วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ให้ความอนุเคราะห์


 

 

 เรียน ชาวโอเคเนชั่นบล็อก ทราบ

 

ตามที่ข้าพเจ้าได้มีหนังสือลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ขอความเมตตากรุณาจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้แก่ผู้ป่วยด้วยโรคฮีโมฟิเลีย ให้ไปติดต่อรับการรักษาฟรีจากภาครัฐ ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ที่  

 

http://hemophilia07.googlepages.com/index.htm

 

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะเรียนให้ชาวโอเคเนชั่นบล็อกทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ได้เริ่มให้ความอนุเคราะห์ตามที่ได้เสนอแล้ว ผลจะออกมาอย่างไรในอนาคตนั้น ข้าพเจ้าจะประกาศขอบคุณท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดใน

 

http://www.oknation.net/blog/hemophilia/2007/11/03/entry-1

 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์บ้านเมืองใกล้การเลือกตั้งขณะนี้ผันผวนอย่างมาก รัฐบาลต่อไปอาจขาดงบสำหรับโรคฮีโมฟิเลียก็ได้ ฉะนั้นหากประชาชนช่วยกันทำให้เป็นรูปธรรมได้ขณะนี้อีกแรงหนึ่ง สิทธิประโยชน์ที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับอาจจะไม่เปลี่ยนแปลง

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากชาวโอเคเนชั่นบล็อกและผองเพื่อนช่วยด้วยอีกแรงหนึ่ง ก็จะเป็นผลดีแก่งานสารสนเทศเพื่อผู้เป็นฮีโมฟิเลียได้อีกระดับหนึ่ง และ ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนงานเพื่อผู้เป็นฮีโมฟิเลีย ขอให้ท่านมีความสุขทั้งกายและใจตลอดไป

 

คนสองแผ่นดิน
http://www.oknation.net/blog/hemophilia1/2007/11/08/entry-1

 

 

 

 

โดย คนสองแผ่นดิน

 

กลับไปที่ www.oknation.net