วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

... ۞ บอกความเป็นมา ... จากงานสิ่งสะสมชิ้นน้อย ღ ●


สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ชุดลูกเสือส่งสัญญาณธงอักษรไทย ด้านหลังสีขาว ตราไชโยของบริษัท ยาสูบบริติช-อเมริกัน

โปรดปิดเพลงจากเครื่องเล่นด้านล่างเสียก่อน

คลิก เพื่อชมภาพชุดสุดคลาสสิก จากงานสะสม สิ่งพิมพ์เล็กๆ


ลูกเสือ-เสือป่าพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่๖และ

ทรงเป็นองค์ก่อตั้งและองค์อุปถัมภ์

กิจการลูกเสือไทยถือกำเนิด โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เมื่อครั้งพระองค์มีพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ได้เสด็จไปศึกษา ณ ทวีปยุโรป ทรงศึกษา ภาษาอังกฤษ ณ แอสกอต ศึกษาวิชาฝ่ายพลเรือนในมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดและวิชาทหารบกที่โรงเรียนแซนด์เฮิสต์ ทรงศึกษาอยู่นาน ถึง ๙ ปี และระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ ได้ทรงเรียนรู้ถึงการสู้รบ เพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง ของลอร์ด เบเด็ล โพเอลล์ โดยใช้กองทหารเด็กเป็นกำลังช่วยเหลือ ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีมาก เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย เมื่อ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ในเวลานั้นทรงมีพระชนมายุ ๒๒ พรรษา เมื่อทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งกองเสือป่าเมื่อวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ทรงพระราชทานคำขวัญว่า " แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ ศัตรูกล้ามาประจัญ จะอาจสู้ริปูสลาย" และหลังจากนั้นอีก ๒ เดือน ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในประเทศไทย เป็นครั้งแรกที่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในปัจจุบัน) เมื่อ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ ๒๔๕๔( B.- P. จัดตั้งกองลูกเสือครั้งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ ที่ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันสำนักงานลูกเสือโลกตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การลูกเสือโลก 149 ประเทศ จำนวนสมาชิกลูกเสือมากกว่า 27 ล้านคน สำรวจเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ) ขนานนามว่า กองลูกเสือกรุงเทพฯที่ ๑ และถือว่า วันที่ ๑ กรกฎาคม เป็นวันกำเนิดลูกเสือไทย ทรงพระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือแห่งชาติว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" ลูกเสือคนแรกคือ " นายชัพพ์ บุนนาค " (ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายลิขิต สารสนอง) เพราะเป็นผู้กล่าวคำปฎิญาณของลูกเสือได้เป็นคนแรก จึงมีพระบรมราชโองการว่า "อ้ายชัพพ์เอ็งเป็นลูกเสือแล้ว" พระองค์ทรงดำริที่จะก่อตั้ง " เนตรนารี " หรือที่เรียกว่า ลูกเสือหญิง ขึ้นมาด้วย พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ หนังสือชื่อ " แบบสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ " เพื่อใช้เป็นแบบเรียนในการอบรมลูกเสือต่อไป

กิจการลูกเสือไทย กิจการลูกเสือเจริญรุ่งเรืองมาก เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินการด้วยพระองค์เอง เป็นต้นว่า ทรงตราระเบียบข้อบังคับลักษณะการปกครอง ทรงฝึกอบรมสั่งสอนด้วยพระองค์เองโดยตลอด ในระหว่างรัชกาลของพระองค์ ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือแห่งชาติดังนี้ ทรงจัดตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ และพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก ทรงวางนโยบายให้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในโรงเรียนต่างๆ ทรงพระราชนิพนธ์แบบสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือบทเพลงรักชาติบ้านเมือง ทรงรับกองลูกเสืออังกฤษ The South-west London Troop ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้เป็นกองลูกเสือในพระองค์แห่งพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยาม (The King of Siam's Own ) กับพระราชทานตราเครื่องหมายประจำกองด้วย เป็นรูปช้างเผือกยืนบนธงพื้นสีแดง ซึ่งเป็นรูปคล้ายธงช้างเดิม ต่อมากกองลูกเสือนี้ได้ขยายตัวเป็นกลุ่มและเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น The First Balham and Tooting Scout Group. (The King of Siam's Own) โดยยังคงใช้ตราช้างยืนบนพื้นสีแดง เป็นตราประจำกลุ่มสืบมาและใช้ชื่อย่อของกลุ่มว่า K.S.O. ซึ่งย่อมาจากคำว่า The King of Siam's

