วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ระบอบประชาธิปไตยไม่เหมาะกับประเทศไทย


ผมคิดไว้ประมาณ 15 ปีได้แล้ว และได้เขียนบทความนำเสนอไปยังหลายสำนักพิมพ์เพื่ออธิบายว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่เหมาะกับเมืองไทยเรา แต่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เลย เลยขอสรุปประเด็น3-4ประเด็นที่ผมได้คิดไว้มาฝากไว้ให้ท่านผู้อ่านลองคิดกันดูครับ

 

  1. ประชาธิปไตยต้องมีความเป็นปัจเจกนิยม (individualism) ของคนในสังคมเป็นตัวรองรับ (ทฤษฎีนี้ผมตั้งเอง ไม่ได้ไปจำขี้ปากฝรั่งคนไหนมานะ) จึงจะเจริญงอกงามได้ แต่คนไทยไม่มีนิสัยนี้ เพราะเรามักเป็น pluralism (ไม่รู้ว่ามีคำนี้ไหม ผมตั้งเอง อาจแปลว่า กลุ่มนิยม) ซึ่งเป็นรากเหง้าของระบบอุปถัมภ์นั่นเอง
  2. ปชต. แบบตะวันตก ถูกเสริมส่งด้วยหลักศาสนาคริสต์เป็นอย่างดี เพราะมีหลักการว่าคนทุกคนมีบาปกำเนิด (original sin) คือเกิดมาเลวหมดทุกคน ต้องได้รับการไถ่บาป(โดยผู้อื่น)เสียก่อนน่ะแหละจึงจะบริสุทธิ์ ส่วนของพุทธเราถือว่าทุกคนเกิดมามีความเป็นพุทธะอยู่แล้ว (original saint?) ทุกคน เพียงแต่ขัดเกลากิเลสที่พอกอยู่ให้หมดก็จะเปล่งแสง อาจเชื่อมโยงยากสักหน่อยในประเด็นนี้ แต่ผมเชื่อว่าความเชื่อว่าทุกคนเลวนี่แหละคือรากฐานหนึ่งของปชต.ตะวันตก ดังนั้นระบอบ ปชต. ตะวันตกจึงกลายเป็นระบบที่ถ่วงดุลความเลวซึ่งกันและกัน ไม่ให้คนเลวเพียงคนเดียวกุมอำนาจได้หมด ส่วนของเราคนส่วนใหญ่เชื่อว่าผู้ปกครองจะเป็นคนดี กลัวบาป อยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้ว จะอยู่ในทศพิธราชธรรม (ธรรม 10 ประการสำหรับผู้ปกครอง)
  3. คนไทยเรามักบูชา ปชต. ว่าวิเศษวิโสเสียเต็มประดา ที่เสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ แต่ความจริงแล้วตรงข้าม ลองไปอ่านประวัติศาสตร์ยุโรปอย่างจับผิด (ใช่จับผิด อย่าไปจับถูกเพราะถูกสะกดจิตด้วยการวิเคราะห์ของนักวิชาการรุ่นเก่า) จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นในกรีกครั้งแรกก็เป็นเพียงอุบายเพื่อความอยู่รอดของเอเธนส์เท่านั้นเอง เพื่อที่จะได้อาหารกินจากแว่นแคว้น 12 แคว้นรอบๆเมือง มาเบ่งบานในยุโรปก็เพื่อเป็นอุบายในการประนีประนอมความขัดแย้ง และผลประโยชน์สำหรับกษัตริย์ในเมืองหลวงและเจ้าครองนครแว่นแคว้นต่างๆเท่านั้นเอง ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ยังเป็นจริงแม้ในทุกวันนี้  ส่วนของไทยเราไม่มีเงื่อนไขแบบนี้เลย (ยกเว้นสามจังหวัดภาคใต้) ดังนั้นอย่าไปบูชาระบอบนี้ก้นนักเลย มันตั้งมาบนรากฐานของการเห็นแก่ตัวทั้งสิ้น
  4. ปชต. จะไม่มีวันเจริญในประเทศแถบตะวันออก รวมทั้ง ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไทย เวียตนาม เพราะเราต่างมีโครงสร้างทางสังคม และวัฒนธรรม คล้ายๆกัน ซึ่งต่างจากตะวันตกมาก หนทางเลือกที่ดีของเราคือ ต้องปรับปชต.ของเราเสียใหม่ (ผมเสนอไว้มากและนานมาแล้ว แต่ไม่เคยได้มีโอกาสเแพร่กระจายสักที) หรือไม่ก็คิดค้นวิธีใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปหรอก ครับ

 

อ้อ...แถมครับ เรื่องคำศัพท์ที่ว่าประเทศไทยเรา  “เจริญแต่ไม่พัฒนา” (Modernization without development) ผมคิดคำนี้ (ทั้งไทยและหรั่ง) ขึ้นมาเมื่อประมาณ คศ. 1986 มีหลักฐานอยู่ในนิตยสาร “ต่วย ตูน” แต่ไม่ดัง จนกระทั่งนักวิชาการฝรั่งคนหนึ่งเอาคำนี้มาพูด ปรากฎว่าฮิตติดตลาด คนไทยเราก็ยังบูชาฝรั่งต่อไปเหมือนเดิม ต้องให้ฝรั่งชี้นำทุกเรื่องแม้แต่วิธีการนั่งอึ

โดย ริบหรี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net