วันที่ อังคาร ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พ่อจะเล่าเรื่อง พ่อของพ่อ ให้ลูกฟัง


-๑-

ลูกรัก

คุ้มค่านักชาตินี้ที่พบเห็น

ประเสริฐแท้แก่วิถีที่เกิดเป็น-

ชีวิตใต้ร่มเย็นโพธิสมภาร

โลกนี้มีสิ่งมากเรื่องหลากหลาย

ทั้งเกิด แก่ เจ็บ ตาย ดี ร้าย ผ่าน

ให้พ่อรับแม่รู้อยู่เนิ่นนาน

จึงจดจารมาเล่าสู่เจ้าฟัง

-๒- 

ฟังเรื่อง "พ่อของพ่อ" นะลูกนะ

ก่อนลูกจะเติบใหญ่ในวันหลัง

"พ่อของพ่อ" ท่านนี้แสนดีจัง

เพียรแต่ "ให้" ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน

ยามน้ำท่วมฝนแล้งทั่วแหล่งหล้า

ชาวประชาทุกข์หนัก-ท่านหนักแน่น

ทรงคลี่คลายความลำบากยากแค้น

เฝ้าวางแผนแก้ไขไว้ยั่งยืน

ทรงเป็นครูทุกศาสตร์ปราชญ์ทุกศิลป์

เป็นเอกองค์บดินทร์เหนือถิ่นอื่น

มอบนิยาม "ความพอเพียง" เคียงวันคืน

ชนโลกชื่นชมท่านสรรค์แนวคิด

ดังตัวอย่างหนึ่งพระราชดำรัส

ทุกถ้อยตรัสต้องน้อมใส่ในดวงจิต

"การให้" คือ คุณธรรมนำชีวิต

ผูกมิตรมอบไมตรีดีแก่กัน

ให้ความรักความเมตตาเอื้ออาทร

ให้ห่วงหาอาวรณ์สมานฉันท์

ให้มิหวังเงินทองของกำนัล

ให้ความสุขแบ่งปันนิรันดร์ไป

-๓-

ลูกรักของพ่อ

หนึ่งชีวิตอย่าคิดท้อต่อสิ่งไหน

ตราบโลกมิแตก-สิ้นแผ่นดินไทย

อุทิศใจถวายองค์ "พระภูมิพลฯ"

.......................................

: เขียน(รอ)ไว้ให้พู่กันอ่าน

โดย พู่กัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net