วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... ¨゚✎เชิญร่วมโครงการประกวด Content of the Year 2007 by OKnation - อัพเดทเรื่องที่ส่งเข้าประกวด - ปิดรับเรื่องแล้วค่ะ


ข่าวฝากจากปิรันย่าเอง (แหะๆ)

เรามี Karaoke Contest แล้วนะคะ เชิญสมาชิก oknation ส่ง karaoke เสียงจริง ของตัวเองเข้าประกวดได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2551 ประกาศผลต้นเดือน กุมภาพันธ์ ก่อนงาน meeting ชาวoknation ครั้งต่อไปค่ะ

http://www.oknation.net/blog/nanahahe/2007/12/27/entry-1

คุณสามารถอ่านเรื่องย้อนหลังได้ที่ ลิสต์รวมทุกเรื่องในบล็อก คลิกที่คอลัมน์ซ้ายมือ

ขอเชิญชวนบล็อกเกอร์เกลอกันที่รักทุกท่าน
ส่งผลงานจากบล็อก
เข้า
ประกวด
'Content of the Year 2007' by OKnation
ตั้งแต่ วันที่ 6 จนถึง 27 ธันวาคม 2550

28 ธันวา - 7 มกรา เปิดให้Vote ที่เดียวเท่านั้น >> คลิกไป Vote ค่ะ

          เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปีของการเปิด oknation blog ในเดือนธันวาคม 2550 ทาง oknation ประสงค์ที่จะสนับสนุนและขอบคุณบล็อกเกอร์ที่ร่วมกันสร้างผลงาน และสร้างชุมชน oknation ให้เป็นที่รู้จัก

          ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเกียรติภูมิให้กับบล็อกเกอร์ที่มีผลงานน่ายกย่อง มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์งานมานำเสนอลงในบล็อก ทาง oknation จึงได้จัดการประกวดเรื่องจากบล็อกในช่วงวันที่ 6 ถึง 27 ธันวาคม 2550 เพือเฟ้นหา 'Content of the Year' ใน 3 หมวดหลักดังนี้ คือ

หัวข้อประกวด :

1.  นักข่าวอาสา เฉพาะการรายงานสถานการณ์ข่าวสารต่าง ๆ จากพื้นที่จริง
2.  เรื่องสั้น - กาพย์กลอน
3.  ท่องเที่ยว และภาพประกอบ

ส่วนเรื่องในหมวดอื่นๆ เช่น บันเทิง ดนตรี กีฬา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ จะมีการประกวดในโอกาสต่อๆ ไป)

กติกา :

1. เรื่องที่บล็อกเกอร์ส่งเข้าประกวดต้องเป็น entry ของบล็อกเกอร์ที่ทำไว้ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  นับถึง 27 ธันวาคม 2550
2. ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ (blog talk,blog tv,text,vdo,photo,กลอน,เพลง,การ์ตูน)  
3. ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่โดยไม่ copy มาจากบุคคลอื่น  แต่สามารถอ้างแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้ามา หรือต่อยอดจากคนที่เคยเขียนมาได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา
4. ภาพถ่ายที่ใช้ประกอบเรื่องในหมวด 'ท่องเที่ยว' ต้องถ่ายด้วยตัวเองเท่านั้น ห้ามใช้ภาพจากอินเทอร์เน็ต
5. ต้องส่งเรื่องภายในกำหนดระยะเวลาการประกวด
6. เรื่องที่ไม่ตรงกับเกณท์ในการประกวด ทีมงานจะติดต่อเจ้าของเรื่องให้พิจารณาส่งเรื่องใหม่เข้าประกวดภายในหรือก่อนวันสุดท้ายของกำหนดเวลารับเรื่อง หรืออาจพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม รวมถึงสงวนสิทธิ์ไม่นำมาพิจารณาให้คะแนน
7. หากทราบภายหลังหรือมีผู้แจ้งให้ทราบว่าเนื้อหาหรือองค์ประกอบเรื่องที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งเรื่องเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ 

8. เจ้าของผลงานต้องยินยอมให้นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ โดยไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่
9. เมื่อมีการส่งเรื่องเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งเข้าประกวดเข้าใจในกติกานี้เป็นอย่างดีแล้วจึงได้ส่งเรื่องเข้าประกวด

ระยะเวลาประกวด :

