วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รวมรสบทกวี...สดุดีพ่อหลวง


ภุชงคประยาตฉันท์ 12
 
พระเปรียบดั่ง ตะวันฉาย        พระเปรียบสายพระธรรมส่อง
ธ ครองราชย์ ในครรลอง      ธ จึงครอง สถิตใจ
 
ลุแปดสิบ พระพรรษา          พระบุญญา พิสุทธิ์ใส
พระยศก้อง ระบือไกล          ตลอดไป นิรันดร์กาล
 
.................................................................................
 
โคลงสี่สุภาพ
 
 
สรวมศรีอัญชลิตน้อม            ภักดี
ทูนเทิดไท้พระบารมี              เด่นล้ำ
มหาราชขวัญชีวี                    ขวัญชาติ
เทิดพระเกียรติคุณค้ำ             คู่แคว้นแดนสยาม
 
 ................................................................................
กาพย์ยานี 11
 
โพธิ์ทองของผองไทย       ราษฎร์สุขใต้พระบารมี
เป็นศักดิ์ และเป็นศรี          คุ้มชีวี คุ้มวิญญา
 
เฉลิมราชย์องค์ภูมิพล       เฉลิมชนมพรรษา
เฉลิมเกียรติพระปรีชา       เฉลิมหล้า สดุดี
 
....................................................................................
 
กลอนแปดสุภาพ
 
พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต             ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย      นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
 
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล                 ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา              ร้อยชีวา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ  

โดย จันทร์เพ็ญ_จันทนา

 

กลับไปที่ www.oknation.net