วันที่ จันทร์ มีนาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ครูเตือน พาทยกุล


ครูเตือน พาทยกุล 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)ปีพ.ศ.๒๕๓๕

    ครูเตือน พาทยกุล เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะเส็ง  พุทธศักราช ๒๔๔๘ หรือวันที่  27  มกราคม  2448  ณ จังหวัดเพชรบุรี ปู่เป็นนักดนตรีมีชื่อของเมืองเพชร และบิดาคือ นายพร้อม พาทยกุล เป็นช่างทำทอง และหัวหน้าวงปี่พาทย์ ทำให้ครูเตือนเริ่มเรียนดนตรีกับปู่และบิดา หลังจากเรียนจบชั้นป.4 บิดาได้นำมาฝากให้เรียนดนตรีกับท่านครูจางวางทั่ว พาทยโกศล โดยเริ่มต้นตั้งแต่เพลงทะแยเป็นลำดับ จนถึงเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง
    นอกจากนี้ ครูเตือนยังเล่าเรียนและต่อเพลงเพิ่มจากครูอื่นๆ อีกหลายท่าน ได้แก่ ครูต้ม พาทยกุล (ปู่), พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน), พระยาภูมีเสวิน, หลวงไพเราะเสียงซอ, นายฉัตร-นายช่อ สุนทรวาทิน และนายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล 

ครูเตือน พาทยกุล เป็นบุคคลผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นศิลปินชั้นครูที่มีความสามารถด้านดนตรีไทยเป็นเลิศ โดยเฉพาะในทางปี่พาทย์นับว่าเป็นผู้มีความสามารถสูงสุดคนหนึ่ง ครูเตือน พาทยกุล มีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงดนตรีไทยได้รอบวง สามารถบรรเลงเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีได้หลายชนิด ทั้งระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก และซอสามสาย จนปรากฏลือเลื่องไปหลายวงการ โดยท่านถนัดทางระนาดเอกมากที่สุด นอกจากการบรรเลงเพลงเดี่ยวแล้วครูเตือนยังมีความสามารถในด้าน การประพันธ์เพลงและได้ประพันธ์เพลงไว้เป็นจำนวนมาก เช่น เพลงโหมโรงเทพอัศวินสามชั้น แขกมอญ บางขุนพรหมสองชั้น โหมโรงเพชรศรีอยุธยานาคบริพัตรทางเปลี่ยน เป็นต้น

    นอกจากนั้นท่านยังมีความสามารถพิเศษเฉพาะอีกอย่างคือ การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด รวมทั้งการประดิษฐเครื่องดนตรีไทย ย่อส่วนขนาดเล็กที่ใช้บรรเลงเป็นมาตรฐานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านเป็นศิลปินที่ไม่หวงแหนความรู้ และได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทยอยู่เนือง ๆ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทย เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๕

    ในด้านชีวิตสมรส ครูเตือน สมรสกับนางกิมไล้ เมื่อพ.ศ. 2471 มีบุตรชายหญิงรวมกัน 4 คน ต่อมานางกิมไล้ถึงแก่กรรมลง จึงสมรสใหม่กับนางบุญเรือง เมื่อ พ.ศ. 2485 มีบุตรชายหญิงรวม 4 คน

    ครูเตือน พาทยกุล เริ่มชีวิตทางการดนตรีตั้งแต่อายุได้ 7 ปี จนกระทั่งถึงอายุ 98 ปี นับเป็นเวลากว่า 9 ทศวรรษในวงการดนตรีไทย ตลอดระยะเวลา 90 ปีนั้น ครูเตือนได้เผยแพร่ดนตรีไทย โดยเป็นทั้งนักดนตรี หัวหน้าวงดนตรี ช่างซ่อมและประดิษฐ์เครื่องดนตรี

    นอกจากนี้ ยังเป็นครูและอาจารย์พิเศษสอนวิชาดนตรีไทยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสอนการบรรเลงทั่วไป จนถึงทางเดี่ยวของเครื่องดนตรีต่างๆ ในโรงเรียนมัธยมและอุดมศึกษา รวมทั้งสอนวิชาการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย การซ่อมบำรุง การเทียบเสียง ฯลฯ

    ครูเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
ปีพ.ศ.๒๕๓๕ ได้ถึงแก่กรรมแล้วด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต เนื่อง
ด้วยปอด เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๓.๔๐ น. ณ โรง
พยาบาลศิริราช รวมสิริอายุได้ ๙๘ ปี

โดย คีตพจน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net