วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Au-Pair ในเยอรมนี เรียนภาษาด้วย ได้เงินด้วย ได้เที่ยวด้วย


คำแนะนำเรื่องงานโอ-แพร์ (Au-Pair) ในประเทศเยอรมนี


สำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 18-25 ปี รัฐบาลเยอรมันเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย
ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน  ด้วยการสมัครเป็น โอแพร์  
สัญญาการทำงานไม่เกิน 12 เดือน มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่พักและอาหาร  
ทำงานบ้านเล็กๆน้อย และเป็นพี่เลี้ยงเด็กวันละประมาณ 5 ชั่วโมง (30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
เงินเดือนขั้นต่ำ 260 ยูโรต่อเดือน   มีวันหยุดพักผ่อน 4 สัปดาห์โดยได้รับเงินเดือนด้วย  
ผู้สนใจจะทำงานและเรียนภาษาไปด้วย ต้องหา Host Family ด้วยตนเอง

สำหรับคนที่ต้องการหา Host Family ให้สมัครเป็นสมาชิกที่นี่ครับ

http://www.aupair-worldwide.de/

http://www.aupair-world.net/

หรือติดต่อผ่านตัวแทน ซึ่งจะดูแลผลประโยชน์ให้ทั้งโอแพร์ และ Host Family

ในกรณีที่มีปัญหา หรือเข้ากันไม่ได้ดี ตัวแทนจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้

Patricia Brunner

munichaupair Patricia Brunner e. Kfr.

Drachenseestraße 13

81373 München

Deutschland


Tel +49 89 76729510

Fax +49 89 76729511

Allgemeines zum Aupair-Programm Deutschland:

Deutschland hat ein Au Pair Programm für junge Leute zwischen 18 - 25 Jahren.


Aufenthaltsdauer für Aupairs in Deutschland:

Ein Au pair kann längstens 12 Monate in Deutschland arbeiten. 
Wer bereits als Au pair in Deutschland gearbeitet hat, darf nicht mehr als 
Au pair in Deutschland arbeiten, egal wie lange der erste Aufenthalt gedauert hat. 
Die Agentur fuer Arbeit erkennt Aupair-Verträge ab einer Vertragsdauer 
von 6 Monaten an.


Sogenannte Sommer-AuPairs, die sich 1-3 Monate in Deutschland aufhalten, 
sind in der Regel als Gäste in der Familie.Notwendige Sprachkenntnisse:

Die Au pairs müssen Grundkentnisse der deutschen Sprache haben. 
Welche Kenntnisse als ausreichend gelten, liegt im Ermessensspielraum 
der deutschen Botschaften. Es gibt keine allgemein gültige Regelung, 
wie gut die Kenntnisse sein müssen, um anerkannt zu werden.


Voraussetzungen seitens der Gastfamilie:

Gastfamilie für ein Aupair dürfen Familien mit mindestens 1 Kind 
unter 18 Jahren sein. Ebenso koennen Alleinerziehende ein Au Pair aufnehmen. Mindestens ein Elternteil muss die deutsche Staatsangehörigkeit haben. 
In Ausnahmefällen kann auch eine Familie anerkannt werden, 
in der weder die Mutter noch der Vater die deutsche Staatsangehörigkeit hat, 
wenn innerhalb der Familie überwiegend Deutsch gesprochen wird.
Familien ab 4 Kindern dürfen 2 Au pairs zum gleichen Zeitraum haben.

-Informationen zu Arbeitszeit und -umfang, Versicherung, Reisekosten, 
Unterbringung, Taschengeld, Urlaub, Freizeit, Sprachkurs


Kinderbetreuung/Haushalt

30 Stunden pro Woche Mithilfe bei der Kinderbetreuung und im Haushalt 
einschliesslich 1-2 Abende Babysitting

Mithilfe bei der Hausarbeit beinhaltet nicht:

-Das selbständige Führen des gesamten Haushaltes durch das AuPair. 
-Bügeln von schwierigen Wäschestuecken (wie Oberhemden oder Blusen), 
-Frühjahrsputz 
-alleinverantwortliches Kochen fuer die gesamte Familie
-alleinverantwortliche Erledigung der gesamten Familienwäsche 
-Das Waschen der Unterwäsche der Familie gehört nicht zu den 
Aufgaben eines Aupairs, genauso wenig wie das Putzen der Toilette, 
sofern sie nicht ausschliesslich vom Aupair genutzt wird.