***เปิดรับเรื่อง 6 ธันวาคม 2550  ถึง  27 ธันวาคม  2550  

***ช่วงลงคะแนนโดยบล็อกเกอร์ 28 ธันวาคม  2550 -  7 มกราคม 2551 

***ประกาศผลวันที่ 9 มกราคม 2551

วิธีการคัดเลือกผลงาน :

บล็อกเกอร์สามารถส่งผลงานของตัวเองเข้าประกวดได้ท่านละ  1 เรื่องในแต่ละหมวด

คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน :

มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. บรรณาธิการข่าวในเครือเนชั่น 3 ท่าน
2. บล็อกเกอร์ ในโอเคเนชั่น 3 ท่าน
(ขอสงวนสิทธิไม่เปิดเผยชื่อคณะกรรมการ และกรรมการไม่สามารถส่งเรื่องเข้าร่วมกิจกรรมได้)

วิธีการนับคะแนน :

การนับคะแนนเพื่อหาผู้ชนะการประกวด จะรวมคะแนนจากคณะกรรมการ 6 ท่านและคะแนนโหวตจากบล็อกเกอร์ โดยใช้เกณท์ดังต่อไปนี้

1. คะแนนจากคณะกรรมการ
กรรมการแต่ละท่านจะให้คะแนน 5 -10 คะแนนในแต่ละเรื่องที่ส่งเข้าประกวดตรงตาม
เกณท์ และกติกา ตั้งแต่ 5-10 คะแนน
2. คะแนนจากบล็อกเกอร์
บล็อกเกอร์ทุกท่าน สามารถร่วมลงคะแนนให้เรื่องที่ท่านประทับใจหมวดละ 1 เรื่อง (โหวตกี่หมวดก็ได้) โดยจะนับเป็น 1 คะแนนให้กับเรื่องที่บล็อกเกอร์แต่ละท่านเลือก
3. การรวมคะแนนจะนับจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 7 มกราคม 2551
4.
ผลการตัดสินจากการรวมคะแนนของคณะกรรมการและเสียงโหวตจากบล็อกเกอร์ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลผู้ชนะการประกวด :   

ผู้ชนะการประกวดแต่ละหมวด จะได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับ IPOD จำนวน 1 เครื่อง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาท 
รางวัลร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับของรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับของรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

การแจกรางวัลจะมีขึ้นในวันนัดพบ Blogger Meeting Day ครั้งต่อไป (ทางทีมงานกำลังหาวันที่เหมาะสม)

วิธีการส่งเรื่อง :   

ให้นำลิงก์เรื่องของท่านมาไว้ใส่ในบล็อกกิจกรรม ประกวด" Content of  the  Year"  ในวันเวลาที่กำหนด

วิธีลงคะแนนของบล็อกเกอร์ :

***  ลงคะแนนผ่านทางคอมเมนท์ในบล็อกนานาฮาเฮ เรื่อง ประกวด "content of  the  year "  ในช่วงตั้งแต่ 28 ธ.ค. 2550 -  7 ม.ค. 2551   (สิ้นสุดที่เวลา 24:00 น.)

ตาม format ต่อไปนี้ (กรุณาระบุหมายเลขหมวดมาด้วย จะโหวตกี่หมวดก็ได้ หมวดที่ไม่โหวตให้เว้นว่างไว้ได้ค่ะ)

บล็อกเกอร์ .........
1. หมวดนักข่าวอาสา โหวตให้เรื่อง.......ของบล็อกเกอร์.....
2. หมวดเรื่องสั้น-กาพย์กลอน โหวตให้เรื่อง.......ของบล็อกเกอร์.....
3. หมวดท่องเที่ยว-ภาพประกอบ โหวตให้เรื่อง.......ของบล็อกเกอร์.....

อ่านรายละเอียด : โอเคเนชั่นฉลองเปิดตัวครบ 1 ปี จัดประกวด 3 กิจกรรมใหญ่

เรื่องที่ส่งเข้าประกวด Content of the Year 2007 :

