วันที่ อังคาร ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

~(๑)~.พระราชดำรัสพระปิยมหาราชกับพระพุทธศาสนา.~(๑)~


 

 

 

พระราชสมภพ                 ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖

เสด็จขึ้นครองราชย์           ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑

บรมราชาภิเษก                ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑

สวรรคต                           ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ (๕๗ พรรษา)

ระยะทรงครองราชย์          พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓ (๔๒ ปี)

 

• โคลงสุภาษิต บทพระราชนิพนธ์ ของพระองค์

                           ๏ ฝูงชนกำเนิดคล้าย         คลึงกัน

                           ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ       แผกบ้าง

                           ความรู้อาจเรียนทัน           กันหมด

                           ยกแต่ชั่วดีกระด้าง            อ่อนแก้ ฤาไหว

 

        

 

                       ๏ ความรู้คู่เปรียบด้วย        กำลัง กายเฮย

                       สุจริตคือเกราะบัง             ศาสตร์พ้อง

                       ปัญญาประดุจดัง              อาวุธ

                       คุมสติต่างโล่ป้อง             อาจแกล้วกลางสนาม

 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระปิยมหาราช 

 

"ข้าพเจ้าย่อมรู้สึกว่า เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งคู่กับพระราชอาณาจักร ให้ดำเนินไปในทางวัฒนาถาวรพร้อมกันทั้งสองฝ่าย"
"ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนเฉพาะหน้าพระสงฆ์เถรานุเถระทั้งหลาย อันประชุมอยู่ ณ ที่ว่านั้น การที่ข้าพเจ้าคิดจะไปประเทศยุโรป ณ ครั้งนี้ ด้วยข้าพเจ้ามุ่งต่อความดีแห่งพระราชอาณาจักรและด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าด้วย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาตนให้สมควรแก่ที่เป็นเจ้าของประชาชนชาวสยามทั้งปวง จะรักษาเกียรติยศแห่งพระราชอาณาจักรอันเป็นเอกราชนครนี้ จนสุดกำลังที่ข้าพเจ้าจะป้องก้นได้ "และเพื่อจะให้เป็นเครื่องเตือนใจตัวข้าพเจ้า และเป็นเครื่องเย็นใจแห่งผู้ซึ่งมีความรักใคร่มุ่งหมายความดีต่อข้าพเจ้า ปราศจากวิตกกังวลใจด้วยความประพฤติรักษาของข้าพเจ้า ๆ จึงขอสมาทานข้อทั้งหลายที่จะกล่าวต่อไปนี้”

     ๑. ข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้อมไปในศาสดาอื่น นอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้ว กับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่ อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาด จนตราบกว่าสิ้นชีวิต

     ๒. การที่ข้าพเจ้าไปครั้งนี้ แม้ว่าจะช้านานเท่าใดก็ดี ข้าพเจ้าจะไม่ร่วมประเวณีด้วยสตรีใดจนกลับเข้ามาถึงในพระราชอาณาเขต

     ๓. ถึงแม้ว่าจะไปในประเทศซึ่งเขาถือกันว่า การให้สุราเมรัยไม่รับเป็นการเสียกิริยาอันดีฤาเพื่อป้องกันโรคภัยอันเปลี่ยนอากาศเป็นต้น ข้าพเจ้าจะไม่เสพสุราเมรัยให้มึนเมาเสียสติ ฤาแม้แต่มีกายวิกลเกินปรกติเป็นอันขาด


คำปฏิญาณสมาทานสามประการนี้ ข้าพเจ้าได้ทำไว้เฉพาะหน้าพระสงฆ์เถรานุเถระ อันได้มาประชุมในการพระราชพิธีศรีสัจจปานกาล แห่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ และที่ปรึกษาของผู้สำเร็จราชการ ณ พระที่นั่งไพศาล ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๒๑ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๕ พระพุทธศาสนายุกาล ๒๔๓๙ พรรษา เป็นวันที่ ๑๐๓๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน "

http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=7193

 

ทรงผนวชเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. 2409 และเป็นพระภิกษุเมื่อ พ.ศ. 2416

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายภาพร่วมกับหมู่ราชการ หน้าโรงพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งขึ้นขณะทรงผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาเมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๖ และทรงลาผนวชใน วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๖

พระไตรปิฎกสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๓๑

หนังสือพระไตรปิฎกที่จัดพิมพ์ครั้งแรก สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

ปิยมหาราช แปลว่า พระมหาราชาผู้เป็นที่รัก

 

 

ขอขอบคุณภาพทั้งหมดจากเนต

ข้อมูลเหล่านี้เป็นบางส่วนของพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับ

โดย สุวิริโย

 

กลับไปที่ www.oknation.net