วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย...จะเกิดได้จริงไหม ?


            ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า จากการชี้แจงสาระเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อคณะอนุกรรมาธิการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อเร็วๆนี้ คณะอนุกรร มาธิการฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ของปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ยังได้สอบถามถึงสถานภาพของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หน่วยงานในสังกัดและตำแหน่งของผู้บริหารเมื่อมีพ.ร.บ.ใหม่ตนได้ชี้แจงว่า กศน.จะไม่ยกฐานะเป็นกรม แต่มีการเปลี่ยนชื่อจากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส่วนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ก็จะเปลี่ยนเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเปลี่ยนสถานภาพจากสถานศึกษามาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคที่มีอยู่ 5 ภาค ต่อไปก็จะไม่มีและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ 4 ศูนย์ ก็จะยุบเหลือเพียง 1 ศูนย์

เห็นเรื่องนี้น่าติดตาม เลยเอามาบันทึกไว้ ไม่มีพื้นที่ที่จะศึกษา ก็คงไม่เกิดการศึกษา

        การมีกฎหมายดังกล่าวซึ่งตนได้ชี้แจงว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้จะสามารถยกระดับการศึกษาของแรงงานที่ต่ำกว่าม.ปลาย ซึ่งมีกว่า 39 ล้านคน และที่ต่ำกว่า ป.6 ซึ่งมี 2.1-6 ล้านคนให้สูงขึ้นอย่างน้อยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญและสายอาชีพได้ 

                นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แสดงความเป็นห่วงคนไร้สัญชาติ  ซึ่งตนได้ชี้แจงไปว่าปัจจุบันคนไร้สัญชาติที่อาศัยในประเทศไทยมี 2 ล้านคน และที่ผ่านมา กศน.ได้จัดการศึกษาให้อยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อมี พ.ร.บ.ฉบับใหม่ก็ต้องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้แน่นอน

                “พ.ร.บ.ใหม่จะเน้นย้ำว่าต่อไปกศน.จะต้องปรับรูปแบบการทำงาน เพราะ กศน. จะไม่ใช่ผู้จัดการศึกษาเพียงฝ่ายเดียว แต่จะต้องส่งเสริมภาคี เครือข่ายให้มามีส่วนร่วมในการจัดมากขึ้น โดยต้องมีการวางระบบประกันคุณภาพว่าใครก็ตามที่เข้ามาจัดก็ต้องมีคุณภาพใกล้เคียงกัน รวมถึงต้องมีการวางระบบผู้ให้บริการที่ชัดเจนว่าใครจะจัดหลักสูตรใด รูปแบบไหน เป็นต้น” ปลัดศธ.กล่าวและว่า จากการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ ไม่ติดใจในประเด็นใด และขณะนี้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวก็เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน สนช.แล้ว.

-------------------------------------------

กฎหมาย กศน.ฉบับใหม่ยังตามอุ้มคนไร้สัญชาติ

-----------------------------------------

เดลินิวส์ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 08:48 น.

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=144220&NewsType=1&Template=1

----------------------------------------

โดย archanwell

 

กลับไปที่ www.oknation.net