นักข่าวอาสา
ที่บล็อกเกอร์ชื่อเรื่อง
1สอนสุพรรณ หนองกระโดนมน : ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน ตามรอยพ่อ
2pen ดูจะจะ สงครามฝุ่นเชียงใหม่ (รวมภาพ14 มี.ค. 50)" 
3feng_shui สด รายงานภาคสนาม!!!....ตลาดแรงงาน บนสะพานลอย ....กับยุคล่มสลายของภาคอุตสาหกรรมไทย..♪
4รวงข้าวล้อลม @...เบื้องหลัง และภาพสดๆ ..พุ่มผ้าป่าที่คว้ารางวัลที่ 1 สุราษฎร์ธานี...@ 
5ศุภศรุต ทำบุญกับวานร ”วัดขนอนหนังใหญ่” เที่ยวประทับใจ ชมเด็กไทยอนุรักษ์วัฒนธรรม
6ทาคุ วัดพระบาทน้ำพุในความทรงจำ : แสนว้าเหว่เหลือคณานับ
7คนลุ่มน้ำของ สองฝั่งโขง : ความรักและเงินตราไร้พรมแดน
8SupawanCNN Breaking News ... สะพานในเมืองเมนิอาโพลิสถล่ม
9ออกปากออกแบบ หงส์ไทยร่อน(เร่) บินเฉ(เฉียด)เวมบลีย์
10หมอเด่น คาราวานอยู่ดีมุสุข อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
11Dekthep ภาพแห่งประวัติศาสตร์ ผ้าพันคอสีเหลืองยาวที่สุดในโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสปีมหามงคล
12
Visaninee 
เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ ยังไม่พร้อมแจง "เรื่องสมเด็จเหนือหัว"ขอเวลาตั้งตัวด้วย...
13
อะหนึ่ง  
ใครว่า Mob ทำลายเศรษฐกิจ ลองมาดูอีกมุม จากสนามหลวง 
14kamolnum 
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร.....เสียมเรียบ,ประเทศกัมพูชา 

 
ที่บล็อกเกอร์ชื่อเรื่อง
1Kibangkok ภาพถ่ายในกระเป๋าเงิน..ของชายคนนั้น..
2ป้าไม่อยู่ปู่เข้าเวบ หนูจะรอถึงวันนั้น ..ว่าพรุ่งนี้...ชีวิต..จะดีกว่า...
3naive เรื่องสั้นปนบทกวี Base on the true story 
4ภาษาหลากสี คนพเนจรกับนักเดินทาง
5กฤตบวรวิชญ์ วิถีชีวิตท้องทุ่ง ลุ่มน้ำเลสาป
6วิทย์แดงจันศรี "จี่ป่ม"
7ญาใจ ภาพสะท้อนในกระจกเงา
8ศุภศรุต “สร้อยแสงจันทร์” Gossip ...... ใครว่าวิหารปักษาและ “นกยักษ์” ไม่มีจริง!!!
9ฝนเดือน บทรำพึงถึงศรีปราชญ์ พุทธศักราช 2549
10ลานเทวา นิราศร้างแรมรอน ฯ (จรชีวิต )
11วิตามินบี The Letter จดหมายฉบับสุดท้าย
12Supawanในมิติของความเป็นแม่ ... สำหรับแม่ ทุกๆวันคือวันลูกแห่งชาติ
13เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์เ พ ล ง ล า ห น้ า น้ำ ห ล า ก
14โฟล์คเหน่อ ถนนกลับบ้าน (จักรยาน สะพานไม้ และความทรงจำ)
15เรือรบเมืองมั่น หากวันนั้นประชาชนไม่จงรักภักดี ประเทศชาติต้องเป็นคอมมิวนิสต์
16Thaihippyดั่งฝันร้าย !!
17SHUTTERTDเรื่องของพ่อกับผม คิดถึงทีไรน้ำตาไหลทุกที
18ครูเจี๊ยบ ปลายลมเด็กหญิงผู้เป็นดังสายลม...
19น้องจ๋า ไปบ้านคุณยาย
20นายสิบหมื่น นอนนา
21ป้ารุอย่าให้เรา แบกน้ำตา ไปฆ่าเลย
22มัคคุเทศก์ทางวิญญาณ ร่วงคืนสู่ดิน
23ทิวสน รอยเลือดบนปกหนังสือ
243939900209466
ชะตากรรม และทะเล! 
25
สายลมที่ผ่านมา  
"บทอัศจรรย์" 
26
คนเล่าเพลง  
เหล้าแก้วนั้น
27
อะหนึ่ง  
“กล้วยน้ำลด” เรื่องสั้นบันทึก ๒๕๓๑ พายุเกย์ ถล่มภาคใต้ 
28
เคิร์ก 
พ่อไม่ได้รักแม่... 
29
อาโต้  
พ่อใส่เบ็ด..แม่ออกลูก
30ส.ผาติสุวัณณส.ผาติสุวัณณ

