วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มูลค่าฆ่าคุณค่า


  

  

มูลค่าฆ่าคุณค่า ไม่พอเพียง        หนี้เงินเสี่ยง ใจกาย ให้ทุกเข

อิณาทานัง  ทุกขัง  โลเก          ไอเอ็มเอฟ กดเข ต้นดอกเบี้ย

ทุนนิยม ดอลลาร์ เศรษฐกิจ        การเมือง เขื่องพาณิชย์ วิกฤติเสีย

คุณธรรม จริยธรรม ตกต่ำเตี้ย      มนุษยธรรม ต่ำเสีย กฎแห่งกรรม

ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดไม่รับ       เลี่ยงกฎหมาย ไม่จับ โกงซ้ำซ้อน

มูลค่าฆ่าคุณค่า จริยธรรม           ดอลลาร์นำ มูลค่า โลกาภิวัตน์.

                                      

                              ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

โดย นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net