วันที่ อังคาร กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กามาวจร::เยือนสวรรค์::


(๑)...เหลืองเรืองรองเรื่อริ้ว...........ลีลา

สัญจรจากบูรพา..........................ผ่านฟ้า

แพรพันธุ์พุ่มพฤกษา....................พรายสะพรั่ง

เจื้อยไก่แก้วแจ้วจ้า.....................แจ่มแจ้งแจงจาร

(๒)...ฟ้าเบิกสุริยะแก้ว..................เกศมณี

โกกิลาสดุดี................................กู่ก้อง

สังข์แตรแห่มโหรี......................รุ้งรุ่ง

เตือนตื่นตาตามต้อง...................ตราบต้องติดตาม

(๓)...ณ  ที่หล้าแหล่งฟ้า...............จรดกัน

จุมพิตตะวันจันทร์........................มั่นแม้น

ธรรมชาติเชี่ยวประชัน..................ชีวิต

เชื่อมชีพเชื่อมแว่นแคว้น.............คู่คล้อยเคียงครอง

(๔)...ดึกดาวระติระดาษด้าว..........ประดับแดน

ดวงดื่นดอมดาวแสน...................โกฐล้าน

มากมวลมิ่งเมืองแมน...................เมืองมนุษย์

ก่อกนกกาญจน์กิ่งก้าน...............ประกอบกล้าประดาดาว

(๕)...พรมพร่างพรายพร่างพื้น.......พรมพราย

ฝนห่าแก้วโปรยปราย....................เปียกป้อง

อาบอิ่มเอิบอวยอาย.....................ไออุ่น

กู้กอบเก็บกายก้อง......................เก็จแก้วประกายกาญจน์

(๖)...มวลมาลาผลิแย้ม................ดอกใบ

หอมกรุ่นละมุนละไม...................อวดอ้าง

รื่นชื่นตื่นตาใน..........................นิมิตร

หวนสู่สวนขวัญสร้าง..................สุดสล้างมลังเมลือง

(๗)...จรใจจากขอบโพ้น.............ชเลใจ

ผ่านเรื่องผ่านราวใด..................บอกบ้าง

นิ่งดิ่งลึกลงใน.........................ดวงจิต

แล้วโลกแย้มโอษฐ์อ้าง.............โลกนั้นเช่นนี้.......จริงฤา...?

**************

แด่อักษรเสรี

ด้วยความเคารพ

โดย เทพระวี

 

กลับไปที่ www.oknation.net