วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วัตถุประสงค์ของ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ประชาชนไทย(Thailand Pepeople Tribune)


เรียน  ทุกท่าน

ผมจัดทำ Blog นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนหรือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคมไม่ว่าจากอำนาจรัฐ นายทุน หรือกลุ่มทุนใหญ่ และ เป็นสื่อกลางที่จะรายงานข่าวสารต่าง ๆ ในมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนทั่วไปทราบ รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนไทยได้มีความรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และหวงแหนในความเป็นชาติซึ่งบรรพบุรุษของเราใช้เลือดเนื้อและจิตวิญญาณปกป้องมาจนตราบถึงทุกวันนี้ 


ผมจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มี รับใช้ประเทศชาติและประชาชนที่ยังเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อสนองแนวคิดของ OK nation ที่ต้องการสร้างสถานที่สำหรับอิสระทางปัญญา ทุกคนมีสิทธิเขียน เผยแพร่ความคิดผ่านอินเตอร์เน็ต ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ท่านใดที่มีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือขอให้ Post แสดงความคิดเห็นไว้แล้วผมจะติดต่อกลับเพื่อหาทางที่จะช่วยเหลือต่อไปครับ

วัตถุประสงค์ ของการก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน People Tribune


1.ให้ความรู้กับประชาชนทุกชนชั้น ให้ตระหนักในสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายและ รัฐธรรมนูญ


2. นำเสนอข่าวสารบ้านเมืองที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการรายงานข่าวภาคประชาชน(Citizen Reporter)


3. เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม


4. เป็นสื่อกลางประสานงานและช่วยเหลือให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงารรัฐ หรือกลุ่มทุนใหญ่  ทั้งของไทยและต่างชาติ


5. ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักในชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์

 

"หากคุณตัวสั่นเทาด้วยความเดือดดาลทุกครั้ง ที่เห็นความอยุติธรรม คุณคือสหายของเรา"

ณัฐ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน Thailand People Tribune

โดย ณัฐ

 

กลับไปที่ www.oknation.net