Versicherung:

Das Au Pair muss durch die Gastfamilie kranken- und haftpflichtversichert werden 
(kostet ca. 21 bis 43 Euro/Monat (je nach Umfang und Leistung) , 
siehe z.B. bei der Au Pair Assekuranz.
Für visumspflichtige Au pairs empfehlen wir die Aupairversicherung 
um eine Abschiebekostenversicherung zu erweitern.
Uebrigens kann über die Aupair-Versicherung auch jeder ausländische Gast 
in Ihrer Familie versichert werden.


Reisekosten:

sind vom Au pair zu tragen. Bitte leisten Sie keine Vorauszahlungen. 
Wenn Sie einen Teil der Kosten übernehmen wollen, tun Sie 
dies bitte erst nach erfolgreichem Aufenthalt von mindestens 50% 
der vereinbarten Zeit. 

Unterbringung
eigenes Zimmer mit Fenster, abschliessbar, heizbar, mind. 8 qm, 

Teilnahme am Familienleben und den gemeinsamen Mahlzeiten

Taschengeld 
Ab 2006 gilt ein Taschengeld von 260 Euro monatlich. 

Das Au pair bekommt das Taschengeld auch waehrend des Urlaubs 
und im Fall von Krankheit.

Urlaub
4 Wochen bezahlter Urlaub/Jahr. 


Freizeit
mindestens einen freien Tag pro Woche, einmal im Monat sollte dies 
ein Sonntag sein

Sprachkurs
die Familie muss die Zeit und Moeglichkeit zum Besuch eines Sprachkurses 
geben. Die Kosten trägt das Au pair. 


Visabestimmungen für Deutschland:

Nicht-EU-Staaten:

Au Pairs aus Nicht-EU-Ländern benötigen ein Visum. 
Altersgrenze 24 Jahre bei Antragstellung. Der Beginn der Au-pair-Beschäftigung 
laut Au-pair-Vertrag darf nicht später als 6 Monate nach Stellung des 
Visumantrages liegen. Die geplante Aufenthaltsdauer muss mindestens 
6 Monate betragen.

Die zukünftige Gastfamilie schreibt ein Einladungsschreiben an 
das gewünschte Au Pair. Darin enthalten sein muss die vollstaendige 
Adresse von Familie und Au Pair, die Dauer des Aufenthaltes, 
eine Beschreibung der Tätigkeit, die maximale Stundenzahl, 
die Höhe des Taschengeldes, die Art der Unterbringung und 
die Zusage einer Kranken- und Haftpflichtversicherung für das Au Pair 
(Kosten ca. 30,- Euro pro Monat). Damit geht das Au Pair zu seiner Botschaft. 
Diese prueft, ob Grundkenntnisse der deutschen Sprache vorhanden 
sind und setzt sich mit den deutschen Behörden in Verbindung. 

Wenn das Visum erteilt wird, kann das Mädchen ausreisen. 
Dies dauert je nach Land zwischen 2 Wochen bis zu ca. 3 Monaten. 
Ist das Au Pair eingereist, muss es von der Familie bei der Ausländerbehörde 
angemeldet werden. Die Ausländerbehoerde setzt sich mit dem Arbeitsamt 
wegen einer Arbeitserlaubnis in Verbindung. 

Sie als Gastfamilie müssen sich schriftlich verpflichten, für die Dauer 
des Aufenthaltes für das Au Pair zu sorgen und bei einer notwendigen 
Ausweisung (z.B. weil das Au pair eine Straftat begangen hat) 
für die Kosten aufzukommen. Durch eine Aupair-Versicherung können 
Sie das Risiko absichern.


Steuerrecht AuPair / Deutschland

Die Kosten für das AuPair sind steuerlich absetzbar. 
Achtung: Damit das gezahlte Taschengeld anerkannt wird, 
muss das Geld auf ein Konto des AuPairs überwiesen werden. 
Das Konto kann in Deutschland bei einer deutschen Bank oder 
Sparkasse eröffnet werden.

