วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทรรศการประติมากรรมขนาดเล็ก ครั้งที่ 2


ละลานตา ไฟน์อาร์ต ร่วมกับภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัด ‘นิทรรศการประติมากรรมขนาดเล็ก ครั้งที่ 2’

เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของประติมากรผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย ประกอบไปด้วยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปีพ.ศ. 2549 สองท่าน คือ อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน และอาจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ นอกจากนั้นยังมีศิลปินรับเชิญ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านประติมากรรม ระหว่างศิลปิน คณาอาจารย์ และนักศึกษา และแสดงผลงานประติมากรรมไทยร่วมสมัยสู่สาธารณชน

 

ผลงานประติมากรรมขนาดเล็กทั้ง 94 ชิ้น จากเหล่าศิลปินทั้ง 94 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวอันเต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายทางจินตนาการและความคิด ซึ่งในเนื้อหาประกอบไปด้วยแง่บวกและลบ ความกลมกลืนและขัดแย้ง ด้วยรูปทรงอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของประติมากรแต่ละท่าน อาทิ การบอกเล่าความความรู้สึกอันซับซ้อนผ่านรูปทรงนามธรรม หรือการสะท้อนปัญญหาของผู้คนในสังคมผ่านรูปทรงในธรรมชาติ

            พิธีเปิดนิทรรศการประติมากรรมขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 ที่จะมีขึ้น ณ ลานเอเทรียม 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้า สยามเซ็น-เตอร์ ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2550 เวลา 16.00 น. จัดแสดงถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ละลานตา ไฟน์อาร์ต โทร.0-2266-9180 แฟ็กซ์ 0-2266-9181 e-mail: ppoonn5@yahoo.com

 

 

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net