ท่องเที่ยว-ภาพประกอบ
ที่บล็อกเกอร์ชื่อเรื่อง
1hooknoi แชงกรีลา ประสบการณ์นี้ไม่มีลืม
2ดินสอขอเขียน ชื่นชมศิลปะ...ในแดนศิลปากร
3ภาษาหลากสี ไหลจนหลง -ดงผีเสื้อ ม่านน้ำตกในไพรกว้าง
4ญาใจ ครั้งแรก โหด มัน ฮา และความประทับใจ ณ.จังหวัดกาญจนบุรี
5amalit1990 = ดอยอ้น ... เขาหลังบ้านกับวันวานยังหวานอยู่ =
6ศุภศรุต ซอกแซกเมืองเพชรบุรี ตามหาอดีต”ศรีราชธานี”ที่ซ่อนเร้น
7หัสดีลิงค์ เล่าด้วยภาพปั้น...เมืองหริภุญชัย ๑,๔๐๐ ปี
8kwachuen จากปาย มาถึงหลวงพระบาง ฉันเห็นอะไร....
9Supawanปาย ... Cofee in Love @ Pai
10ณชาติหนึ่ง หนาวนี้...ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งค่ะ
11ฅนผ่านทาง แอ่วเมืองน่าน กับความทรงจำสุดท้าย.. น้องส้มและน้ำสีใสขวดนั้น
12คนลุ่มน้ำของ มีรูปสวยจากอำเภอเชียงของมาฝากครับ
***SHUTTERTDหาดทราย ทะเล สายลม สองเรา และเงาฝน บนเกาะช้าง
14ราษีไศล เที่ยวสวนงูธนบุรีฟาร์มฟาร์มงูในสวน
15ออกปากออกแบบ เจ้าหญิงไดอาน่าและกระแสน้ำแห่งชีวิต
16มัคคุเทศก์ทางวิญญาณ ทอดเท้าท่องทางธรรม
17กรวดแก้ว ท่องทะเล...เที่ยวสัตหีบ
18
สอนสุพรรณ  
ม่วนซื่น... สุขซำบายดี ตามวิถีฅนอีสาน 
19
kokoyadi 
ทางเลือก ลุยกาญจนบุรีในเทศกาลปีใหม่ 
20
อะหนึ่ง  
ล่องเรือสู่แดนลึกลับ เปิดขวดรังนก ที่ เกาะสี่ เกาะห้า กลางทะเลสาบพัทลุง-สงขลา 
21
เรือรบเมืองมั่น  
เลียบริมแม่น้ำนครลกเอี๊ยง ราชธานีพระนางบูเช็กเทียน 
22ป.ประพันธ์ ป.ประพันธ์ปิดรับเรื่องค่ะ
(หากมีเรื่องของบล็อกเกอร์ท่านใดที่ร่วมการประกวด ตกหล่น ประการใด กรุณาแจ้งมาได้เลยนะคะ หากมีผิดพลาดก็ขออภัยอย่างยิ่งค่ะ)

เชิญเข้าไปอ่านและเตรียมลงคะแนนให้กับ Content of the Year ในใจคุณในวันเวลาที่กำหนดค่ะ
ขอขอบคุณบล็อกเกอร์ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมนะคะ

...............................................

เรียนบล็อกเกอร์เกลอกันที่รักทุกท่าน โปรดทราบ

          เนื่องด้วยทางทีมงาน oknation ได้ขอความร่วมมือในการช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อนๆบล็อกเกอร์ที่จะส่งเรื่องเข้าประกวด และที่จะร่วมโหวต ปิรันย่าจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งในการรับงานนี้ เพื่ออย่างน้อยได้แบ่งเบาภาระกิจช่วงเทศกาลสำคัญของปี ที่มีการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 เป็น highlight อีกด้วย ถือเป็นการขอบคุณทีมงานที่ได้ให้พื้นที่ทำบล็อกและที่สร้างชุมชนออนไลน์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมค่ะ ด้วยเหตุนี้จึงได้นำเรื่องรวมทั้งคอมเมนต์จากบล็อก Talkwithoknation เกี่ยวกับ การประกวด Content of the Year มาไว้ที่โพสนี้ เพื่อความสะดวกในการ update ข้อมูลค่ะ

