วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แนวพิจารณาประกอบการเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิ์


การเลือกตั้งที่จะมาถึง ปลายปี 2550 ครั้งนี้ คงเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญเอามากๆ ครั้งหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยบิดเบี้ยว ของไทยเลยทีเดียว เพราะถูกคนชั่วบางพวกยุยงให้กลายเป็นการเลือกตั้งระหว่าง "พวกสนับสนุนการปฏิวัติ" กับ "พวกอ้างรักประชาธิปไตย ต้านเผด็จการ"
เพราะความจริงทุกคนล้วนอ้างว่ารักประชาธิปไตย ไม่สนับสนุนการปฏิวัติ เผด็จการ ด้วยกันแทบทั้งสิ้นแม้แต่ทหารเอง เพียงแต่ว่าใครจะมองเห็นและเลือกต่อต้านเผด็จการรูปแบบใด ในเงื่อนเวลาเหตุการณ์อย่างไรมากกว่ากันเท่านั้น. แต่มาถึง ณ วันนี้ เรากำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเลือกอนาคต เดินเครื่องขับเคลื่อนประเทศอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งปิดทุกระบบเพื่อซ่อมบำรุงถึงหนึ่งปี ดังนั้นอย่าไปติดกับสิ่งที่จะทำให้คืนสู่วังวนเดิมๆ จนอาจต้องดับเครื่องกันอีกเลย

ความจริงการเลือกตั้ง คือการพิจารณาเลือกนโยบายและผู้แทนฯ ที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้กับเราทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่เฉพาะจังหวัดใดของพรรคใดก่อน ไม่ใช่เฉพาะภาคใดภาคหนึ่ง หรือไม่ใช่เพียงเพื่อมาปกป้องหรือหาประโยชน์ให้แก่บางกลุ่ม บางพวกของตนเอง  
และเพราะ "การเลือกตั้ง ไม่ใช่การเลือกข้าง" แล้วเราจะเลือกใครในการเลือกตั้งครั้งนี้ดี !?

ข้อพิจารณาใดบ้างที่เราควรจะต้องคำนึงในการเลือกตั้ง...

- การเลือกตั้ง ต้องดูที่นโยบายแต่ละพรรค ว่าดีว่าเหมาะสม ปฏิบัติได้หรือไม่ ไม่ใช่ดูที่หน้าตาหรือโครงหน้าของหัวหน้าพรรค
- การเลือกตั้ง ต้องคิดถึงคนทั้งประเทศ ทุกชนชั้นและสังคม ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวหรือของฐานเสียงใครก่อน
- การเลือกตั้ง ไม่ใช่การล้างมลทินความผิด ความชั่วให้กับผู้ใด จึงไม่มีผลต่อคดีความ นำไปใช้อ้างความชอบธรรมไม่ได้

- อย่าเลือกกลุ่มพวกที่ ไร้วุฒิภาวะทางอารมณ์ ควบคุมสติยังคิดไม่ได้ จิดหยาบ ปากพล้อย มาเป็นผู้นำประเทศ
- อย่าเลือกกลุ่มพวกที่ ไม่รู้จักประชาธิปไตย ที่แม้แต่ในพรรคของตนเอง ยังบริหารแบบเผด็จการใบสั่ง
- อย่าเลือกกลุ่มพวกที่ จิตใจหมกมุ่นใฝ่ต่ำแต่เรื่องเมถุน คำผวนหยาบโลน ไม่รู้บทบาทและกาลเทศะของตน
- อย่าเลือกกลุ่มพวกที่ ใช้แต่พวกฮาร์ดคอร์ ปากเสีย เลือดร้อน เป็นเกราะป้องกันและกระบอกเสียงปลุกระดม
- อย่าเลือกกลุ่มพวกที่ มีแต่พรรคพวกเครือญาติ พ่อ แม่ พี่น้อง เพื่อนร่วมประโยชน์และเสียประโยชน์ ฯลฯ
- อย่าเลือกกลุ่มพวกที่ จิตผูกติด คิดพูดแต่เรื่องการปฏิวัติ รัฐประหาร เผด็จการ การแก้แค้น และเช็คบิลไม่เลิก
- อย่าเลือกกลุ่มพวกที่ ทำผิดกฏหมาย ซื้อเสียง คดโกง เลี่ยงภาษี หนีทหาร มีคดีความเรื่องทุจริต คิดขายชาติ
- อย่าเลือกกลุ่มพวกที่ เล่นสกปรก โกหก แต่งเรื่อง บิดเบือนความจริง ใช้อันธพาลกับความป่าเภื่อน เป็นเครื่องมือ
- อย่าเลือกกลุ่มพวกที่ เคยยุยงนำพาให้ประชาชนก่อความไม่สงบ ทำร้ายเจ้าหน้าที่ ทำลายทรัพย์สินทางราชการ
- อย่าเลือกกลุ่มพวกที่ ไม่เคารพและปฏิบัติตามคำตัดสินของศาล โดยจงใจท้าทายเล่นแง่ มุดช่องทางกฏหมาย

- เลือกกลุ่มพวกที่ มีธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม สุภาพ สุขุม สมบูรณ์ทั้ง IQ และ EQ เป็นผู้นำประเทศ
- เลือกกลุ่มพวกที่ เสนอนโยบายที่ไม่เลื่อนลอย ชี้แจงได้ชัดว่าเราจะได้อะไร และทำได้อย่างไร เงินมาจากไหน
- เลือกกลุ่มพวกที่ เป็นคนมีความรู้ความสามารถจริง ไม่ใช่เก่งเพียงแต่ปากปราศรัย ชักนำมวลชนให้เพียงหลงไป
- เลือกกลุ่มพวกที่ เสนอนโยบายพัฒนาประเทศ และตั้งใจแก้ไขปัญหาส่วนรวม ไม่ใช่ประกาศแก้เรื่องส่วนตัว
- เลือกกลุ่มพวกที่ เคารพผลการลงมติที่ชอบธรรมในพรรคของตน เพราะนั่นคือพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
- เลือกกลุ่มพวกที่ กล้าประกาศจะลงโทษพวกพ้องตัวเองหากกระทำผิดกฏหมายจริง โดยไม่มีการปกป้อง
- เลือกกลุ่มพวกที่ มุ่งเดินหน้าพัฒนาประเทศ คืนความสงบสมานฉันท์ให้กลับมา เพราะนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการ
- เลือกกลุ่มพวกที่ เลวน้อยที่สุด !!! เท่าที่มีให้เราเลือก และเลิกฝันถึงพรรคในอุดมคติ ถ้าความจริงมันทำให้อยู่ไม่ได้

คุณเลือกได้หรือยังว่าจะเลือกกลุ่มพวกใด !?

โดย peanut

 

กลับไปที่ www.oknation.net