุคทุกสมัย  ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน กลุ่มชนชาวบ้านที่ศิลปินได้สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้ตรงไปตรงมาทางศิลปะ  เห็นจะได้แก่วิถีชีวิตชาวบ้านอันนับได้ว่าประกอบด้วย  เรื่องราว  เทคนิค  วิธีการนำเสนอ 

         เป็นแบบแผนประเพณีทางจิตรกรรมที่ศิลปิน เทิดศักดิ์ ได้นำมาเป็นรูปแบบ  แนวความคิด  และวิธีการนำเสนอเป็นงานจิตรกรรมไทย  แบบประเพณีไทยที่พัฒนาแนวทางตนเอง  เพื่อสืบสานจากวิถีทางของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  ให้มีการสื่อสารกับสังคมไทยในยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน


รุ่งวิทย์  ลัคนทิน  วิถี  สีอะครีลิค  ๑๖๕ x ๒๐๐ ซม.

         วิถีของรุ่งวิทย์เป็นจิตรกรรมไทยที่ตรงเป้าทุกรูปแบบ  เนื้อหาพุทธิปัญญา  และสารัตถะในทางพุทธปรัชญา  ช่างเขียนนำเสนอเกลียวน้ำ  เป็นกระหนกคลื่นคลาคล่ำที่ม้วนขนดขนาบสมุทรคร่ำคลาฟอง  มีหมู่มัจฉาปลาใหญ่ในในปกิรณัมไตรภูมิ  ว่ายโต้เกลียวคลื่นอยู่เกลื่อนกลาดดาษดา  กระฉอกฉายสายชลธีที่ม้วนพลังลงบนแผ่นภาพทั้งหมด  บิดเกลียว  บ่งเต้นไปตามริ้วทะเลวกวนแวะเวียนกระหึ่มขับขานดุริยศัพท์  สังคีตสมุทร  ไปบนวิถีของโลก  ชีวิตและเกลียวแห่งกระแสกรรม 

         รุ่งวิทย์เป็นช่างเขียนไทยไม่เพียงแต่รูปแบบ  วรรณะของสีสัน  และองค์ประกอบ  หากแต่เปี่ยมและปรี่แปล้ไปด้วยจิตวิญญาณของจิตรกรไทย  ที่สืบทอดผ่านทักษะไทยไปสู่พลังจลนะอันไหวสะเทือนในท้องทุ่งของจินตนาการ  และเปล่งประกายทางปรัชญาออกมาท้าทายกาลสมัยอย่างทระนงองอาจ  สมศักดิ์ศรีของจิตรกรรมไทยที่มวลสภาวะทางทักษะ  ความเป็นผู้บรรลุถึงสัจธรรมอย่างไทย  เยี่ยงตะวันออกอย่างน่าภาคภูมิ


เบญจรงค์  โควาพิทักษ์เทศ  จิตกับการหลีกหนี  สีอะครีลิค  ๒๒๕ x ๑๕๖ ซม.

         “จิตกับการหลีกหนี” เป็นภาพที่ควรได้รับคำชม  โดยเฉพาะในด้านความละเอียด  ประณีตของฝีมือและความมานะพากเพียรในการทำงาน  ตลอดจนความคิดในการจัดวางรูปทรง  คุณสมบัติเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานของการเติบโตไปสู่ความสำเร็จทางศิลปะได้ 

         สำหรับวันอาทิตย์นี้นำมาให้ชมกัน ๖ ภาพพร้อมทั้งคำอธิบายประกอบ  โดยผมได้เรียบเรียงจากคำวิจารณ์ของคณะกรรมการตัดสิน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่องานแต่ละชิ้นได้ง่ายยิ่งขึ้น  คงพอจะทำให้ท่านผู้ชมสามารถแยกแยะลักษณะของงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณี  กับจิตรกรรมแนวไทยประเพณีได้แล้วนะขอรับ  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานที่นำมาให้ชมนี้   คงทำให้ท่านมีความสุขกับการชมงานศิลปะไม่มากก็น้อย   เอาไว้ในวันอาทิตย์ต่อไปจะนำมาให้ชมกันอีกขอรับ...กระผม

*****************************

ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง หลาย ๆ ปีรวมกันคัดเฉพาะบางรูปมานำเสนอ 


โดย สอนสุพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net