วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธรรมเหนือคนเหนือโลก


                                  

    เกียรติประวัติ พระธรรมโกศาจารย์        ก้องโลกขาน ปัญญา นันทะสงฆ์

ปั่น เสน่ห์เจริญ นามเดิมตรง                   จุติลง มาเกิด ประเสริฐพุทธ

    สิบเอ็ด พ.ค. สองสี่ห้าสี่                     ละโลกีย์ บรรพชา หาโลกุตตร์

เก้าสิบสี่ ชีวา ยอดมนุษย์                        พรรษาพุทธ เจ็ดสิบหก ยกเถรา

    น สิยา โลกวัฑฒโน                          พุทธธัมโม รู้ใหญ่ ไตรสิกขา

หนึ่งปีบวช สวดเทศน์ เจตนา                   ธรรมคุณค่า ของคน วัดผลงาน

    วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                    สามกองทุน สติ บริหาร

เจ็ดสิบสี่ ปีกล่าว เทศน์ยาวนาน                ปฏิภาณ โวหาร ผลงานเลิศ

    มหาชนัสสะ อัตถายะ                         หิตายะ สุขายะ มนุษย์เปิด

ทายาท พุทธบุตร สุดประเสริฐ                  ปาฐกเลิศ จิตธรรม นำปัญญา

    หนึ่งในร้อย หายาก มากเผยแผ่             ลูกพุทธแท้ ตามองค์ ส่งสื่อสาร

เลิกบุหรี่ สุราชน โชว์ผลงาน                    สาขาผ่านดุษฎีมีอนันต์

    สหรัฐ ยุโรป โลกยกย่อง                     เกินเพชรทอง คุณค่า มากมหันต์

ล้านล้านมูลค่า สร้างสถาบัน                    ประโยชน์นั้น ผลงาน สาธารณ์ชน

    เสียสละ เพื่อชาติ ศาสน์ ราชา             มส. หา กรรมเจตน์ เหตุให้ผล

ทำดีดีได้ ธรรมให้ดีคน                           หน้าที่ผล เลื่อนยศ ชดเชยใช้

    ปัคคัณเห ปัคคัณหารหัง                      เลื่อนแต่งตั้ง งานดี มิเสียหาย

ราช เทพ ธรรม พรหม สมเด็จได้               ผลงานให้ ผลงาน สาธารณ์ชน

    เพื่อชาติ ศาสน์ ราชา อานิสงค์             ศาสน์มั่นคง ธัมมา สังฆาผล

จิตชอบธรรม มส. ก็มงคล                        เหตุให้ผล คุณค่า นำมูลค่า

    องค์กรสี่ครบ ไม่ลบบวก                      ยศสะดวก สะอาด ศาสนา

บูรณาการ หลวงพ่อ ท่านปัญญา                รอราชา รอ มส. รอเสนอ

    ประชารอ หลวงพ่อ มุทิตา                    อนุโมทนา คงไม่เก้อ

เสนอแล้ว สนอง ใช้ของเพ้อ                     ปลอดละเมอ ฝันเห็น ว่าเป็นจริง

    ครองแผ่นดิน โดยธรรม พระนำชาติ        พระนำศาสน์ ปกครอง ถูกต้องยิ่ง

อมตา ธัมมา สัจจาจริง                             ธรรมเหนือสิ่ง ใดใด ในโลกนี้

    เศรษฐกิจ พอเพียง เสียง(ธรรม)สันโดษ  ในหลวงโปรด เศรษฐกิจ ปลอดพิษหนี้

พระปิดทอง หลังพระ ห้าสิบปี                    บารมี คุณค่า นำมูลค่า

    วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                      โลกหยุดวุ่น ปรากฏ ลดปัญหา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา                           พระสงฆ์มา พร้อมกัน ไชยันโต.

 

 จาก พุทธศาสนิกชน                                         

นายธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

อังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

* พระธรรมโกศาจารย์   - พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

 

 

 

โดย นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net