คนเรามีความสุข รวมทั้งวิถีการใช้ชีวิตต่างๆกันไป ข้าพเจ้าชอบนั่งเสพความสุขจากการชมภาพ และสิ่งพิมพ์ในอดีต ตัวอย่างเช่น สิ่งสะสมที่เรียกกันว่ารูปยาซิกาแรต จากคลิป เป็นชุดลูกเสือไทย ซึ่งบอกถึงวัฒนธรรม ในสมัยนั้นเกี่ยวกับลูกเสือ วันนี้ใคร่ขอถือโอกาสจับความมาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับเสพ ความงามของสิ่งสะสมเหล่านั้นให้ถือเป็นคุณภาพแห่งชีวิตส่วนหนึ่ง

การสะสมรูปยาซิกาแรตในประเทศไทย

รูปยาซิกาแรตบางชุดเป็นชุดหายาก มีเหลือเพียงน้อยชุดจากการสูญหาย, ถูกทำลายหรือความสูญเสียที่นักสะสมรูปยาซิกาแรตได้กระทำโดยไม่ตั้งใจ เช่น เก็บไว้ในที่เปียกชื้น ปล่อยให้ปลวกมอดกิน รวมทั้งที่ทายาทได้ทำผิดผลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นี้เกิดขึ้นแทบทุกแห่งในโลกในเมืองไทยก็คงเป็นเช่นเดียวกัน รูปยาซิกาแรตของไทยนั้นอาจถือได้ว่าเป็นสมบัติของชาติ เราจึงควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้มีอยู่ครบถ้วนทุกชุดโดยสมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมภาพถ่ายของรูปยาซิกาแรตของไทยและอื่นๆ ที่เคยนิยมสะสมกันในเมืองไทยในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางชุดในปัจจุบันนี้หาดูที่ไหนไม่ได้แล้ว และถือว่าเป็นการพิมพ์ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก

บุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และอื่นๆ ได้ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) ดังจะเห็นได้ว่า นักสะสมรูปยาซิกาแรตในสมัยเริ่มแรกนิยมสะสมรูปยาซิกาแรตหลังวิลส์ หลังฟิลลิป หลังเซี่ยงไฮ้ หลังโคมและอื่นๆ ซึ่งตกเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๗-๒๔๔๑ ติดต่อเรื่อยมา

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๖๘) ถือได้ว่าเป็นยุคทองของการสะสมรูปยาซิกาแรต มีผู้นิยมสะสมมากที่สุด จนถึงกับมีการขออนุญาตจัดตลาดนัดรูปยาซิกาแรตในทุกวันอาทิตย์ขึ้นที่วัดเชตุพนฯ เพื่อให้บรรดานักสะสมรูปยาซิกาแรตได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน โดยเริ่มเปิดตลาดนัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ รตท. หงวน พิมพบุตรได้เรียบเรียงหนังสือเรื่อง ประวัติรูปยาซิกาแรตไทยขึ้น ซึ่งจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ประเสริฐสมุดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ํ โดยมีวัตถุประสงค์จะช่วยให้บรรดานักสะสมรูปยาซิกาแรตไทยได้ทราบรายละเอียดที่แน่นอนเกี่ยวกับรูปยาซิกาแรตที่มีตกเข้ามาขายในกรุงเทพฯ หรือที่มีอยู่ในท้องตลาดว่า แต่ละชุดมีรูปจำนวนเท่าใด รวมทั้งรูปพรรณทั้งด้านหน้าด้านหลัง วันเดือนปีที่ตกเข้ามาขายในกรุงเทพฯ เพราะนักสะสมอาจจำรายละเอียดต่างๆ ไม่ได้ ทำให้อาจถูกหลอกถูกต้มได้ โดยที่ในสมัยนั้นมีการซื้อขายโดยแพร่หลายทั้งรูปใหม่และรูปเก่าที่นักสะสมเก็บกันเป็นชุด

