วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อาลัยยิ่ง...วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์


ตามที่คุณมด วนิดา  ตันติวิทยาพิทักษ์ เอ็นจีโอแกนนำนักเคลื่อนไหวที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคร้ายที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 นั้น

ด้วยคุณงามความดีที่ต่อสู้เพื่อคนยากจนในสังคมนี้ไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะงานด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่สำหรับงานด้าน"สิทธิมนุษยชน" ในประเทศไทย

เราในฐานะประชาชนคนไทยไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อม จะสานต่อเจตนารมณ์ของท่านวนิดาตราบเท่าที่ลมหายใจจะหามีไม่เช่นกัน...จึงขอร่วมไว้อาลัย ณ ที่นี้ด้วย

โดย ต้นไม้(ไชยสุภา)

 

กลับไปที่ www.oknation.net