          เป็นที่ทราบว่า oknation มีบล็อกเกอร์ที่มีฝีมือมากมาย จึงใครขอเชิญเพื่อนๆร่วมส่งเรื่องเข้าประกวดได้ที่คอมเมนต์ของโพสนี้ค่ะ และท่านที่จะเชียร์ด้วยการโหวดลงคะแนน อย่าลืมแวะเข้ามาดูรายการ อ่าน และโหวดเรื่องของเพื่อนๆที่เข้าประกวดด้วยนะคะ ส่วนท่านที่มีโปรแกรมพักผ่อนโดยปราศจากอุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต หรือทราบว่าจะออนไลน์ไม่ได้ กรุณาเข้ามาอ่าน มาโหวตให้ทันนะคะ ช่วยให้กำลังใจเพื่อนๆกันค่ะ

ด้วยรักและนับถือ
ปิรันย่า
14 ธันวาคม 2550


ความคิดเห็น ที่ยกมาจากบล็อก talkwithOKnation

ความคิดเห็นที่ 30
Dekthep วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 15.07 น.
http://www.oknation.net/blog/dekthep
  บนเส้นทางมีจุดหมาย   ระหว่างจุดหมายมีเรื่องราว  

ขอร่วมสนุก นักข่าวอาสา เรื่อง ภาพแห่งประวัติศาสตร์ ผ้าพันคอสีเหลืองยาวที่สุดในโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสปีมหามงคล

http://www.oknation.net/blog/dekthep/2007/12/03/entry-1
ความคิดเห็นที่ 29
วิทย์แดงจันศรี วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 15.07 น.
http://www.oknation.net/blog/wit
แม่ฉันเป็นนางฟ้า

ส่งเรื่อง "จี่ป่ม" เข้าประกวดในหมวดที่ ๒. เรื่องสั้น-กาพย์กลอน...ครับ

http://www.oknation.net/blog/wit/2007/10/25/entry-2ความคิดเห็นที่ 28
กฤตบวรวิชญ์ วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 16.13 น.
http://www.oknation.net/blog/KITBAWORNVIT

ขอร่วมสนุกส่งเข้าประกวดด้วยคนขอส่งเรื่อง วิถีชีวิตท้องทุ่ง ลุ่มน้ำเลสาป ครับ
http://www.oknation.net/blog/KITBAWORNVIT/2007/12/12/entry-4
ความคิดเห็นที่ 27
แมวเหมียว วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 20.32 น.
http://www.oknation.net/blog/wassanok

ขอเป็นกองเชียร์ลุ้นเพื่อนๆค่ะ
ความคิดเห็นที่ 26
ภาษาหลากสี วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 17.44 น.
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee

หัวข้อท่องเที่ยว-ภาพถ่าย
ส่งเรื่องนี้ค่ะ ไหลจนหลง -ดงผีเสื้อ ม่านน้ำตกในไพรกว้าง
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2007/03/29/entry-1
ความคิดเห็นที่ 25
ภาษาหลากสี วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 17.37 น.
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee

ส่งกลอนน่ะค่ะ ถือว่าร่วมสนุกล่ะกัน รางวัลไม่ค่อยหวัง คัดลำบากน่ะ อยากส่งหลายอัน เอากลอนนี้ล่ะกัน อิอิ
คนพเนจรกับนักเดินทาง
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2007/03/17/entry-2
ความคิดเห็นที่ 24
ดินสอขอเขียน วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 17.04 น.
http://www.oknation.net/blog/noieakthai

ขอส่งเรื่องนี้ประกวดในหัวข้อท่องเที่ยวนะคะ
http://www.oknation.net/blog/noieakthai/2007/05/06/entry-1
ความคิดเห็นที่ 23
piss_it วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 14.07 น.
http://www.oknation.net/blog/pissit
 แวะไปเยี่ยมกันได้ที่   http://pisit.thaiwriter.info/  

ขอถามเล่น ๆ นะครับ
ไม่ได้ซีเรียสอะไร เพราะคงไม่ได้ส่งเรื่องเข้าประกวดด้วย
(ไม่มี ดีพอ)

