วันที่ พุธ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ร้านขายอะไหล่ยนต์


... ในธุรกิจสมัยใหม่นี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่ว่าผู้ที่เป็นพ่อค้าเท่านั้นจึงจะสามารถลงทุนเปิดกิจการทำการค้าได้ ... บุคคลจากหลายๆ กลุ่มอาชีพ  ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์ ครู-อาจารย์ พ่อบ้าน-แม่บ้าน ต่างก็เปลี่ยนอาชีพของจนเองมาลงทุนเปิดกิจการค้าตามแต่ที่ตนถนัด

... ในโลกของสังคมธุรกิจนั้น โอกาสสำหรับนักบุกเบิกการค้า ( Enterpreneur ) ยังมีอยู่ตลอดเวลาและยังมีอีกมากมาย เพียงแตว่าผู้ที่ต้องการลงทุนทำการค้าหลายๆ ท่านนั้นยังมองไม่เห็นโอกาสของตนเอง หรือว่าไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นตรงไหน อย่างไรดี

... มีข้อคิดที่เป็นปรัชญาสำหรับนักการค้า ซึ่งเป็นข้อความที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกอยู่ประโยคหนึ่งว่า  " คนฉลาดนั้นย่อมจะสร้างโอกาสนั้นให้แก่ตนเอง "

ชื่อธุรกิจ.........................ร้านขายอะไหล่ยนต์

ประเภทธุรกิจ...................ค้าปลีก

เงินทุนในการเริ่มต้นต่ำสุด...400,000 บาท

เงินทุนในการเริ่มต้นเฉลี่ย....800,000 บาท

กำไรต่ำสุด.......................15,000 บาท / เดือน

กำไรเฉลี่ย........................37,500 บาท / เดือน

ทำเลที่เหมาะสม................บริเวณใจกลางชุมชน  แต่ต้องมีที่จอดรถสำหรับลูกค้าได้

กลุ่มลูกค้า........................อู่ซ่อมรถ , ลูกค้าที่มีรถทั่วๆ ไป

เงินทุทในสินทรัพย์ถาวร ... ซื้อที่ดิน อาคาร , รถจักรยานยนต์สำหรับส่งของ 1-2 คัน

ยอดขายขั้นต่ำที่ควรได้รับประมาณ 40,000 - 70,000 บาท / เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ

อัตรากำไร 15 - 25 เปอร์เซ็นต์ ... ระยะเวลาคืนทุน 5-7 ปี

... การบริหาร ... จำนวนแรงงาน 3-4 คน ทำหน้าที่ส่งของ ตรวจเช็คสินค้า ทำบัญชีและเปลี่ยนอะไหล่ให้ลูกค้า

... แหล่งวัตถุดิบ  จากโรงงานทั้งในและต่างประเทศ หรือตัวแทนจำหน่ายโดยใช่ซื้อเชื่อได้ประมาณ 1-3 เดือน  กรณีซื้อจากต่างประเทศจะใช้ชำระเงินโดยเปิด L / C

... การตลาด วิธีการจำหน่าย บางร้านเป็นทั้งค้าปลีกและบริการ กล่าวคือ  ลูกค้าสามารถซื้ออะไหล่ไปแล้วให้อู่ของตนซ่อม แต่ลูกค้าบางรายอาจทิ้งรถไว้ให้ทางร้านเปลี่ยนให้ หรือร้านจะติดต่ออู่ซ่อมรถให้  บางร้านรับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ... การตั้งราคา ตั้งตามราคาตลาด บางชิ้นอาจคิดบวกกำไรเข้าไปประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  การขายมีทั้งขาย สดและเชื่อ ระยะเวลาให้เชื่อประมาณ 1 เดือน หรือ รับเงิน บิลล์ ต่อ บิลล์ ( เพื่อป้องดินพอกหางหมู มีตัวอย่างมากมาย )

... ภาวะการแข่งขัน ... มีการแข่งขันกันมาก ทำให้มีการตัดราคากันเอง ... ปริมาณการขาย ( ไม่แน่นอน )

... กลุ่มลูกค้า ลูกค้าทั่วไป อู่ซ่อมรถ และวัยรุ่นที่ชอบปรับปรุงสภาพรถให้มีสมรรถนะในการขับขี่เพิ่มขึ้น

... การส่งเสริมการขาย

1.  บริการส่งสินค้าถึงที่ และรับคำสั่งซื้อทางโทรศัพทื

2.  ขายเชื่อบิลล์ต่อบิลล์

3.  ลดราคาสินค้าบางโอกาส

ปัญหาในการดำเนินกิจการ

1.  สินค้าเมื่อเก็บไว้นาน ลูกค้าหมดความนิยม สินค้าลดคุณภาพ ถ้าทำด้วยเหล็กจะมีสนิม

2.  เกิดการสูญหายระหว่างการขนส่ง

3.  เกิดหนี้สูญ เนื่องจากการขายเชื่อ

4.  มีคู่แข่งมาก เกิดการตัดราคาสินค้า

โดย None

 

กลับไปที่ www.oknation.net