วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

10 วิธีแก้ภาวะโลกร้อน ปัญหาใหญ่ของสังคมทุนนิยม


" 10 วิธีแก้ภาวะโลกร้อน ปัญหาใหญ่ของสังคมทุนนิยม "
ทุกวันนี้ คงสามารถรู้สึกได้กันทุกคนถึง ภาวะโลกร้อน ซึงปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าเราสังเกตุจากข่าวประจำวัน จะทราบถึงความผิดปกติของโลกเรา
น้ำท่วม โคลนถล่ม แผ่นดินไหว อากาศร้อนผิดปกติ ที่อินเดียปัจจุบันอุณหภูมิสูงถึง
50 องศาเซลเซียส เกิดจากผลผลิตทางอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน ความร้อนต่างๆ
และ สารเคมีที่ลอยสู่อากาศปกคลุมโลก
ขอเสนอ 10 วิธีเพื่อลดภาวะโลกร้อน
1. ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์ เครื่องปรับอากาศ พัดล
ลม หากเป็นไปได้ ใช้วิธี เปิดหน้าต่าง ซึ่งบางช่วงที่อากาศดีๆ สามารถทำได้ เช่นหลัง
ฝนตก หรือช่วงอากาศเย็น เป็นการลดค่าไฟ และ ลดความร้อน เนื่องจากหลักการ
ทำความเย็นนั้นคือ การถ่ายเทความร้อนออก ดังนั้นเวลาเราใช้แอร์ จะเกิดปริมาณความ
ร้อนบริเวณหลังเครื่องระบายความร้อน

2. เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน ในกรณีที่สามารถทำได้ ได้แก่ รถไฟฟ้า รถตู้ รถเมลล์
เนื่องจากพาหนะ แต่ละคัน จะเกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งจะเกิดความร้อน และ ก็ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นเมื่อลดปริมาณจำนวนรถ ก็จะลดจำนวนการเผาไหม้บนท้อง
ถนน ในแต่ละวันลงได้
3. เวลาเดินเข้าห้างสรรพสินค้า หากมีใครเปิดประตูทิ้งไว้ ให้ช่วยปิดด้วยเนื่องจาก
ห้างสรรพสินค้าแต่ละห้างนั้น มีพื้นที่มาก กว่าจะทำให้เกิดความเย็นได้ ก็จะก่อให้เกิด
เกิดความร้อนปริมาณมาก ดังนั้นเมื่อมีคนเปิดประตูทิ้งไว้ แอร์ก็จะยิ่งทำงานมากขึ้น
เพื่อให้ได้ความเย็นตามที่ระบุไว้ในเครื่อง ซึ่งประตูที่เปิดอยู่จะนำความร้อนมาสู่ตัวห้าง
เครื่องก็จะทำงานวนอยู่อย่างนั้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความร้อนอีกปริมาณมากต่อสภาพ
ภายนอก
4. พยายามรับประทานอาหารให้หมด เศษอาหารที่เหลือทิ้งไว้จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน
ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณความร้อนต่อโลก เมื่อหลายคนรวมๆกันก็เป็นปริมาณความร้อนที่มาก
5. ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้จะคายความชุ่มชื้นให้กับโลก และ ช่วยดูดก๊าซคาร์
บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุภาวะเรีอนกระจก
6. การชวนกันออกไปเที่ยวธรรมชาติภายนอก ก็ช่วยลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าได้
7. เวลาซื้อของพยายามไม่รับภาชนะที่เป็นโฟม หรือกรณีที่เป็นพลาสติก เช่นขวดน้ำ
พยายามนำกลับมาใช้อีก เนื่องจากพลาสติกเหล่านี้ทำการย่อยสลายยาก ต้องใช้ปริมาณ
ความร้อน เหมือนกับตอนที่ผลิตมันมา ซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนกับโลกของเรา
เราสามารถนำกลับมาใช้เป็นภาชนะใส่น้ำแทนกระติกน้ำได้ หรือใช้ปลูกต้นไม้ก็ได้
8. ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่เคี้ยวเอื้อง เนื่องจากสัตว์เหล่านี้ อุจจาระจะปล่อยก๊าซมีเทนอ
ออกมา ดังนี้นอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ เมื่อมีจำนวนมากก็จะก่อให้เกิดความร้อน
กับโลกเรามาก
9. ใช้กระดาษด้วยความประหยัด กระดาษแต่ละแผ่น ทำมาจากการตัดต้นไม้ ซึ่งเป็น
เสมือนปราการสำคัญของโลกเรา ดังนั้นการใช้กระดาษแต่ละแผ่นควรใช้ให้ประหยัด
ทั้งด้านหน้าหลัง ใช้เสร็จควรนำมาเป็นวัสดุรอง หรือ นำมาเช็ดกระจกก็ได้ นอกจากนี้
การนำกระดาษไปเผาก็จะเกิดความร้อนต่อโลกเราเช่นกัน
10. ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเรา และควรสนับสนุนกิจการ
ที่มีการคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
สรุปว่า - กิจกรรมจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นั้น จะส่งผลให้เกิดความร้อนต่อโลกเรา
- เครื่องปรับอากาศ เช่นเดียวกัน สร้างให้เกิดความร้อนต่อโลก เนื่อง เป็นการระบายความร้อนจากบริเวณที่เราต้องการให้เย็นสู่-ภายนอก ก็คือ สิ่งแวดล้อมนั่นเองยิ่งปริมาณพื้นที่มาก ปริมาณความร้อนที่เกิดจากการปรับอากาศยิ่งสูง
- ปริมาณ พลาสติก ที่ผลิตกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ ต้องใช้ความร้อนเผาไหม้ในการทำลาย ซึ่งนอกจากใช้ความร้อนจำนวนมากแล้ว ยังเกิดสารเคมีลอยขึ้นไปปกคลุมโลกของเรา กลายเป็นลักษณะของกระจก
- ยานพาหนะ ที่ใช้น้ำมันในปัจจุบัน นอกจากความร้อนระหว่างการเผาไหม้
แล้วยังเกิด ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งส่งผลต่อภาวะเรือนกระจก ดังนั้น การใช้
การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน ไปกันหลายๆคน ต่อครั้ง ก็จะลดปริมาณการเผา
ไหม้
- และ กิจกรรมอื่นๆ ที่ได้กล่าวมาที่ทำให้เกิดความร้อน และ สารเคมี ย่อมส่งผลต่อภาวะโลกร้อน
โดยคุณ ศึกษาร่วมกัน
ข้อ1.ลดไม่ได้เลยครับ ค่าไฟเดือนละ 2 หมื่น ไม่เปิดก็ร้อน โรงงานใกล้บ้านก็ มีแยะ ตอนนี้ ว่าจะให้ช่าง เอาระบบน้ำช่วย ที่คอมแอร์ร้อน ช่วยประหยัดไฟได้ ช่างเขาบอก แต่ ตัวละ 600 คงจะทำตัวที่กินไฟก่อน
ข้อ2.รถขนส่ง เขาวิ่งอยู่ทุกวัน ยังไงก็ วิ่ง ผมช่วยได้ ด้วยการ ไม่เอารถออก ก็ ประหยัดควันพิษได้อีก 1 คัน ทำบ้างบางครั้ง แต่ทำแบบไม่ตั้งใจ เพราะ มีคนเอารถไปใช้นะครับ ส่วนมากจะทำคือ อยู่ บ้าน พยายามไม่ไปไหนครับ
ข้อ3.ทำประจำครับ จนลูกแซว เลยครับ ยังช่วยปิดไฟ ปิดน้ำ ตามห้างให้ด้วย แต่ต้องมองดูคนก่อนนะ เด๊ยว เขาจะอิจฉา คนทำดี
ข้อ4.เรื่องนี้ ผมอีก ครับ ทำ จนจะอ้วน ไม่ไหวแล้ว จะแย่ต่อ สุขภาพ ตัวเอง จะคิดอีกที ว่าเสียสละ กินของที่เหลือ จากลูกเมีย ที่สั่ง แล้ว ทานไม่หมด แล้ว กินให้หมดเพื่อ ลดแก๊ส ให้ กับเพิ่มแก๊ซ ตัวเอง ขอพิจาณาอีกที แต่ ตอนนี้ก็ เดินทางกลางๆ ถ้ากินไหวก็ ช่วย กินไม่ไหว ขอบาย ครับ
ข้อ5.ซื้อต้นไม้จากตลาดมา 2 ต้น ตายไปต้นแล้ว เหลืออีกต้น ไม่รู้ใครเอาไปไว้ไหน แต่หน้าบ้านมีหลายต้น
ข้อ6.ครับ อยากจะชักชวนลดปริมาณไฟฟ้า ครับ แต่คำนวนแล้ว ก็ แพงกว่า อยู่บ้าน ที่ใช้ไฟฟ้า ครับ แต่ประหยัดอย่าง แต่ ไปเปลืองมากกว่า อย่าง แต่ว่า ไปสูดอากาศธรรมชาติที่สะอาด ก็ดีต่อสุขภาพครับ ครับ ข้อดี ทำได้ครับ แต่ไม่บ่อยนะครับ
ข้อ7.ข้อนี้ จะพยายามทำครับ แต่ทำไม่ได้ทุกครั้งนะครับ เพราะ หลายแห่งยังใช้โฟมอยู่ ที่บ้านก็ใช้ ช่วยค้นคิดหาวัสดุ ที่ไม่ใช่โฟมและไม่แพง ทดแทนกันได้ เร็วๆนะครับ จะได้ ช่วยกันดีขึ้น
ข้อ8.ข้อนี้ ทำได้สบายมากครับ
ข้อ9.ทำได้ครับ แต่บางครั้ง ไปห้าง เขามีให้ใช้ขออนุญาตใช้นะครับ
ข้อ10.ช่วยหน่อยเถอะ พิมพ์ข้อมูลแจกให้ทราบหน่อยเถอะไม่ต้องบอกให้ว่า ไม่ต้องซื้อเดี๋ยว พนักงานตกงานเยอะ เอาว่า บริษัทอะไร ที่ทำให้โลกเราร้อนขึ้น พิมพ์บอกแจกจะได้รู้ เพราะ ใช้ชีวิตไปวัน อยากหาความรู้เยอะ ๆ ความรู้ ก็ มีแต่คิดตังค์ ไม่รู้ สมัยพระพุทธเจ้า เรียนต้องเสียเงินกันหรือเปล่าเนอะ
โดยคุณ เกษม แพรมณี
ข้อ 1 นั้น การลดค่าไฟฟ้านั้น อาจปลูกต้นไม้รอบบ้านช่วย หรือไม่ ก็หาเวลาออกไปเที่ยวข้างนอก ธรรมชาติ หรือใกล้ๆ อย่างสวนสาธารณะ แทนการใช้แอร์ในบ้านของคุณ ชวนไปทั้งครอบครัว แล้วก็หาโอกาสออกกำลังกายเลย
ข้อ 2. นั้น อยากให้คุณลองมาใช้รถสาธารณะดู นอกจากรถค่าใช้จ่ายแล้ว ยังไม่เหนื่อยด้วย เพราะมีคนขับรถให้ มีเพื่อนร่วมเดินทางด้วย
ข้อ 3 อันนี้เหมือนกันเลย ดีแล้วครับที่ทำ ก็ขอให้ทำต่อไป คือ จริงๆแล้ว ประตูห้าง
มันก็มีสองชั้น เขาไว้เพื่อกักพลังงาน เรายังอุตสาห์ไปเปิดทั้งสองชั้น ไม่เข้าใจเลย
แต่ เป็นการสูญเสียพลังงานมหาศาลเลย ในการเปิดประตูห้างทิ้งไว้เนี่ย เพราะ
เนื่องจากพื้นที่ใช้งานมาก แอร์จะทำงานจนกว่าระบบอุณหภูมิสมดุล แต่ก็ไม่สมดุล
เพราะประตูที่ทิ้งไว้จะนำความร้อนเข้ามาภายใน
ข้อ 4 ถ้าเหลือจริงๆ เอาไปเป็นอาหารนกก็ได้ครับถ้ากลัวอ้วน เป็นการให้ทานด้วย
ข้อ 5 ซื้อต้นไม้ที่ตายยากอย่างกระบองเพชรก็ได้ครับ ยังดีครับ
ข้อ 6 เที่ยวใกล้ๆ บ้านครับ ในกรุงเทพ
ข้อ 7 เรื่องวัสดุนี้ถ้าไม่จำเป็น ให้เขาห่อใส่ถุงก็ได้ หรือ ถ้าเอาโฟมไป ก็นำกลับมาล้าง
แล้วเอามาใช้อีก อย่าเอาไปเผา จะก่อสาร CFC

โดย trmoorati

 

กลับไปที่ www.oknation.net