คำแนะนำเรื่องการขอวีซ่า สำหรับงานโอ-แพร์ (Au-Pair)


http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/04/Visabestimmung/Aupair/Aupair__seite.html

คำแนะนำเรื่องการขอวีซ่าเพื่อการพำนักนานกว่า 90 วัน สำหรับงานโอ-แพร์ (Au-Pair)*

ในการยื่นคำร้องวีซ่าต่อสถานทูตฯ ท่านต้องยื่น:

- คำร้องที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ชุด 
- รูปถ่ายขนาดติดหนังสือเดินทาง 3ใบ และ
- หนังสือเดินทางฉบับจริง
- ท่านต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน
- ท่านต้องมี “สัญญาการทำงาน” กับครอบครัวที่จะไปพักอาศัยและทำงานด้วย 
(ทั้งนี้ครอบครัวนั้นๆ จะต้องมีบุตรที่ยังเป็นเด็กเล็ก และใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสาร 
สัญญาการทำงานจะต้องระบุสิทธิและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน อาทิเช่น 
เงินเดือนขั้นต่ำสุด 260 เหรียญยูโร (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549) 
สิทธิในการหยุดพักร้อน 2 วันต่อเดือน เวลาทำงานสูงสุด 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือ 6 ชั่วโมงต่อวัน การประกันสุขภาพ และการเข้าชั้นเรียนภาษา)

ท่านสามารถติดต่อหางานโอ-แพร์ผ่านสำนักงานจัดหางานโอ-แพร์โดยเฉพาะ 
หรือจะติดต่อหางานโดยตรงกับครอบครัวในประเทศเยอรมนีก็ได้

ในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกินกว่า 25 ปี 
สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องแสดงหนังสือให้ความยินยอมของ
บิดามารดาผู้มีอำนาจปกครองด้วย
ระยะเวลาขอพำนักสำหรับงานโอ-แพร์มีกำหนดสูงสุด 12 เดือน
เอกสารประกอบคำร้องทุกฉบับที่นำแสดง ต้องถ่ายสำเนามาด้วยอย่างละ 2 ชุด

สถานทูตฯ ใคร่ขอเรียนว่า การยื่นคำร้องเพื่อการพำนักนานกว่า 90 วันนี้ 
จำเป็นต้องได้รับคำอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศเยอรมนี 
โดยสถานทูตฯ จะส่งคำร้องของท่านไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติวีซ่าต่อไป 
การดำเนินงานอาจจะใช้เวลา 2 เดือน หรือมากกว่านั้น
ทั้งนี้ สถานทูตฯ จะออกวีซ่าให้ได้ต่อเมื่อได้รับคำอนุมัติจาก
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วเท่านั้น สถานทูตฯ จะแจ้ง 
ผลวีซ่าให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้ครอบครัวที่ท่านจะไปทำงานให้สามารถติดต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ในเมืองที่พักอาศัยได้โดยตรง เพื่อเร่งรัดขั้นตอนการพิจารณาให้เร็วขึ้น

อนึ่ง สถานทูตฯ อาจจำเป็นต้องเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมจากท่านอีก 
ในกรณีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใน
ประเทศเยอรมนีร้องขอมา

วีซ่าที่สถานทูตฯ ออกให้สำหรับงานโอ-แพร์นี้ จะใช้เฉพาะกับการทำงานโอ-แพร์
ในประเทศเยอรมนีเท่านั้น

ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
หรือโหลดจากโฮมเพจ http://www.bangkok.diplo.de 
การยื่นคำร้องวีซ่าต้องโทรนัดหมายวัน-เวลา
ผ่านศูนย์บริการข้อมูล 1900 222 343 เท่านั้น

*งานโอ-แพร์ คือการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและช่วยทำงานบ้านให้แก่ครอบครัว 
โดยได้รับเงินเดือนตอบแทน รวมทั้งที่พักและอาหาร เพื่อจุดประสงค์ในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ 


โดย chedtha

 

กลับไปที่ www.oknation.net