วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หนึ่งในความประทับใจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว .. วันทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


November 24, 2007

หนึ่งในความประทับใจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ..

วันทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันทรงดนตรี นับเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความหมาย ความสำคัญในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีระหว่างปี พ.. 2501 – 2516

จากบรรยากาศแห่งความทรงจำในครั้งนั้นซึ่งยังคงดำรงมั่นอยู่ในใจของชาวนิสิตจุฬาฯสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 20 กันยายน ของทุกปี จึงได้ร่วมกันจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี

วันทรงดนตรี ถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2500 ในท้ายพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแจ้งข่าวต่อที่ประชุมว่า พระองค์ทรงเสียพระราชหฤทัยที่มิได้ประทับอยู่เพื่อเสวยพระสุธารสชาได้ เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะทรงมีพระประสูติกาลสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์ใหม่ ที่ประชุมนิสิตจึงร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคล

ต่อมาคณะนิสิตขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นิสิตเข้าเฝ้า ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร ในวันที่ 6 กันยายน 2500 ซึ่งนำความปลาบปลื้มให้แก่มวลหมู่นิสิตเป็นอย่างยิ่ง ในครั้งนั้นตรงกับวันศุกร์ เป็นวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงดนตรีกับวงลายคราม เพื่อออกอากาศทางวิทยุ อ..

พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า … ดนตรีวงนี้เล่นอย่างกันเอง เลอะๆ เทอะๆ บางทีควรจบก็เล่นต่อไป บางทียังไม่ทันจบก็รีบจบ บางทีมีคนขอเพลงมา ไม่เคยได้ยินก็เปิดแผ่นเสียงให้ฟังก็เล่นกันไปได้ เล่นอย่างกันเอง อย่างที่นายแมนรัตน์ นายวงเขาพูดบ่อยๆว่า เป็นกันเองกับผู้ฟังดี วันนี้ขอให้นิสิตเป็นกันเอง …..

บรรยากาศในวันนั้นเป็นที่ประทับใจ นิสิตต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็นบทเริ่มของประเพณีจัดงานวันทรงดนตรีส่วนพระองค์ จากนั้นเมื่อสถานีวิทยุ อ.. เชิญสมาชิกชมรมดนตรีสากล ส... ไปบรรเลงออกอากาศที่สถานีวิทยุ อ..

วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งกับ นายสันทัด ตัณฑนันท์ หัวหน้าวงดนตรีสากล ส... จะนำวงลายครามมาบรรเลงที่จุฬาฯ ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้ ชาวจุฬาฯ ปลาบปลื้มอย่างที่สุด จากนั้นจึงมีการจัดงานวันทรงดนตรีเรื่อยมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ เสด็จทรงดนตรีที่หอประชุมจุฬาฯรวม 15 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2501 – 2516 ทุกครั้งจะพระราชทานพระราชดำรัสอย่างไม่เป็นทางการ แต่ทรงคุณค่าต่อการเรียน การปฎิบัติตน และเนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจมากขึ้น จึงทรงยุติการทรงดนตรีส่วนพระองค์ตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา

ในการรำลึกถึงวันทรงดนตรี นิสิตจุฬาฯที่มีโอกาสเล่นดนตรีในวงลายครามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รวมตัวกันบรรเลงเพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว เมื่อปี 2534 ต่อจากนั้นมาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีขึ้นภายในหอประชุมจุฬาฯ ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน

ฉันโชคดีที่มีโอกาสได้เข้าร่วมวาระพิเศษวันทรงดนตรี อันถือเป็นมงคลยิ่งของชีวิตในระหว่างปี 2513 – 2516 จำได้ว่าในปี 2513 พวกเรานิสิตน้องใหม่ ตื่นเต้นมากที่จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเจ้าฟ้าทั้ง 3 พระองค์ (ยกเว้นเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ซึ่งขณะนั้นกำลังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) ในวาระมาทรงดนตรีอย่างใกล้ชิดภายในหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์ท่านสร้างความประทับใจให้กับทุกผู้ที่มาเข้าเฝ้าในวันนั้นอย่างมากมาย สมกับที่เป็นองค์อัครศิลปินโดยแท้ กอร์ปกับทรงมีพระอารมณ์ขันก็ยิ่งเพิ่มบรรยากาศในวันนั้นให้อบอุ่นมากขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นิสิตร่วมขึ้นไปร้องเพลงกับวงดนตรี ที่จำได้ก็มี ม.,. เบญจาภา จักรพันธ์ ซึ่งตอนนั้นเป็นซีเนียร์ที่จุฬาฯ ขึ้นไปร้องเพลง CU Polka และในบางช่วงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ทุกคนในหอประชุมร่วมกันร้องเพลง ซึ่งบางทีก็ร้องล่มไม่เป็นท่าเหมือนกัน แต่พระองค์ท่านไม่ทรงถือสา และให้เริ่มร้องเพลงกันใหม่อย่างสนุกสนานเป็นกันเอง และที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงบริจาคเงินเพื่อขอให้นิสิตหรือผู้เข้าเฝ้าขึ้นไปร่วมร้องเพลงให้พวกเราฟัง

ในทุกครั้งของการทรงดนตรี นิสิตจะกราบบังคมทูล ขอพระราชทานให้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเล่าถึงเรื่องราวของเจ้าฟ้าทุกพระองค์ ในปี 2513 ทรงเล่าประทานถึงเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ที่กำลังทรงศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา นำความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพวกเราทุกคน มีอยู่ปีหนึ่งที่เจ้าฟ้าจุฬาภาณ์ทรงต้องเข้ารับการถวายการผ่าตัดไม่นานก่อนวันทรงดนตรี เหล่านิสิตจึงถวายพิธีบายสีสู่พระขวัญ บรรยากาศซาบซึ้ง และประทับใจอย่างที่ไม่สามารถบรรยายความรู้สึกที่มีออกมาเป็นตัวอักษรได้ถูกต้องตรงตามความรู้สึกอย่างที่ต้องการ

ฉันไม่เคยพลาดในการที่จะตื่นตั้งแต่ไก่โห่ และนัดหมายกับเพื่อนๆร่วมก๊วน เพื่อไปเข้าเฝ้าในวันทรงดนตรีทุกปี .. จนเรียนจบ ความรู้สึกประทับใจในพระองค์ท่านมีมากมาย และการได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดในวันทรงดนตรี ก็เป็นมงคลสูงสุดของชีวิตและเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่จะยังคงประทับอยู่ในส่วนลึกของหัวใจไม่รู้ลืม ตลอดจนชีวิตจะหาไม่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า บล๊อกเกอร์สุภาวัลย์

***ขอบคุณบทความบางส่วนจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และภาพประกอบจาก Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย Supawan

 

กลับไปที่ www.oknation.net