ชุดธงชาติและตราแผ่นดิน มีธงและตราแผ่นดินสยามในรูปที่ ๕๐

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ (พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๗) การสะสมรูปยาซิกาแรตก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่มาก แต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในสมัยหลังสงครามโลกทั้งที่ ๑ ซึ่งก็ได้รับผลกระทบกระเทือนเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้มีการตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจนถึงขั้นที่จำเป็น ต้องลดจำนวนข้าราชการตามกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ลงเป็นจำนวนมาก ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า ถูกดุล ทำให้เกิดสภาวะมีคนว่างงานเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจฝืดเคือง กำลังซื้อถดถอย ทำให้จำนวนผู้สะสมรูปยาซิกาแรตก็ลดต่ำลงเป็นเงาตามตัว แต่ที่มีผลกระทบมากที่สุดอุบัติขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๙) เนื่องจากได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา กองทัพญี่ปุ่นได้เคลื่อนทัพผ่านเข้ายังประเทศไทย กรุงเทพฯ และเมืองสำคัญต่างๆ ที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ก็ได้ถูกเครื่องบินของอเมริกา อังกฤษและฝ่ายพันธมิตรทิ้งระเบิดอย่างหนัก มีการอพยพหลบภัย อาคารบ้านเรือนจำนวนมากถูกระเบิดและได้รับการเสียหาย ภัยของสงครามได้แผ่ขยายไปทั่วโลก เมืองใหญ่ๆ หลายเมืองประสบภัยพิบัติถูกทิ้งระเบิดเสียหายอย่างหนัก เหตุการณ์นับว่าเป็นจุดตกต่ำที่สุดของธุรกิจยาซิกาแรตของโลก

ภาพแสดงธุรกิจยาสูบของนาย ซีปาปายาโนปูโลส ชาวอิยิปต์ที่เข้ามาตั้ง

รกรากสมัยรัชกาลที่ ๕-๖ ที่ถนนเจริญกรุง

ผู้ผลิตและผู้นำเข้าบุหรี่ที่มีรูปยาซิกาแรตไทย

บริษัท ยาสูบอเมริกัน (อเมริกา)

บริษัท ยาสูบอิมพีเรียล (อังกฤษ)

บริษัท ยาสูบอิมพีเรียล แห่งแคนาดา จำกัด

บริษัท ยาสูบบริติช-อเมริกัน (อังกฤษ, อเมริกา)

บริษัท ยาสูบอัฟริกัน แมนูแฟคเจอเรอส์ (อัฟริกาใต้)

บริษัท อัลเลน แอนด์ กินเทอร์ส (อเมริกา)

บริษัท คินนี่ บราเดอร์ส (อเมริกา)

บริษัท ดับบลิว. ดุ๊ก แอนด์ ซันส์ (อเมริกา)

บริษัท แอล. มิลเลอร์ แอนด์ ซันส์ (อเมริกา)

บริษัท ดับบลิว.ดี.แอนด์ เอช.โอ. วิลส์ จำกัด (อังกฤษ)

ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า บริษัท วิลส์ จำกัด (อังกฤษ)

บริษัท จอห์น เพลเยอร์ แอนด์ ซันส์ (อังกฤษ)

บริษัท แฟรงคลิน เดวี่ แอนด์โก

บริษัท ดับบลิว.โอ. บิกก์ แอนด์โก (อังกฤษ)

บริษัท อ็อคเดน (อังกฤษ)

บริษัท สตีเฟน มิทเชลล์ แอนด์ซัน (อังกฤษ)

บริษัท โคป บราเดอร์ส (อังกฤษ)

บริษัท อี.ดับบลิว. แอนสตี้ (อังกฤษ)

