วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เราจะทำให้มากกว่าใส่เสื้อเหลือง...เพื่อในหลวงของเรา


เราคนหนึ่งซึ่งจงรักภักดี

จะยอมทำทุกสิ่งที่ทำได้

ทำเพื่อพ่อสุขกายสบายใจ

ให้พลานามัยท่านสมบูรณ์

มากด้วยแรงมุ่งหวังจักตั้งจิต

กว่าที่หนึ่งชีวิตจะดับสูญ

ใส่ความรักความศรัทธามาเทิดทูน

เสื้อเหลืองช่วยเพิ่มพูนวิถีทาง

เพื่อพ่อเพราะตระหนักในรักแท้

ในหลวงท่านดูแลมิเคยห่าง

ของทุกสิ่ง,คนทุกชน ไม่เคยวาง

เราล้วนต่างรับรู้อยู่โดยใจ

จึงกลั่นถ้อยร้อยกรองสนองการณ์

เขียนด้วยจิตวิญญาณจารสมัย

มาเพื่อบอกว่ารักพ่อมากเพียงใด

เพื่อเป็นหนึ่งชาวไทยห่วงใยพระองค์

ร่วมลงนามด้วยนามแห่งความดี

ถวายเป็นราชพลีดังประสงค์

จิตตั้งไว้ในธรรมชีพดำรง

อธิษฐานให้พ่อทรงพระเจริญ

ด้วยวิถีของลูกที่ผูกพัน

สำนึกต่อองค์ราชันย์จึงสรรเสริญ

ในโลกนี้...ที่สุดแล้วแนวดำเนิน

พระมหากรุณาธิคุณมากเกินจะทดแทน.

.....................................................

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ ข้าพระพุทธเจ้า

"พู่กัน" และครอบครัว

โดย พู่กัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net