วันที่ อังคาร ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ วัฒนธรรมแห่งความจงรักภักดี แด่พระมหากษัตริย์ หนึ่งเดียวในโลก (โอเคฯ รวมใจภักดิ์)


.

..

ข้าพเจ้าฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาส ออกแบบ และจัดตกแต่ง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ให้กับหน่วยงานต่างๆ หลายครั้งที่ผ่านมา ขอนำภาพความประทับใจ และเสนอบทความนี้

เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ ในวัน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

..

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม และ เดือนพฤศจิกายน ของทุกๆ ปี หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เตรียมจัดทำ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี

ภาพคุ้นตาของทุกคน เมื่อผ่านหน้าอาคารต่างๆ นั่นคือ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ตามความเหมาะสมของสถานที่ และงบประมาณของแต่ละองค์กร แต่สิ่งหนึ่งที่เท่าเทียมกัน นั่นคือ...

ความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่ พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รัก และเทิดทูนยิ่ง

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ มีที่มาจาก

ซุ้มถวายรับเสด็จ : คือซุ้มขนาดใหญ่ ที่ประดับตกแต่งเมือง ถนน หรืออาคารสถานที่ ประดับด้วยธงทิว หรือ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และข้อความถวายพระพร เป็นต้น

ซุ้มถวายพระพร : คือซุ้มที่จัดวางอยู่หน้าอาคารสถานที่ ประกอบด้วย ธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และเครื่องถวายสักการะ พานพุ่มทอง-เงิน พานธูป-เทียนแพ กรวยดอกไม้ และข้อความถวายพระพร เป็นต้น

ในอดีตภาพในหลวง จะใช้ช่างศิลป์เขียนขึ้นเป็นภาพเหมือนอย่างสวยงาม ในปัจจุบันช่างเขียนได้หายไปอย่างน่าเสียดาย โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เป็นภาพขนาดใหญ่แทน

ภาพเขียนจากช่างศิลป์ เรียกว่า...พระบรมสาทิสลักษณ์

ภาพถ่ายจากเครื่องพิมพ์ เรียกว่า...พระบรมฉายาลักษณ์

ในปัจจุบันรูปแบบซุ้มฯ ได้ผสมผสานกันไป ตามความเหมาะสมของสถานที่จัดตั้ง กลางแจ้ง หรือในร่ม และรวมเรียกว่า ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

.

ประวัติการจัดทำ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แด่พระมหากษัตริย์ของไทย ที่มีภาพถ่ายบันทึกไว้เป็นหลักฐาน คือเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ เสด็จกลับจากประพาสยุโรป (พ.ศ. ๒๔๔๐) และในงานพิธีรัชมังคลาภิเศก (ร.ศ. ๑๒๗) มีการจัดสร้างซุ้มรับเสด็จ อย่างสวยงามจากกระทรวงต่างๆ ตลอดแนวถนนราชดำเนิน ถึงพระบรมหาราชวัง

และเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสต้น เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ตามหัวเมืองต่างๆ ก็จัดสร้างซุ้มถวายรับเสด็จด้วย

.

.

จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๙ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย และประทับอย่างเป็นการถาวรแล้ว (พ.ศ. ๒๔๙๔) ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ก็มีการจัดตกแต่งซุ้มอย่างสวยงาม ถวายรับเสด็จ ตลอดเส้นทางที่พระองค์เสด็จผ่าน (พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๒)

.

.

ในอดีตนั้น การจัดสร้างซุ้มเพื่อเป็นการถวายรับเสด็จ ในเส้นทางที่พระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี เสด็จฯ ผ่าน โดยในเส้นทางถนน ก็จะตกแต่งด้วยซุ้มขนาดใหญ่ เสมือนเป็นซุ้มประตูเมือง

สำหรับพสกนิกร ที่มารอเฝ้าชมพระบารมี ก็จะจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา เพื่อถวายสักการะ เมื่อพระองค์เสด็จผ่านท่ามกลางหมู่ประชาชน

ในปัจจุบันได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี โดยถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของทั้งสองพระองค์ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างพร้อมใจกันจัดตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมถวายพระพรชัยฯ

.

.

และจะร่วมจัดอย่างยิ่งใหญ่สวยงามมากขึ้น เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในปีที่สำคัญต่างๆ เช่นในปีมหามงคลกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๙) แต่ก็ยังเน้นอยู่ที่องค์กรขนาดใหญ่ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

.

.

ในปีมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และปี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (พ.ศ. ๒๕๔๙- พ.ศ. ๒๕๕๐) รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนทุกบ้านเรือน และทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ร่วมใจกันตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี เราจึงได้เห็น และชื่นชมกับความงามของประเทศไทย ที่ถูกประดับด้วยธงชาติ สลับกับธงสีเหลือง ภปร. อย่างงดงามยิ่งนัก ผ่านไปในต่างจังหวัด ก็จะพบเห็นซุ้มขนาดน้อยใหญ่ อยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตามอาคารต่างๆ ก็จะเห็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ขนาดใหญ่ ที่ถูกตกแต่งประดับไว้อย่างงดาม

.

ทำให้คนไทยระลึกอยู่เสมอว่า ในหลวงทรงอยู่ใกล้ชิดประชาชนเสมอมา และในหลวงจักสถิตอยู่ในใจของคนไทย ตลอดไป

.

.

การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมานาน จนนับได้ว่าเป็นวัฒนธรรม ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก ที่ประชาชนไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยได้ด้วยพระบารมี

..........

.

ภาพแบบร่างก่อนจัดทำซุ้มฯจริงที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมถวายพระพร

.

.

.

.

.

.

.

การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เล็กๆ เพียงปีละครั้งนี้ เทียบไม่ได้กับ พระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประเทศไทย และประชาชนไทย มาตลอดระยะเวลา ๘๐ ปี

.

สิ่งที่สำคัญ คือคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า ต้องพร้อมใจกันเป็นคนดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามฐานะและหน้าที่ ที่ตัวเองรับผิดชอบ สมดั่งเจตนารมณ์ที่เปล่งวาจา...เรารักในหลวง

..

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

..

.

.

ข้าพเจ้า และทีมงาน สถานที่จัดซุ้มฯ เป็นห้างเล็กๆ แถวประตูน้ำครับ

.

.

ขอบคุณ : สปอตเชิญชวนทำความดี จากบล็อกเกอร์ วิตามินบี

ภาพซุ้มฯ บางส่วนจากบล็อกเกอร์ โอเค เนชั่น


หมายเหตุ:  เป็นบทความเรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยผู้เขียน 

โดย อะหนึ่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net