วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สิทธิ์ของประชาชนเมื่อถูกจับกุม


สิทธิ์ของประชาชนเมื่อถูกจับกุม

 เมื่อท่านถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมท่านควรทราบสิทธิของท่านตามกฎหมายครับ


   1. ต้องเป็นเหตุซึ่งหน้าซึ่งเป็นการกระทำผิดที่ขัดตาม    กฎหมายบ้านเมือง


2. เป็นการจับตามหมายจับที่ออกโดยศาล (เพราะ

   ปัจจุบันหมายจับออกโดยศาล)


เมื่อท่านทราบสิทธิของตนเองแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ว่าท่านถูกจับกุมด้วยเหตุอะไร หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถชี้แจงได้นั้นถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเข้าข่าย ป.วิฯอาญา ม.157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้แต่สองพันบาทถึ่งสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

ผมเชื่อว่าปัจจุบันภายใต้ ผบ.ตร.ท่านปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการพัฒนาและปรับตัวให้ทันยุคและรู้สิทธิ์ของประชาชนตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี และผมว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพยนตร์ต่างประเทศต่าง ๆ เวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาและมักจะพูดว่า


...คุณมีสิทธิที่จะไม่พูด เพราะสิ่งที่คุณพูดเราจะใช้ปรักปรำคุณในศาลได้ คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกทนายความ หากคุณไม่มีทนาย ทางรัฐจะจัดหาให้ คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามใด ๆ คุณเข้าใจสิทธิ์ที่แจ้งมาเชิญไปโรงพัก” 


โอโฮ! หากประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นนี้แสดงว่าสิทธิมนุษยชนในประเทศเราได้พัฒนาทัดเทียมนานาอารยะ

ขอความเป็นธรรมอยู่กับท่านและประเทศไทยตลอดไป ด้วยความปรารถนาดี จาก....ณัฐ

หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมใด ๆ ในสังคม แจ้งมาที่

e-mail : peopletribune@hotmail.com

 

โดย ณัฐ

 

กลับไปที่ www.oknation.net