วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศอ.บต.เล็งเปิดตลาดฮาลาลปารีสคาดอาหารแปรรูป-สุขภาพนิยมสูง


ศอ.บต.เตรียมหนุนผู้ประกอบการอาหารฮาลาล จากชายแดนภาคใต้ ร่วมเปิดตัวที่งานเอ็กซ์โป ปารีส ประเทศฝรั่งเศส กลางปีหน้า คาดอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูป อาหารประเภทของขบเคี้ยว ผลไม้ต่างๆ จะได้รับความนิยมสูง เผยอาจจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อ ให้เหมาะ
สมตามความต้องการของต่างประเทศ

เมื่อวันที่13 พ.ย. ที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนายการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประชุมนักวิชาการ, หัวหน้าส่วนราชการด้านเศรษฐกิจและผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในพื้นที่ 5 จ.ชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เพื่อหารือถึงแนวทางการนำผู้ประกอบการชายแดนภาคใต้ ไปเปิดบูทจำหน่ายอาหารฮาลาลในงานแสดงสินค้า ปารีส ฮาลาล เอ็กซ์โป ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 26-27 มีนาคม 2551

นายพระนาย กล่าวว่า ทางประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีประชากรมุสลิมกว่า 6 ล้านคน
ได้สนใจอาหารฮาลาลของไทยอย่างมาก เพราะเป็นเมืองท่าสำคัญในการกระ
จายสินค้าฮาลาลไปยังภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะกระ
จายสินค้าอาหารฮาลาลชายแดนภาคใต้ไปยังต่างประเทศ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประ
สบความสำเร็จในการนำผู้ประกอบการไปเปิดบูทจำหน่ายสินค้าฮาลาลที่เมืองหนิงเซี่ย ประเทศจีน ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ว่า ทุกฝ่ายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จะมีความพร้อมในการเดินทางไปร่วมแสดงสินค้าฮาลาลจากชายแดนภาคใต้ ที่กรุงปารีส หรือไม่ เพราะงานดังกล่าวถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลก
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความสามารถของผู้ประ
กอบการชายแดนภาคใต้ของไทยในหลายด้าน

โดยเฉพาะเรื่องกำลังการผลิต และมาตรฐานคุณภาพ สินค้าฮาลาลของไทย
เนื่องจากประเทศฝรั่งเศส เป็นจุดกระจายสินค้าขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค หากมีการสั
่งซื้อก็จะเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละสินค้า ซึ่งอาจจะเกินกำลั
งการผลิตของชายแดนภาคใต้ได้

สำหรับงานแสดงสินค้า ปารีส ฮาลาล เอ็กซ์โป ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่จัดแสดงสินค้ารวม 2,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่การจัดแสดงสินค้าออกเป็น 4 โซน คือ 1.สินค้าฮาลาล 2.สินค้าอาหารพื้นเมือง 3.สินค้าอาหารพิซซ่าและพาสต้า และ
4.สินค้าอาหารระดับสูง โดยพื้นที่สำหรับประเทศไทยอยู่ในโซนสินค้าอาหารฮาลาล เนื้อที่ประมาณ 72 ตารางเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าประมาณ 150 ราย และจะมีผู้สนใจซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่และห้างขนาดใหญ่กว่า 4,000 ราย

ด้าน นางกนิษฐ์ สุวรรณประสิทธิ์ นักวิชาการที่มีประสบการณ์ในประเทศฝรั่งเศสกว่า
10 ปี กล่าวว่า จากการติดต่อประสานงาน พบว่า ประเทศฝรั่งเศสให้ความสนใจอาหาร ฮาลาลของไทยอย่างมาก เพราะปัจจุบันมีร้านอาหารไทยอยู่ในประเทศฝรั
่งเศสจำนวนมาก และจัดเป็นร้านอาหารระดับสูงราคาแพง แต่ที่ผ่านมา ฝรั่งเศสยังไม่รู้จักอาหารฮาลาลของไทยมากนัก การเดินทางไปเปิดแสดงสินค้าในครั้งนี้
จึงเป็นการเปิดตลาดสินค้าอาหารฮาลาลของไทยได้เป็นอย่างดี เพราะประเทศฝรั
่งเศสคุ้นเคยกับอาหารเอเชียและประเทศไทย เพราะในอดีตเคยมีประ
เทศเมืองขึ้นในภูมิภาคเพื่อนบ้าน

อาหารฮาลาลจากชายแดนภาคใต้ ที่คาดว่าจะสามารถเปิดตลาดได้เป็นอย่างดี เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูป อาหารประเภทของขบเคี้ยว ผลไม้ต่างๆ เป็นต้น แต่อาจจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อ ให้เหมาะ
สมตามความต้องการของต่างประเทศ แต่จุดเด่นในความเป็นอาหารฮาลาล

นอกจากจะมีกำลังซื้อ ซึ่งเป็นชาวมุสลิมในประเทศฝรั่งเศส และประเทศแถบแอฟริกั
นแล้ว ปัจจุบันอาหารฮาลาลยั
งได้ชื่อว่าเป็นอาหารด้านสุขภาพที่ชาวยุโรปให้ความสนใจอย่างมาก ดังนั้น
หากสินค้าอาหารฮาลาลจากประเทศไทยสามารถเปิดตลาดในประเทศฝรั่งเศสได้
ก็เชื่อว่าจะสามารถกระจายต่อไปยังภูมิภาคยุโรปและแอฟริกาได้อีกมาก

โดย Focus Team เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2550 23:11:27 น.

โดย Sigree

 

กลับไปที่ www.oknation.net