วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีกับวงอ.ส.วันศุกร์ (โอเครวมใจภักดิ์ ภาพสะสมของข้าพเจ้า)


 

 

ภาพจากวิกิพีเดีย

สำหรับคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ วงอ.ส.วันศุกร์มีขึ้น

วันที่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ที่วังพญาไท

อัลบั้มภาพในหลวง ทรงดนตรี ของข้าพเจ้า เล่มนี้มีอายุได้กว่า๓๐ปีแล้ว เป็นภาพเก็บสะสมของข้าพเจ้าครั้งเมื่อมีโอกาสได้ใช้เวลาว่าง เสาะแสวงหาและเก็บสะสมภาพของพระองค์ท่าน ตามโอกาสอันควร มาบัดนี้ ถือว่าได้มีโอกาสมีส่วนในการแสดงความภักดีในพระองค์ท่านใน ด้านของความมีพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี

คลิกเพื่อชมคลิปสัมภาษณ์ พลโท ทพ.ทวีศักดิ์ ทวีศรี นักทรัมเป็ตของวงโดยบันทึกและตัดต่อจากรายการNewsHour ของASTV ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๐ก่อนการแสดงจริงในวันที่๓๐พ.ย. จะมีคลิป การซ้อมให้ฟังด้วยค่ะ

โปรดปิดเสียงเพลงเครื่องเล่นด้านล่างก่อนค่ะ

 

วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ หรือ อัมพรสถานวันศุกร์ เป็นวงดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ชื่อนี้มาจากการที่เล่นออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. อัมพรสถาน ในทุกเย็นวันศุกร์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าวงลายคราม มีนักดนตรีซึ่งเป็นเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ สูงอายุมากยิ่งขึ้น บางครั้งเล่นดนตรีประเภทเครื่องเป่าไม่ค่อยถนัดแล้ว พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้นักดนตรีหนุ่มๆมาผสมวงเล่นร่วมกับวงลายคราม จึงเกิดเป็นวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแซกโซโฟนเป็นนายวง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลงพระราชนิพนธ์ศุกร์สัญลักษณ์ {Friday Night Rag} พระราชทานเป็นเพลงประจำวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ดนตรี เมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๙๔ แล้วประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพราะระหว่างนั้นมีการก่อสร้างเพิ่มเติมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ได้ทรงรวบรวมพระประยูรญาติบางองค์และคนสนิทมาเล่นดนตรีกันและพระราชทานชื่อวงนี้ว่า วงลายครามขึ้นเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์วงแรก

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ กรมประชาสัมพันธ์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องส่งวิทยุกำลังส่ง ๑๐๐ วัตต์ ซึ่งมีทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงตั้ง สถานีวิทยุ อ.ส.ขึ้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน (ตัวอักษรย่อ อ.ส. ทรงนำมาจากคำว่า พระที่นั่งอัมพรสถาน) เพื่อใช้เป็นสื่อกลางให้ความบันเทิงและสาระประโยชน์ ตลอดจนข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน ปัจจุบันสถานีวิทยุ อ.ส. ได้ย้ายมาตั้งในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ต่อมา มีการปรับปรุงวงดนตรีลายคราม เนื่องจากนักดนตรีกิตติมศักดิ์เหล่านั้นเริ่มทรงพระชรามากขึ้น ไม่สามารถมาร่วมเล่นดนตรีได้อย่างเต็มที่ จนเหลือแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เท่านั้น นายแมนรัตน์ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหานักดนตรีเข้ามาถวายงานเพิ่มเติมจนครบวงให้สามารถเล่นต่อไปได้ ต่อมาจึงได้รับพระราชทานชื่อวงใหม่นี้ว่า วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีกับ วง อ.ส.วันศุกร์ บรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส.เป็นประจำทุกวันศุกร์ ทรงจัดรายการเพลง และทรงเลือกแผ่นเสียงเอง บางครั้งโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ฟังโทรศัพท์ขอเพลงจากวงดนตรีที่กำลังบรรเลงได้ด้วย ปัจจุบันนี้ วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ มีอายุ ๕๐ ปีเต็มย่างเข้า ๕๑ ปีแล้ว

 สมาชิกของวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ได้แก่   หม่อมเจ้าชมปกบุตร ชุมพล  หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช    หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์    หม่อมราชวงศ์พงษ์อมร กฤดากร   หม่อมหลวงเสรี ปราโมช   พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช  เรืออากาศตรี ศ.(พิเศษ)ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ  ว่าที่เรือตรี อวบ เหมะรัชต์  นายดำเกิง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   นายไพบูลย์ ลีสุวัฒน์

 นายเสนอ ศุขบุตร   นายเดช ทิวทอง   นายถาวร เยาวขันธ์

 

นายสุวิทย์ อังศวานนท์    พลโท ทพ.ทวีศักดิ์ ทวีศรี   นายนนท์ บูรณสมภพ   นายกวี อังศวานนท์   นายสันทัด ตัณฑนันทน์

 

นาวาอากาศเอกอภิจิตร สุขกระจันทร์

 

นายอุทิตต์ ทินกร ณ อยุธยา

 

นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 

นายพัลลภ สุวรรณมาลิก

 

นักดนตรีที่เพิ่มเข้ามาภายหลัง 

 

นายธรรมรักษ์ ทินกร ณ อยุธยา

นายอนิรุทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา

 

ดร.ภาธร ศรีกรานนท์

 

พลตำรวจเอกเสริม จารุรัตน์

 

นักร้องประจำวง ได้แก่

 

ท่านผู้หญิงหญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา

คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณกัญดา ธรรมมงคล

ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำ

นางจีรนันท์ ลัดพลี (เศวตนันท์)

นางสารา เกษมศรี  นางพรศรี สนิทวงศ์   คุณหญิงทองทิพย์ รัตนะรัตน์    นายพัลลภ สุวรรณมาลิก    นายเดช ทิวทอง   นาวาอากาศเอก อภิจิตต์ ศุกระจันทร์

 

ลักษณะพิเศษของ วง อ.ส.วันศุกร์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมบรรเลงกับสมาชิกของวง ออกอากาศกระจายเสียงทางสถานีวิทยุเป็นประจำทุกวันศุกร์ เป็นการเปิดโอกาสให้พสกนิกรได้ติดต่อกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ง่ายขึ้น บางครั้งทรงจัดรายการเพลงและทรงเลือกแผ่นเสียงในระยะแรก บางครั้งก็โปรดเกล้าฯ ให้มีการขอเพลงด้วยและจะทรงรับโทรศัพท์ด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุก ได้อาศัยวงดนตรี อ.ส. ประกาศชักชวนประชาชนบริจาคทรัพย์ สิ่งของ ฯลฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเป็นต้นจุดกำเนิดของ "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์"

 

บทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งของวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ คือ บรรเลงในงาน วันทรงดนตรี ตามที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เพื่อทรงสังสรรค์ร่วมกับนิสิตนักศึกษาเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่าสิบปี ในปัจจุบันเมื่อทรงมีพระราชกรณียกิจเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ประเพณีวันทรงดนตรีจึงได้ยกเลิกไป แต่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วงดนตรีจากสถาบันต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา หมุนเวียนกันมาบรรเลงดนตรีเป็นประจำ ณ สถานีวิทยุ อ.ส.

 

 

นักดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ปัจจุบัน ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน

 

 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช - ทรัมเป็ต

 

 

เรืออากาศตรี ศ.(พิเศษ)ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ - เปียโน

 

พลโท ทันตแพทย์ ทวีศักดิ์ ทวีศรี - ทรัมเป็ต

 

นายนนท์ บูรณสมภพ - บาริโทนแซ็กโซโฟน

 

นายถาวร เยาวขันธ์ - กลอง

 

นายกวี อังศวานนท์ - เทนเนอร์แซ็กโซโฟน

 

นายสุวิทย์ อังศวานนท์ - เบส

 

นายพัลลภ สุวรรณมาลิก - เปีนโน

 

นายสันทัด ตัณฑนันทน์ - ทรอมโบน

 

นายอนิรุทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา - กีต้าร์

 

ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ อัลโตแซ็กโซโฟน

 

Friday Night rag by Edited by Hucky Eichelmann จากimeem.com

 

 

 

 

อ้างอิง

 

วง อ.ส.วันศุกร์

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%AD.%E0%B8%AA._%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C

 

 

 

เพลงพระราชนิพนธ์ประจำวงอ.ส.วันศุกร์ /มิได้เปิดเพื่อมุ่งการค้า

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net