วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การจัดการศพขั้นต้นของผู้ถือศาสนาคริสต์ (คาทอลิก)


      การปฏิบัติ

            เมื่อคริสต์ศาสนิกชนถึงแก่กรรม ให้เชิญบาทหลวงหนึ่งองค์ไปประกอบพิธีสวดวิญญาณ

            การรดน้ำศพ ให้จัดได้ตามประเพณีนิยมของไทย หรือตามธรรมเนียมท้องถิ่น

            การจัดตั้งศพเพื่อรอการนำไปประกอบพิธีทางศาสนานั้น ควรมีรูปไม้กางเขน เทียน ๑ คู่ และแจกันดอกไม้วางไว้ทางด้านศีรษะของศพ และควรมีภาชนะใส่น้ำเสก (น้ำมนต์) ของทางศาสนาคริสต์พร้อมทั้งกิ่งไม้จุ่มไว้ วางไว้บนโต๊ะเล็กตัวหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ ของศพ เพื่อให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมคารวะศพใช้พรมศพเล็กน้อย

            ให้ติดต่อบาทหลวงที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในการฝังหรือบรรจุศพ ตามแต่จะได้

            อนึ่ง มิสซังโรมันคาทอลิกใคร่ขอร้องทุกคน ในกรณีที่ข้าราชการทหารที่นับถือคริสตศานาคาทอลิกป่วยหนัก หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออื่น ๆ ควรให้บาทหลวงมีโอกาสตักเตือนจิตใจผู้นั้น และให้กำลังใจแก่ผู้ใกล้จะตาย ตามความศรัทธา และความเชื่อมั่นในทางศาสนาด้วย

      ข้อแนะนำในการไปเยี่ยมศพของผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

            เมื่อชาวคริสต์เสียชีวิต อาจตั้งศพที่วัดคริสต์ หรือที่บ้านแล้วแต่ฐานะของเจ้าภาพ ส่วนมากนิยมตั้งศพที่วัดคริสต์ เจ้าภาพจะตั้งศพสวดอธิษฐานก่อนพิธีฝังศพ ๓ - ๕ - ๗ วัน จะกำหนดเวลา ๑๙.๐๐ น. (ใช้เวลาสวดประมาณ ๓๐ นาที ถ้าผู้ร่วมพิธีสวดไม่ได้ จะมีบทสวดแจกจ่ายให้)

      สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธจะไปเยี่ยมหรือเคารพศพผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ควรปฏิบัติดังนี้

            ๑.  กรณีศพอยู่ที่วัด หรือที่บ้าน

                    -  วางพวงหรีด (มอบเจ้าภาพที่รอรับอยู่แล้ว)

                    -  พรมน้ำเสก ๑ ครั้ง (จัดเตรียมไว้ข้างศพ)

                    -  กล่าวอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์ หรือกล่าวขออโหสิกรรมเช่นเดียวกับศาสนาพุทธ

                    -  ทำความเคารพศพโดยคำนับหรือไหว้ก็ได้

                    -  มอบเงินช่วย (ถ้ามี)

                    -  เสร็จพิธี

            ๒.  กรณีไปร่วมพิธีศพ (หลังจากบาทหลวงทำมิสซาที่วัดแล้ว) ใช้เวลา ๑๕ นาที

                    -  เคลื่อนศพไปสถานที่ฝัง

                    -  บาทหลวงทำพิธีเสร็จแล้ว จะวางดินเป็นก้อนห่อกระดาษ, ดอกไม้

                    -  ผู้ไปร่วมพิธีวางดินก้อนที่เจ้าภาพแจกจ่ายให้พร้อมดอกไม้ (ถ้ามี)

                    -  กล่าวอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์ หรือกล่าวขออโหสิกรรม เช่นเดียวกับศาสนาพุทธ

                    -  ทำความเคารพศพโดยคำนับ

                    -  ยืน    ที่สมควร

                    -  หากมีซองเงินช่วยมอบเจ้าภาพได้

            ๓.  การแต่งกาย

                 -  นิยมชุดสีขาว - สีดำ

                -  แต่งเครื่องแบบหรือชุดสุภาพ

     

โดย gold58

 

กลับไปที่ www.oknation.net