วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า


             มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

 

1. ปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเครื่องหลังเลิกงาน พร้อมดึงปลั๊กออก

 

2. ปิดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที

 

3. ปิดสวิตซ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือเครื่องพิมพ์ผลใด เมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกันถึง1  ชั่วโมง  เช่น เวลา 12.00น. – 13.00น.                

 

4. ลดและหลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องไฟฟ้าสำนักงานภายในห้องที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ   เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนและภาระค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานและการซ่อมบำรุง

 

5. เมื่อมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไม่ต่อเนื่องหลายเครื่องในงานเดียวกันให้ใช้เครื่องร่วมกันเพื่อลดการสูญเสียและสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและการซ่อมบำรุง

 

6. ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทั้งการติดตั้งสวิตซ์รวมเพื่อ ใช้เครื่องพิมพ์ผลร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง

 

7. ใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งข้อมูล แฟ้มข้อมูล

 

8. เมื่อถ่ายเอกสารเสร็จแล้วปิดเครื่องโดยใช้ปุ่มพัก(Standby mode) หน้าเครื่องและปิดเมื่อไม่ใช้งาน  เช่น เวลา 12.00น. – 13.00น.

 

9. อุปกรณ์สำนักงานเมื่อเลิกใช้งานแล้วปิดเครื่องและถอดปลั๊กออก

 

10. เครื่องดิจิตอลให้ใช้สำหรับถ่ายเอกสารที่จำเป็นซึ่งมีจำนวนมากกว่า 50 แผ่น จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทุกครั้ง รวมทั้ง จัดให้มีผู้ดูแลควบคุมการใช้งานโดยเคร่งครัด

 

11. กำหนดช่วงระยะเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

            เวลา 10.00 น. - 11.30 น.

            เวลา 13.30 น. - 16.00 น.

     เว้นแต่กรณีที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เปิดเฉพาะห้องที่มีการปฏิบัติและให้เปิดไฟฟ้าในจุดที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น โดยจะต้องขออนุญาตเปิด-ปิด เป็นลายลักษณ์อักษร  รับอนุญาตโดยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้ ให้ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนหมดเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 นาที และหากเป็นไปได้ให้จัดพื้นที่ทำงานขนาดเล็ก เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

 

12. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น 25-26 องศาเซลเซียส และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)

 

13.นำพัสดุ เอกสาร หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้ประจำหรือไม่จำเป็นต้องใช้ออกจากพื้นที่ใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

 

14. ในห้องปรับอากาศที่มีกระจก ให้พยายามใช้อุปกรณ์พลางแสง เช่น มูลี่ เพื่อมีให้แสงสว่างผ่านกระจกโดยตรง เป็นการลดรังสีความร้อนและไม่เป็นภาระต่อเครื่องปรับอากาศ

 

15. ลดและป้องกันมิให้มีการติดตั้ง วาง และใช้เฟอร์นิเจอร์ วัสดุและเครื่องใช้มาปิดกั้นทางเดินของการ ไหลเวียนของอากาศจากเครื่องปรับอากาศ

 

16. ปิดพัดลมระบายอากาศขณะที่มีการปรับอากาศ

 

17.ไม่ใช้ตู้เย็นนอกเวลาทำการด้วยการไม่เก็บรักษาอาหารไว้ในตู้เย็นนอกเวลา

 

18. เปิดไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นถ้าไม่ใช้ให้ปิด ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดกรณีไฟฟ้าแสงสว่างในจุดที่ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟฟ้าให้ปลดหลอด บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ออกเก็บรักษาไว้ ใช้ในที่จำเป็นในจุดที่ต้องเปิดได้  ในระหว่างเวลาทำการ ให้มีการจัดตั้งเครื่องต้มน้ำร้อนชั้นละไม่เกิน 2 จุด โดยให้ใช้ตั้งแต่  เวลา   08.30 - 10.00 น. และเวลา 14.00 - 15.00น.

 

19.ไม่ควรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น เครื่องทำน้ำเย็น

 

20. หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงไว้ในที่มีการปรับอากาศเพราะเครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักในการถ่ายเทความร้อนสู่ภายนอก

 

21. ปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำหลังเลิกงานและวันหยุดราชการ

 

22. พยายามใช้แสงธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการจัดสิ่งของบังช่องทางเข้าของแสง

 

23. หากมีการเปลี่ยนหลอดไฟให้เลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถให้สว่างมากแต่ใช้กำลังไฟน้อย

ที่มา : http://www.rd.go.th/uthaithani/109.0.html

โดย Tommy_OK

 

กลับไปที่ www.oknation.net