วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

10 วิธีประหยัดน้ำมัน เพื่อลูกหลาน


          1. ขับรถไม่เกิน 90 ก.ม./ชม.

 •          ความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้
  •  ทางธรรมดา 90 กม./ชม.
  •  ทางด่วน 110 กม./ชม.
  •  มอเตอร์เวย์ 120 กม./

   2. จอดรถไว้บ้าน โดยสารสาธารณะ

   • ถ้าผู้ใช้รถยนต์ร้อยละ 1 จากจำนวน 5 ล้านคัน หันมาใช้บริการรถสาธารณะ ด้วยระยะทาง 48 กม./วัน
   • ใน 1 ปี (260 วันทำงาน) จะประหยัดน้ำมัน 52 ล้านลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 780 ล้านบาท
   ชม.

   3. ไม่ขับก็ดับเครื่อง

   • การติดเครื่องยนต์จอดอยู่เฉยๆ เป็นเวลา 5 นาที
   • สิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ 500 ซีซี

   4. ทางเดียวกันไปด้วยกัน

   • ถ้าขับรถยนต์ 5 คัน ไปทางเดียวกัน ที่หมายใกล้กัน ระยะทาง 48 กม./คัน (ไป-กลับ)
    • ใน 1 ปี (260 วันทำงาน) จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 5,200 ลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 78,000 บาท
   • ถ้าร้อยละ 1 ของรถยนต์ 5 ล้านคัน ใช้ Car Pool สลับขับ 5 คน ต่อรถ 1 คัน
    • ใน 1 ปี จะประหยัดน้ำมันได้ 41.6 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 624 ล้านบาท

   5. หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน

   • ถ้ารถติดเพียงร้อยละ 1 ของ จำนวนรถยนต์ 5 ล้านคัน ในวันทำงานทุกวัน และในบางเสาร์-อาทิตย์ ใน 1 ปี (330 วัน/ปี)
   • จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 12.4 ล้านลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 186 ล้านบาท

   6. ใช้โทรศัพท์-โทรสารเลี่ยงรถติด

   • ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน
    • หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร
    • หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน
    • หนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-Mail หรือส่งไปรษณีย์

    

   7. วางแผนก่อนเดินทาง

   • ถ้าไม่ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และขับรถหลงทาง 10 นาที
    • จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 500 ซีซี คิดเป็นค่าน้ำมัน 7.50 บาท
   • ถ้ารถยนต์ 5 ล้านคัน ขับหลงทาง เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ใน 1 ปี
    • จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 30 ล้านลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 450 ล้านบาท

   8. ลมยางต้องพอดี ไส้กรองต้องสะอาด

   • ความดันลมยางอ่อนกว่ามาตรฐาน 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ถ้าขับทุกวันเฉลี่ยวันละ 48 กม. ใน 1 เดือน
    • รถยนต์ - สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 2.4 ลิตร
    • รถจักรยานยนต์ - สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 1.2 ลิตร
    • รถบรรทุก - สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 4.2 ลิตร
   • ถ้าร้อยละ 30 ของรถแต่ละประเภท ละเลยเช่นนี้บ่อยๆ รวมเป็น 30 วัน/ปี
    • จะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านลิตร
    • คิดเป็นเงิน 87 ล้านบาท
   • ถ้าไส้กรองสะอาด จะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันวันละ 65 ซีซี
    • ควรทำความสะอาดทุก 2,500 กม.
    • ควรเปลี่ยนทุก 20,000 กม. 

   9. ไม่บรรทุกของเกินจำเป็น

   • หากขับรถโดยบรรทุกของที่ไม่จำเป็น ประมาณ 10 ก.ก. เป็นระยะทาง 25 ก.ม.
    • สิ้นเปลืองน้ำมัน 40 ซีซี
   • ถ้าร้อยละ 10 ของรถยนต์ทั่วประเทศ 5 ล้านคัน ขับรถโดยบรรทุกสิ่งของที่ไม่จำเป็น
    • ใน 1 ปี จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 7.3 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 10.95 ล้านบาท

   10. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ

   • เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด
   • เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก 5,000 กม.
   • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และน้ำในแบตเตอรี่
   • ตรวจสอบระดับน้ำป้อนหม้อน้ำ
   • ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ร้อยละ 3- 9

โดย โซฮก

 

กลับไปที่ www.oknation.net