วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บุพพการี-กตัญญู


 บุพพการี-กตัญญู

ในโลกนี้ มีใคร คนไหนหนอ                      เหนือพ่อแม่ ชีวี มีคนไหน
ภิกษุสงฆ์ ราชา เทวดาใด                         เมตตาใหญ่ คุณค่า กว่าพ่อแม่
คุณธรรม น้ำใจ ใหญ่พรหมา                     ยากสุดหา รักไหน ไม่รักแท้
ซื้อพ่อแม่ เงินหลาย ไม่ได้แน่                    พ่อแม่แท้ เหนือใคร ในโลกนี้..

คนไหนให้ ไม่เทียบ เปรียบแม่ให้               ให้ใจกาย ชีวิต คิดคุณใหญ่
มีแต่ให้ ไม่คืน แม่ชื่นใจ                            แม่เสี่ยงภัย ไม่กลัว ยอมตัวตาย
ชีวิตแม่ ยังให้ ตายเพื่อลูก                         พรหมสี่ผูก สายเลือด ไม่เหือดหาย
เลือดในอก แท้แท้ แม่ยังให้                       เงินทองใช้ แม่ให้ มรดก..

คนรักไหน ไม่แท้ เท่าแม่รัก                      แม่รักหนัก ใจมี พรหมวิหาร
ลูกลำบาก ยากไร้ กายพิการ                      ลูกโง่พาล หมดหวัง แม่ยังรัก
ลูกอยู่ไหน กายใจ แม่ไปถึง                       ลูกโกรธขึ้ง แม่ไม่ชัง ยังรักหนัก
ลูกรักแม่ ไม่ซึ้ง หนึ่งแม่รัก                        ดินฟ้าหนัก ไม่เทียบ เปรียบปานแม่..

ล้านคนรัก ไม่ถึง หนึ่งแม่ชัง                       ล้านคนหวัง ไม่ถึง หนึ่งแม่หวัง
ล้านคนยัง ไม่ถึง หนึ่งแม่ยัง                       ล้านคนสั่ง ไม่ถึง หนึ่งแม่เตือน
ล้านคนให้ ไม่ถึง หนึ่งแม่ให้                       ล้านคนตาย ไม่ถึง หนึ่งแม่เหมือน
ล้านพระเครื่อง ไม่ถึง หนึ่งพระเรือน            ล้านญาติเพื่อน ไม่ถึง หนึ่งแม่ตน..

ล้านคนดี ไม่ถึง หนึ่งแม่ดี                          ล้านเศรษฐี ไม่ถึง หนึ่งแม่จน
ล้านทำบุญ ไม่ถึง หนึ่งแม่ดล                      ล้านคุณคน ไม่ถึง หนึ่งแม่แน่
ล้านน้ำเงิน ไม่ถึง หนึ่งน้ำใจ                       ล้านทานใหญ่ ไม่ถึง หนึ่งแม่แท้
ล้านทานศีล ไม่ถึง หนึ่งรักแม่                     ล้านดีแพ้ รู้บุญ คุณแม่พ่อ..

ล้านให้ทาน ไม่ถึง หนึ่งมีศีล                       ล้านทานศีล ไม่ถึง หนึ่งภาวนา
ล้านสุตา ไม่ถึง หนึ่งจินตา                          ล้านจินตา ไม่ถึง หนึ่งปัญโญ
ล้านเรียนรู้ ไม่ถึง หนึ่งการทำ                     ล้านพึ่งกรรม ไม่ถึง หนึ่งนาโถ
ล้านร่างกาย ไม่ถึง หนึ่งจิตโต                     ติปิฏโก ไม่ถึง หนึ่งสติฯ

----------------------------------------------------------------------------------------
* ไม่ว่าไหร่ทั้งหมด ไม่เท่า “แม่”
ไม่ว่าไหร่ทั้งหมด ไม่เท่า “สติ”

สติ คือ แม่ของอนาคตัง


* ธ.ม.ส.ร. ตารา.... อธิบายความ

 

----------------

โดย นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net