วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Human Right Watch ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้


รายงาน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ Human Right Watch ฟังแล้วขนหัวลุก!!!

สิงหาคม ๒๕๕๐ องค์การ Human Right Watch เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่อง Thailand: No one is safe insurgent violence against civilians in Thailand’s southern border province ความยาว ๑๐๔ หน้า มีสาระสำคัญ คือ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ขยายเป้าหมายการโจมตีจากการโจมตีเฉพาะตำรวจกับทหารไปยังชาวบ้านหรือพลเรือน โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม ๒๕๕๐ มีผู้เสียชีวิตมากถึง ๒,๔๐๐ คน บาดเจ็บ ๔,๐๐๐ คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวบ้านถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ การโจมตีพลเรือนแยกออกเป็น ๑) กลุ่มชาวไทยพุทธที่ทำงานกับฝ่ายรัฐบาล ๒) ชาวไทยพุทธกับพระ ๓) ชาวไทยมุสลิมที่ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาล และ ๔) ชาวไทยมุสลิมที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ                                                     

        ผู้ก่อความไม่สงบกลุ่ม BRN Coordinate ปฏิบัติการอย่างได้ผลในการแสวงประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐที่ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีกทั้งยังสามารถสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเมือง และอุดมการณ์ผ่านเครือข่ายครูสอนศาสนา โรงเรียนปอเนาะ และนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายจำนวน ๒ ใน ๓ ของหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน ๑,๕๗๔ หมู่บ้านใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังมีสมาชิกมากกว่า ๗,๐๐๐ คนด้วย

            Human Right Watch ย้ำว่า กลุ่ม BRN Coordinate ไม่เคยมีความสนใจที่จะทำการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลไทยเลย และที่สำคัญคือ ไม่มีความคิดที่จะยกเลิกการต่อสู้เพื่อแยกดินแดน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเป็น “รัฐปัตตานี ดารุสซาลาม”

------------------------ 

โดย eggs

 

กลับไปที่ www.oknation.net