วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"สภาที่ปรึกษาฯเสนอ5ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ"


คำนำ เมื่อเข้ามาใน OKNATION.NET นี้แล้ว จะพบกับบทความที่น่าสนใจที่เก็บไว้มากมาย เพื่อจะนำมาใช้อ้างอิงในวันหน้า เมื่อต้องการจะนำมาอ้างอิงจะได้เข้ามาค้นหา
ผู้เข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถเข้ามาค้นหาและนำไปอ้างอิงได้ เพราะ เป็นข่าวที่เผยแพร่ เป็นสาธารณะ ใครจะนำไปใช้ เพียงขอให้อ้างอิงที่มาว่าได้มาจากที่ใดก็ไม่น่าจะมีปัญหา

..................................................................................................

ข่าวจาก น.ส.พ. Post Today เสาร์ที่ 15 กันยายน 2550 19:28 น.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการสัมนาวิชาการประจำปี 2550 ในหัวข้อ
"ยุทธศาสตร์ใหม่ประเทศไทย"
โดยได้ข้อสรุป

ยุทธศาสตร์ ใน 5ข้อ ประกอบด้วย
1.ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจนและการกระจายรายได้
2.ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อการแข่งขันและพัฒนา
3.ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพของคนและคุณภาพชีวิต และ
5.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมนายวรพล โสคติยานุรักษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ กล่าวว่า
การประชุมครั้งนี้ เพื่อหายุทธศาสตร์ใหม่ของประเทศนำมาแก้ไข สิ่งที่เป็นปัญหาเดิมของประเทศที่มีอยู่ เช่น
ปัญหาความยากจน รวมถึงปัญหาที่เป็นอุบัติใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน และเข้ามากระทบกับประเทศไทย เช่น
ปัญหาการเคลื่อนย้ายเงินทุน โลกของการสื่อสารที่เปลี่ยนไป ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจทั่วโลก มีผลต่อการทำธุรกรรมการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และทุกประเทศต้องปรับตัวให้ทัน

ทั้งนี้ หลังจากสภาที่ปรึกษาฯ ได้ข้อสรุปใน 5 ยุทธศาสตร์แล้ว จะมีการนำเสนอผลสรุปทั้งหมดแก่

รัฐบาล นอกจากนี้ จะเสนอให้ภาคการเมือง ซึ่งจะเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งและเสนอต่อภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้ยุทธศาสตร์ใหม่เผยแพร่ในทุกภาคส่วนของสังคม.


โดย samrotri

 

กลับไปที่ www.oknation.net