วันที่ อังคาร มีนาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความสะอาดของลำน้ำกับความเจริญของชาติ


ผมบังเอิญเติบโตมากับบ้านที่อยู่ริมคลอง ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ติดกับลำน้ำเพราะมีถนนกั้นกลาง แต่ก็อยู่ในระยะที่มองเห็นสภาพของลำคลองได้ตลอดทั้งวัน แล้ววันหนึ่ง ผมก็ถามกับตัวเองว่า ... "ประเทศนี้เมืองนี้จะนับว่าเจริญแล้วได้หรือไม่?" ... เพราะผมรู้สึกถึง "ความไม่รู้จักรับผิดชอบ" ของผู้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ร่วมในชุมชนของพวกเรา ซึ่งสะท้อนออกมากับสภาพของลำน้ำอยู่ทุกวี่ทุกวัน !!!

ความสะอาดของลำน้ำกับความเจริญของชาติ เป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกันได้ในระดับหนึ่ง หากคนในชาติปราศจากจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน ไม่มีความรู้สึกร่วมในความเป็นชาติ มุ่งแต่ความมักง่ายและความสะดวกสบายส่วนตัว นึกอยากจะทิ้งขยะมูลฝอย หรือปล่อยสิ่งโสโครกใดๆ ลงไปในลำน้ำที่เป็นสมบัติของส่วนรวมเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ใยดีว่า มันจะก่อความเสียหายในวงที่กว้างขวางขนาดไหน ... ผมก็เชื่อว่า ด้วย "จิตสำนึก" ในระดับที่เป็นอยู่เวลานี้ ประเทศชาตินั้นๆ ก็คงจะเจริญได้ยากมาก !!!

การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของสมบัติส่วนกลาง ถือเป็นภาระกิจที่ "ง่ายมาก" ในระดับของปัจเจกบุคคล มันคือสิ่งที่ทุกๆ คนสามารถที่จะทำได้ โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย ... ซึ่งหาก "ความรับผิดชอบ" ในระดับนี้ยังทำไม่ได้ ... เราก็ต้องยอมรับว่า "จิตสำนึก" ในความเป็นชาติของประชาชนในประเทศนั้นๆ ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น และคงสร้างสรรค์ความเจริญใดๆ ได้ลำบากเต็มทน ... ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของระบบเศรษฐกิจ ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของตลาดหุ้นหรือตลาดทุน หรือกลไกทางกฎหมายใดๆ ให้ยุ่งยากแก่ความเข้าใจ ไม่สำคัญว่าประเทศนั้นเมืองนั้น เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ไม่ต้องไปสนใจว่ารัฐธรรมนูญถูกเขียนด้วยมือหรือเท้าข้างไหนของสิ่งมีชีวิตชนิดใดๆ ในโลก ... ถ้า "จิตสำนึก" ที่รู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม ยังสะท้อนออกมาเป็นความสกปรกโสโครกของลำน้ำสาธารณะ ... กฎหมายไหนๆ หรือระบอบการปกครองใดๆ ก็ไม่อาจที่จะทำให้ประเทศนั้นเมืองนั้น ได้รับการพัฒนาไปสู่ความเจริญใดๆ ได้เลย ... ตลอดกาล!!!

โดย Mr.Z

 

กลับไปที่ www.oknation.net