วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ท่านคือผู้กล้าคนหนึ่งของชาติ?


ขอเชิญชวนท่านผู้กล้า ผู้ที่คิดนอกกรอบ ผู้ที่ชอบเรียนรู้และแสวงหาแนวทางใหม่ให้กับชีวิต

 

                หากถามว่าประเทศใดในโลกนี้ที่ยังสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนได้อย่างเหนียวแน่นในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดนเช่นนี้ ดิฉันว่าคำตอบที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้คือ “อินเดีย” ไม่ว่าชาวอินเดียจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ เขายังคงแสดงตัวตนความเป็น “อินเดีย” ได้อย่างชัดเจน มั่นใจและภูมิใจ

            หากท่านได้มีโอกาสไปสัมผัส “อินเดีย” ท่านจะเห็นว่า “อินเดีย” ไม่ใช่ประเทศที่เน้นความเจริญทางด้านวัตถุเป็นหลัก อาจพูดว่าเป็นประเทศที่พัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง เราก็ทราบว่า “อินเดีย” พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมอวกาศจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ในขณะเดียวกันก็มีศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณในด้านศาสนา ปรัชญา การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ ภาษาสันสกฤต นอกจากนี้ ไม่ว่าจะไปที่เมืองไหนๆ ของอินเดีย เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ชื่นชมศิลปะ ศาสนสถานของศาสนาต่างๆ โบราณสถานที่เกิดจากแรงศรัทธาของศาสนิกมากมาย รวมทั้งประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งดิฉันคิดว่าเราต้อง “อึ้ง” และ “ทึ่ง” ในความอลังการต่างๆ เหล่านั้น รวมทั้งความ “แน่น” และ “ลึกซึ้ง” ในด้านศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศ “อินเดีย” จะมีประเทศใดบ้างในโลกนี้ที่จะสามารถพัฒนาความเจริญด้านต่างๆ ให้ควบคู่ไปกับการธำรงอยู่ของวัฒนธรรมของตนได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคงเท่ากับประเทศอินเดียในขณะนี้  

           อย่าถามเลยว่าประเทศไทยเราเป็นอย่างไร ดิฉันกล้าพูดได้คำเดียวว่า เรานี่ "หลวม" ในทุกๆ เรื่อง เราจะปล่อยให้ประเทศชาติเป็นอยู่อย่างนี้หรือ ท่านจะไม่เป็นผู้หนึ่งที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้กล้าหาญ บุกเบิกก้าวไปข้างหน้า เพื่อมีส่วนที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่เวทีนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นหรอกหรือ? หากท่านไม่เป็นผู้เริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ท่านจะหวังให้ใครทำล่ะ?

         ท่านอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) เคยกล่าวไว้ว่า ในยุคต่อไปจะเป็นยุคของ CHINDIA คือจีนกับอินเดีย  ในประเทศเรามีการศึกษาเรื่องราวของจีนอยู่พอสมควร แต่ยังไม่มีหลักสูตรอินเดียศึกษาที่จะให้ความรู้ และสร้างความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นแก่สังคมไทยที่จะปรับเปลี่ยนทัศนะด้านลบที่คนไทยถูกกรอกหูว่าเจอแขกให้ตีแขกก่อนตีงูอะไรทำนองนั้น ซึ่งดิฉันคิดว่าการกล่าวเช่นนั้นแสดงถึงอคติของผู้พูด หรือเชื่อโดยไม่มีหลักฐานหรือไตร่ตรองก่อน ประเทศไหนในโลกนี้ก็มีทั้งคนดี คนไม่ดีอยู่เหมือนกันหมด การพูดเหมารวมเช่นนี้นอกจากไม่ตรงความจริงทั้งหมดแล้ว ยังเป็นการปิดกั้นตนเองที่จะได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันอย่างน่าสงสารและน่าเสียดาย

ดิฉันอยากเรียนให้พวกเราคนไทยทราบว่าประเทศไทยเราเล็กมากๆ เมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจทั้งสองนี้ ด้วยศักยภาพของประชากรทั้งสองประเทศหากเขาร่วมมือกันทำงานต่างๆ กันมากขึ้น ดิฉันเชื่อแน่ว่าโลกทั้งโลกต้องอยู่ในมือของสองมหาอำนาจนี้  ในขณะนี้สองประเทศนี้เริ่มร่วมมือกันด้านการค้ามากขึ้น ประเทศเราจะเป็นเพียงทางผ่านให้เขามาต่อเครื่องบินไปมาหาสู่กันเท่านั้นหรือ เราจะไม่รับรู้ ไม่ยอมตื่นขึ้นเพื่อรุกไปหาโอกาสใหม่ๆ ในประเทศอินเดียให้มากขึ้นกว่านี้หรือ  ท่านไม่อยากเป็นผู้หนึ่งที่จะช่วยประเทศชาติให้ก้าวไปเป็นคู่ค้าที่มีคุณภาพ มีฝีมือทัดเทียมกับประเทศอินเดียบ้างหรือ หากประเทศเราไม่เตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในระดับนานาชาติอย่างรู้เท่าทัน เราจะก้าวไปไม่ทันโลกอย่างแน่นอน เหมือนกับที่เรากำลังเป็นอยู่ในทุกวันนี้

ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่านว่าหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความกล้า ชอบคิดนอกกรอบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เปิดใจกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวของอินเดียที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทยมาช้านานแล้ว ดิฉันเชื่อแน่ว่าหลักสูตรอินเดียศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท จะสามารถตอบสนองความต้องการของท่านให้มีพลัง คุณค่า และศักยภาพที่จะสามารถเป็นที่พึ่งของประเทศเพื่อจะรุกไปในโลกของ CHINDIA ได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพ

หลักสูตรนี้ มีการสอบเพียง 2 วิชาคือ ภาษาอังกฤษ และวิชาแสดงความคิดเห็นซึ่งจะตอบเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้  เป็นหลักสูตรภาคปกติที่เสียค่าใช้จ่ายถูก ตลอดหลักสูตรประมาณ 70,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาคสนามในต่างประเทศ) แต่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  ท่านจะมีโอกาสไปออกภาคสนามทั้งในและหรือต่างประเทศ ในระหว่างที่ศึกษาสามารถขอทุนการศึกษาได้  ท่านสามารถจะทำสารนิพนธ์แทนวิทยานิพนธ์ได้  เมื่อท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาโทโดยมีผลการเรียนดี ท่านอาจจะมีสิทธิได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ประเทศอินเดียด้วย

ด่วน การรับสมัครรอบที่สองคือ 1 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2551

โปรดดูรายละเอียดที่ www.lc.mahidol.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-800-2324, 02-800-2323, 02-800-2308-1 ต่อ 3101, 3202 

           

 

โดย โสภนา

 

กลับไปที่ www.oknation.net