วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไทยกับการเป็น Asia Hub พํฒนาการต่อยอดสมุนไพร เราจะไปให้ถึงดวงดาว


การนำภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพรที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
ควรทำเป็นระบบรือไม่?

กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ทำให้มีการพัฒนาผลิตภันฑ์จากสมุนไพรมากขึ้น รวมทั้งมีการฟื้นฟูนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์มากขึ้น

เพื่อความเป็นสากล ภาครัฐมุ่งพัฒนาในรูปแบบสารสกัดจากสมุนไพรแบบองค์รวมที่มีการควบคุมคุณภาพและปริมาณสารสำคัญ

สำหรับภาคอุตสาหกรรม มีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ถึงเวลแล้วหรือยังที่จะสร้างทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

วันนี้ ขอนำท่านได้รู้จักกับ ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร

คลิก เพื่อชมคลิปสัมภาษณ์ ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช

ผู้จัดการศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข

ความยาว 19:35 นาที

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

ร่วมมือกับองค์กร รํฐและเอกชน ทำให้เกิด การทำงานแบบone stop

การพัฒนาสารสกัดยาไทยและสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

เป็นแนวทางใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สัญลักษณ์สติกเกอร์ เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานง่ายๆ

สมุนไพรที่เก็บจากธรรมชาติ เน้นการสร้างมูลค่าจากผลผลิตจากป่า
เพื่อลดการถางทำลาย

สนับสนุนให้มีการเก็บผลผลิตจากป่า เช่น ผลมะขามป้อมPhyllanthus emblica L.

สมอไทย(Terminalia chebula Retz )

สมอพิเภกTerminalia bellerica (Gaertn.)Roxb.

ผลิตภัณฑ์จากสารสัดตรีผลา

สารสกัดยาไทยตรีผลา พัฒนาเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูป

และผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการแผลในช่องปาก

นำวัตถุดิบเหลือจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม นำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น

เปลือกส้มโอ กากขิง กากขมิ้น กากมะตูม

การถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิด Thin Layer Chromatography อย่างง่ายๆในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร

มีการประชุมปฏิบัติการ สัญจร สู่ภูมิภาค

สัมมนาถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชน

การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การจัดประกวดเครื่องดื่มม็อกเทลสมุนไพร ส่งเสริมการบริโภคพืชและผลไม้ไทย

การวิเคราะห์คุณภาพ

ขอขอบคุณ

ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร อาคารBiotec Pilot Plant หน่วยปฏิบัติการที่๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

เภสัชกร สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้บริหารศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร

ฝันและใฝ่/ดิอินโนเซ้นท์ จากesnips.com

ใช้ฟังเพื่อประกอบเรื่องมิได้มุ่งการค้า โปรดอุดหนุนสินค้าลิขสิทธิ์

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net