วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บล็อกต๊อง (๑๗) หมวยอาสา พานั่งไทม์แมชชีน ไปเที่ยวกันเต๊อะ ღ (๒)


อาณาเขต พระบรมมหาราชวังประตูและป้อมสมัยรัชกาลที่๑

อาณาเขต พระบรมมหาราชวังประตูและป้อมสมัยรัชกาลที่๒

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายปัญญา ถนอมรอด ประธานศาลฎีกา ร่วมการฝึกซ้อมพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพร บริเวณหน้ามุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ซึ่งเป็นการซ้อมพระราชพิธีเหมือนวันจริงทุกประการ ก่อนที่จะมีการจัดงาน

ในวันที่ ๕ ธันวาคมนี้ ในเวลา ๑๐.๓๐ น.

จากนั้นในเวลา ๑๗.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระทั่งนั่งอัมรินทรวินิจฉัย จากนั้นจะมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปยังท้องสนามหลวง เพื่อร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยระหว่างทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ตั้งแต่บริเวณท้องสนามหลวง ตลอดจนสองข้างทางถนนราชดำเนิน จนถึงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พร้อมทั้งจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ส่วนในเวลา ๑๙.๑๙ น.จะมีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองร่วมรับเสด็จ และในช่วงรับเสด็จขอให้ร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา รวมทั้งเพลงพ่อแห่งแผ่นดินด้วย

เราใกล้จะมีพิธีอันเป็นมงคลยิ่งต่อปวงชนชาวไทยแล้ว ในวันที่ ๕ ธันวาคมนี้ ข้าพเจ้าจึงมีความภูมิใจที่จะนำเสนอ entryพิเศษ เพื่อให้เราได้ชื่นชมกับประวัติศาสตร์ศิลป์ผ่านการท่องเที่ยว ข้าพเจ้าเคยพาชม พระที่นั่งจักรีมาแล้วครั้งหนึ่ง .ใน บล็อกต๊อง (8) หมวยอาสา พานั่งไทม์แมชชีน ไปเที่ยวกันเต๊อะ  

คลิกเพื่อชมและฟัง คลิป ความยาว๗.๔๖ นาที เพื่อความราบรื่น กรุณาเปิดโหลดข้อมูลก่อน๑รอบ และปิดเสียงเพลงจากเครื่องเล่นด้านล่าง(กรณีท่านไม่ได้ใช่ ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต)แล้วจึงชมจริง

บล็อกต๊อง (๑๗) หมวยอาสา พานั่งไทม์แมชชีน ไปเที่ยวกันเต๊อะ  ()

เที่ยววัดเที่ยววัง (๒).....พระมหาปราสาท


พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งอยู่ด้านตะวันตกในเขตพระราชฐานชั้นกลาง เดิมเป็นปราสาทสร้างด้วยไม้ มีชื่อว่า พระที่นั่งอมรินทราภิเษก สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้สร้าง และได้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษก เป็นปฐมบรมกษัตริย์ของไทย ตามโบราณขัตติยราชประเพณี ต่อมาไฟไหม้ พระองค์จึงโปรดให้สร้างใหม่ด้วยอิฐ พระราชทานชื่อว่า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เป็นปราสาทจตุรมุข หลังคาช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ มีมุขซ้อนเรียงกันสี่ชั้น มุขทั้งสี่ทิศกว้างยาวเสมอกัน สี่มุมปราสาทมีรูปครุธจับนาครับไขราแทนทวย มุขหน้าด้านเหนือมุขเด็ด ตั้งบุษบกสำหรับเสด็จออกในงานพระราชพิธีอันเป็นมหาสมาคม หรือโปรดให้แขกเมืองและประชาชนเฝ้าฯด้านหลังมีมุขกระสันต่อเนื่องพระที่นั่งพิมานรัตยา ซึ่งเป็นพระที่นั่งฝ่ายใน พื้นชาลาด้านมุขหน้ามีทิมคตสองหลัง กำแพงแก้วล้อมด้านหน้า ด้านตะวันออก และด้านตะวันตกของพระมหาปราสาทมีประตูยอดมณฑปทั้งสามด้าน บนกำแพงแก้วด้านตะวันออกตรงกับแนวมุขพระมหาปราสาท สมเด็จพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๔ โปรดให้สร้างพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ขึ้นบนนั้น เป็นปราสาทเล็กสำหรับใช้แทนพลับพลาเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห่

เมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมบรมกษัตริย์ประชวรเสด็จสวรรคต ได้เชิญพระบรมศพมาประดิษฐานไว้บนพระมหาปราสาทองค์นี้

ในรัชกาลต่อมา พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ พระอัครมเหสี และพระศพสมเด็จพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงได้ไปทำที่พระมหามณเฑียรเป็นประเพณี แต่ในเวลาที่ไม่มีพระบรมศพหรือพระศพประดิษฐาน บางคราวก็ใช้ประกอบการพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตลอดจนเคยเป็นที่รับแขกเมืองและเจ้าประเทศราชตามประเพณีไทย

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มีสิ่งสำคัญประดิษฐาน
ก. พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุขด์ ปักพระมหาเศวตฉัตรเก้าชั้นตั้งอยู่กลางพระมหาปราสาท
 

พระแท่นราชบัลลังก์นี้มีประวัติกล่าวไว้ว่า 

“ปีพันร้อยเศษห้า สิบเอ็ด ระกาแล

เกิดพิรุณลงเม็ด พร่างพร้อย

อสุนีตกมุขเด็ด ปราสาท

นามอมรินทราภิเษกสร้อย ศัพท์ก้อง เกิดเพลิง

คุไหม้มุขสี่ด้าน โทรมลง

ลามติดพระปรัศว์องค์ ฝ่ายซ้าย

สนมนาตราชสุริวงศ์ ต่างวุ่น วายแฮ

พาพวกระเห็ดผ้าย ออกพ้นวังสถาน

ขณะนั้นบรมราชเจ้า จักรี กษัตริย์แแฮ

ดำรัสสั่งเสนี พรั่งพร้อม

ให้ยกราชอาสน์มี เศวตฉัตร กั้นเฮย

ออกจากเพลิงล้อม รอดพ้นเพลิงกาล"

(พระนิพนธ์พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค) 

ข. พระแท่นบรรทมประดับมุกด์ ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตั้งอยู่มุขตะวันออก 

พระแท่นบรรทมประดับมุกด์ และพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกด์นี้เป็นศิลปกรรม ของเจ้าพระยามหาเสนา (บุญนาค) ทำถวายรัชกาลที่ ๑ และเป็นศิลปวัตถุชั้นเอกของประเทศไทย

ค. ตรงกลางผนังมุขใต้ที่ติดต่อกับมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา มีพระที่นั่งบุษบกมาลาซึ่งรัชกาลที่ ๔ โปรดให้สร้างขึ้นไว้สำหรับเป็นที่ประทับเวลาเสด็จออกให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในเฝ้าฯ 

ง. ฉากเขียนลายรดน้ำ ภาพพระราชพิธีอินทราภิเษก คือพิธีที่พระมหากษัตริย์ได้บรรดาหัวเมืองอื่นๆ มารวมเป็นราชอาณาจักร แล้วจึงประกอบการพระราชพิธีอินทราภิเษกนี้ขึ้น แต่พิธีนี้หาเคยมีในกรุงรัตนโกสินทรไม่ รัชกาลที่ ๔ โปรดให้สร้าง เพื่อแทนม่านกั้นฝ่ายในมุขใต้

อาจารย์หม่อม สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (สวมแว่นตา ยืนด้านซ้ายมือ)

ส่วน อีกคนคือเพื่อนร่วมทริป

กราบขอบพระคุณอาจารย์หม่อมมา ณ ที่นี้

ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ความรักในประวัติศาสตร์ศิลป์

เหล่าสหายของข้าพเจ้า ครั้งเที่ยววัด เที่ยววัง ต้องสวมกระโปรงกันค่ะ ดูเก้งก้างเอาการ

เรียบเรียงจากหนังสือสะสมของข้าพเจ้า

หนังสือ พิมพ์ในงานพระเมรุ กรมพระยาชัยนาถนเรนทร

เค้าโครงจาก "เรื่องพระราชฐาน " โดย ศ. ธนประดิษฐ์ กองวังและพระราชพิธี สำนักงานพระราชวัง

คำนำของหนังสือ .“เรื่องราชูปโภคและพระราชฐาน ”

และเล่มนี้สถาปัตยกรรม พระบรมมหาราชวัง

หนังสือสถาปัตยกรรม พระบรมมหาราชวัง มี2เล่ม/ชุด

พิธีซ้อม

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9500000140082

ราตรีประดับดาว by Zansab Philharmonic Orchestra
ใช้ฟังประกอบเรื่องมิได้มุ่งการค้า

โปรดอุดหนุนสินค้าลิขสิทธิ์

Imeem.com

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net