บริษัท เอ.จี. คูซิส แอนด์โก. (มอลต้า)

บริษัท ดับบลิว.เอ.แอนด์ เอ.ซี.เชิร์ชแมน (อังกฤษ)

บริษัท เอฟ.แอนด์ เจ. สมิท (อังกฤษ)

บริษัท ยาสูบเวสต์มินสเตอร์ (อังกฤษ)

บริษัท บริทิช ซิกาแรต จำกัด (อังกฤษ)

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ โทแบคโค จำกัด (อังกฤษ)

บริษัท บี.มูราตติ ซันส์ แอนด์โก. จำกัด (อังกฤษ)

บริษัท อียิปเชี่ยน สเตรทส์ซิกาแรต

บริษัท กอดฟรีย์ ฟิลิปส์จำกัด (อังกฤษ)

บริษัท เจ.วิกซ์ แอนด์ซันส์จำกัด (อังกฤษ)

บริษัท แลมเบิร์ต แอนด์บัตเลอร์ จำกัด (อังกฤษ)

บริษัท ยาสูบบริติช-อเมริกัน สาขากรุงเทพฯ (ไทย)

บริษัท ซี. ปาปายาโนปูโลส (ไทย)

บริษัท บูรพายาสูบ (ไทย)

บริษัท กวางฮก (ไทย)

บริษัท ฮอฟฟาน (เฮาะฮวง)(ไทย)

บริษัท ยาสูบมินาโน โอซาก้า (ญี่ปุ่น)

บริษัท ยาสูบนานยางบราเดอร์ส (จีน)

บริษัท ยาสูบหัวเฉิง (จีน)

บริษัท ยาสูบหัวต้า (จีน)

บริษัท ยาสูบซันซิง (จีน)

บริษัท ยาสูบซำมุ้ย (ไทย)

บริษัท ยาสูบสยาม (ไทย)

บริษัท อิศระ จำกัด (ไทย)

บริษัท สวนสยาม จำกัด (ไทย) ฯลฯ

สภาพภายในบริษัทยาสูบ บริติช-อเมริกัน สาขากรุงเทพฯ

ตราหรือยี่ห้อบุหรี่ที่จำหน่ายในประเทศไทย

นกน้อย มังกรทอง ม้าบิน แกะ ค้างคาวกับกวาง คิงคอง แมลงปอ สามกวาง นกแก้ว หอย แอนติโลพ นกนางแอ่น ผึ้ง แมลงมุม กระต่ายแดง นกยูง ด๊อกซ์ นกเป็ดน้ำ สิงห์โตแดง ผีเสื้อ ผีเสื้อหญิง ไก่แก้ว ช้างเผือก สามห่าน วัวแดง

ลูกโลก ราเวน พระเจดีย์ ตงป้อ ซองฮี้ ผักกูด ทุเรียน กระโจมไฟ สตางค์ อาร์มี่ เซี่ยงเจียง โชคดี เสาวคนธ์ เรือข้าว สีลม ไพเรท ชมชื่อ หอมหวาน ทวีปัญญา อัษฎางค์ ซูซี่ สมอล ดอกกุหลาบ สามเอ มุยหลี

ธงไตรรงค์ แม่น้ำเงิน นักเป่าทรัมเปท นางสาวสยาม กลอง ไพ่ป๊อก ฆ้อง ไพ่นกกระจอก พ่อพระ รวงข้าว ประตูชัย ธาตุหลวง ปรางค์สามยอด คันไถ ฯลฯ

ชุดแหม่มมัน การ์ดเล็ก ด้านหน้าพื้นดำแกมมัน มีภาพแหม่มนั่งและยืนท่าต่างๆ ๑ ชุด เป็นของบริษัทยาสูบไคโรหรือตราพัดลม

ชุดงิ้วจีน ซึ่งเป็นชุดที่หายาก และมีความสวยงามมาก

โปรดติดตามตอนต่อไป

อ้างอิงจากหนังสือ รูปยาซิกาแรตไทย เสริม สุนทรานนท์

http://www.geocities.com/thaiscout2001/sc1.html

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net