วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ...ล่าชื่อถอดถอน ป๋าเปรม ไม่รู้จักช้อนพระช้อนเณร


การชุมนุมของชาว PTV บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมา (30 มี.ค.) แม้จะจบลงด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มคนไม่เข้าท่าบางคนที่ปาขวดน้ำใส่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

 ภาพกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการที่มาชุมนุมริเวณลานคนเมืองนอกจากล่ารายชื่อถอดถอน พล.อ.เปรมแล้ว ยังถือป้ายเชียร์ "ทักษิณ" อีกต่างหาก 

แต่ที่แย่มากๆ คือ พฤติกรรมของกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ ที่ไปล่ารายชื่อถวายฏีกาถอดถอน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรี ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 

นายมีชัย ฤชุพันธ์ กูรูด้านกฏหมายได้ออกมาสงสัญญาณเตือนแล้วว่า การแต่งตั้ง ถอดถอนองมนตรี เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ การล่ารายชื่อเพื่อถวายฏีกาให้ทรงถอดถอนประธานองคมนตรีจึงเป็นเรื่องหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดพระรราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ 

คำ องคมนตรี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 อธิบายว่า ผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาในพระองค์พระมหากษัตริย์ มีประวัติความเป็นมา เริ่มตั้งแต่ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงบรรลุนิติภาวะ รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยพระองค์เองแล้ว ได้ทรงแต่งตั้งข้าราชการระดับกลาง จำนวน 12 คน เป็นสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่หนักไปในทางนิติบัญญัติ

ต่อมาในปีเดียวกัน ทรงแต่งตั้งที่ปรึกษาในพระองค์ จำนวน 49 คน ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ เพื่อสอดส่องเหตุการณ์บ้านเมือง ทุกข์สุขของราษฎร และกราบบังคมทูล ให้ทรงทราบ รวมทั้งสืบสวน ข้อเท็จจริงในราชการต่าง ๆ และทรงมอบ ให้ดำเนินราชการแทนพระองค์ เช่น ชำระความที่มีผู้ถวายฎีกา เป็นต้นหลังจาก มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในราชการและเป็นกลาง
ต่อมาในรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบัญญัติคำว่า "องคมนตรี"ขึ้นใช้แทนและได้พระราชทานตำแหน่งองคมนตรีแก่ข้าราชการ ระดับพระยาพานทอง หรือผู้ที่ทรงเห็นสมควร มีจำนวน 227 คน แต่มิได้ทำหน้าที่ถวายคำปรึกษาราชการแผ่นดิน แต่ประการใด จึงกลายเป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์ไปโดยปริยาย

ต่อมาทรงมีพระราชดำริที่จะให้ข้าราชการได้ทดลอง และปลูกฝังการศึกษาวิธีดำเนินงานแบบรัฐสภาให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมือง ในขณะนั้น จึงได้ทรงเลือกจากองคมนตรี 40 คน ตั้งเป็นสภากรรมการองคมนตรี แต่ส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่จะออกบังคับใช้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติองคมนตรี พ.ศ.2470 และให้เพิกถอนตำแหน่งองคมนตรี ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 เป็นต้นไป

จากประวัติความเป็นมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเรื่ององคมนตรี เป็นเรื่องของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเสนอ หรือถวายฏีกาให้ยื่นถอดถอนได้

พฤติกรรมของคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ จึงไม่แตกต่างไปจากสำนวนไทยที่ว่า "ไม่รู้จักช้อนพระช้อนเณร"

แต่พฤติกรรมของกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ ที่ไปตั้งโต๊ะล่ารายชื่อผู้ชุมนุม โดยมีเป้าหมายนำรายชื่อถวายฏีกาถอดถอน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรี เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยิ่ง และหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.......

โดย นายหัวไทร

 

กลับไปที่ www.oknation.net