วันที่ พุธ มกราคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สำหรับผม คนไทยทุกคนคือ บุคคลแห่งปี 2549


วันอังคารที่ 2 มกราคม 2550

         นิตยสาร "ไทม์" ประกาศให้ "คุณ" (You) เป็น "บุคคลแห่งปี" ในความหมายที่ว่าทุกคนต่างก็ล้วนมีส่วนทำให้โลกได้กลายเป็นสนามใหญ่ของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการส่งข่าว ภาพ และความเห็นของชาวบ้านเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารกันอย่างง่ายดาย คล่องแคล่ว และสร้าง "พลังใหม่" สำหรับประชาชนชาวโลก
         "คุณ" ในที่นี้หมายถึงเราท่านทั้งหลาย ที่ล้วนมีบทบาทในการทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสนามแห่งความรู้ ความเห็น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความเห็นกันอย่างกว้างขวาง อิสระ และต่อเนื่อง
         ทำให้ผมคิดว่า "บุคคลแห่งปี" ของไทยสำหรับปีที่เพิ่งผ่านมาก็คือ "คุณๆ ทั้งหลาย" ที่เป็นคนไทยและได้แสดงบทบาทของการเป็น "ประชาชนผู้ร่วมรับผิดชอบบ้านเมือง" อย่างกว้างขวาง อิสระ และต่อเนื่องเช่นกัน
         "คุณ" คนไทยทั้งหลายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตนเองในช่วงปี 2549 อย่างคึกคักและต่อเนื่องย่อมมี "พลัง" สูงสุดของสังคม
         "คุณ" ทุกคนที่ออกมาคัดค้านอย่างกล้าหาญว่าไม่ต้องการแนวทางประเทศไทยภายใต้การนำของทักษิณ ชินวัตร และต่อต้านระบอบ "ประชานิยม" เพราะมันทำลายพื้นฐานแห่งแนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" คือผู้ที่ทวงสิทธิของความเป็นคนไทยอย่างน่าชื่นชมและน่าเลื่อมใส
         "คุณ" คือคนที่ประกาศสัจธรรมว่า ไม่ว่ากติกาการเมืองสูงสุดที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนไว้ว่าอย่างไรก็ตาม หากในทางปฏิบัติแล้ว การถ่วงดุลแห่งอำนาจหายไป คนเพียงกลุ่มเดียวสามารถครอบงำสังคมได้ทุกด้าน และเมื่อเสียงต่อต้านคัดค้านถูกกลบด้วยอำนาจเงินและอิทธิพล "คุณ" ก็จะสามารถรวมตัวกันเพื่อออกมาส่งเสียงเพรียกหาเสรีภาพ และต่อสู้เพื่อให้อำนาจไร้คุณธรรมนั้นก้าวลงจากเวทีมาก่อนที่บ้านเมืองจะถูกทำลายล้างไปเสียก่อน
         จะว่าไปแล้ว หาก "คุณ" ไม่ตัดสินใจออกมาสำแดงพลังของมหาชนกลางถนนอย่างกล้าหาญและต่อเนื่องเพื่อตะโกนให้ได้ยินอย่างชัดเจนว่าเรา "ไม่เอา" ความเลวร้ายในรูปของการโกงกินทุกรูปแบบ วันนี้เราอาจจะเหลือเพียงเศษซากของความเป็นคนไทยที่เป็นทาสของอำนาจเงิน และความลุ่มหลงของคนเพียงกลุ่มเดียวก็ได้
        "คุณๆ" ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นพ้องต้องกันในทุกๆ เรื่อง แต่ในความเห็นที่แปลกแยกนั้น คนไทยต่างก็มองเห็นความสำคัญสูงสุดของการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและธรรมชาติโดยไม่ยอมก้มหัวให้กับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเริ่มปีใหม่นี้ "คุณ" ก็พร้อมที่จะรับรู้กระบวนการปฏิรูปการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่มีใครสามารถมากำหนด "สูตรสำเร็จ" ให้กับเรา คุณทุกคนต่างก็ต้องศึกษา วิเคราะห์และแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด...ไม่ใช่สำหรับคุณเองคนเดียว แต่สำหรับคุณ คุณและคุณทุกคนเพื่อให้สังคมได้กติกาที่เปิดกว้าง เป็นธรรมและสอดคล้องต้องกันกับความต้องการของคนส่วนใหญ่
         เพราะคุณมีพลังและศักยภาพที่ปฏิเสธไม่ได้ คุณจึงเป็นบุคคลแห่งปีที่ไม่ต้องมีใครลงคะแนนให้เลยแม้แต่คนเดียว
         ปีใหม่นี้ "คุณ" คือความหวังของการฟื้นฟูประเทศชาติ...ไม่ว่าใครจะสร้างบรรยากาศให้สับสนปั่นป่วนเพื่อผลประโยชน์แห่งตนเพียงใดก็ตาม "คุณ" ก็จะยังยืนหยัดในความสุขุม เปิดกว้างและมุ่งมั่นเพื่อให้ความถูกต้องชอบธรรมเป็นตัวกำหนดทิศทางของประเทศในที่สุด
          ขอคารวะ "คุณ" อย่างจริงใจเพื่อการเริ่มต้นปีใหม่อย่างคึกคักและเต็มไปด้วยความหวังดีจากทุกคน

โดย กาแฟดำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net