คือ เรื่องที่ส่งเข้าประกวด สมมุติว่าเรื่องท่องเที่ยวละกัน
บล็อกเกอร์ กลับเข้าไปแก้ไข เพิ่มรูป เพิ่มเรื่อง
ขัดเกลาภาษา ใส่ข้อมูลเพิ่ม หรือทำอะไรก็ตาม ให้เอนทรีเติมนั้นดูยิ่งใหญ่ อลังการ น่าสนใจยิ่งขึ้น

จะผิดกติกา หรือผิดมารยาทไหม

หรือทางโอเคเนชั่น จะมีแนวทางพิจารณาเรื่องที่ส่งเข้าประกวดอย่างไร
เช่น ล็อกเอนทรีนั้นไว้ ไม่ให้เข้าไปตกแต่งเพิ่มเติมใหม่ หรือไม่
ความคิดเห็นที่ 22
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 11.20 น.
http://www.oknation.net/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

ขออนุญาตส่งเรื่องนี้เข้าประกวดค่ะ

ใน content of the year ในหัวข้อ นักข่าวอาสา ค่ะ

.....................................................................

@...เบื้องหลัง และภาพสดๆ ..พุ่มผ้าป่าที่คว้ารางวัลที่ 1 สุราษฎร์ธานี...@

http://www.oknation.net/blog/roungkaw/2007/10/27/entry-3
ความคิดเห็นที่ 21
naive วันที่ : 09/12/2007 เวลา : 22.17 น.
http://www.oknation.net/blog/wickedgirl

ขอส่งเรื่องนี้เข้าประกวดหมวด 2 ค่ะ..
ขอเรียกว่าเป็นเรื่องสั้นปนบทกวี Base on the true story ดีกว่านะคะ
http://www.oknation.net/blog/wickedgirl/2007/08/10/entry-2

ช่วยโหวตให้ด้วยค่า

สาวร้ายเอง
ความคิดเห็นที่ 20
ญาใจ วันที่ : 09/12/2007 เวลา : 18.46 น.
http://www.oknation.net/blog/yahyy

รับทราบค่ะและขออภัยค่ะ
และขอบคุณมากๆที่บอกให้เข้าใจ
ไว้วันที่ 27 ค่อยโหวตใหม่นะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19
OK NATION วันที่ : 09/12/2007 เวลา : 18.40 น.
http://www.oknation.net/blog/talkwithOKNation

ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครับ เมื่อรวบรวมได้เรื่องประกวดจำนวนหนึ่ง จะนำขึ้นทำลิงก์เรื่องประกวดในบล็อกกลางแห่งนี้ครับ

-คุณญาใจครับ การประกวด content of the year นั้น กำหนดให้โหวตให้กับเรื่องที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้นครับ และช่วงเวลาโหวตนั้นคือ 27 ธ.ค. 2550 - 7 ม.ค. 2551 ครับ

-คุณThaihippy ครับ ขอพิจารณานำไปปรับใช้ในปีต่อ ๆ ไปนะครับ

-คุณhooknoi ครับ เรื่องท่องเที่ยว ส่งได้เรื่องเดียวเท่านั้น เพื่อไม่ให้ได้เปรียบ-เสียเปรียบกับท่านที่เขียนเพียงตอนเดียวครับ

ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ส่งเรื่องประกวดและเสนอความคิดเห็นเข้ามาครับ
ความคิดเห็นที่ 18
เคิร์ก วันที่ : 09/12/2007 เวลา : 16.22 น.
http://www.oknation.net/blog/kherk

ขอร่วมด้วยครับ หัวข้อที่. 2 เรื่องสั้น - กาพย์กลอน

ขอดูก่อนว่าจะเอาเรื่องอะไรดี

อาจจะเป็น "พ่อไม่ได้รักแม่.."

อยากร่วมสนุกด้วยครับผม..
ความคิดเห็นที่ 17
หมอเด่น วันที่ : 09/12/2007 เวลา : 11.50 น.
http://www.oknation.net/blog/moh-den
...D....dEn....N...

น่าจะโวตตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
ความคิดเห็นที่ 16
ตาเรน วันที่ : 08/12/2007 เวลา : 19.50 น.
http://www.oknation.net/blog/sammaapii
หากท่านเป็นผู้ทำธุรกิจอินเตอร์เน็ตและเกมส์  ขอเชิญแวะเยี่ยมเราที่   >>> www.tscclub.org   มีสาระมากมาย..ให้คำปรึกษาฟรี

การ๊าก.ก..น่าหนุกจัง....
ความคิดเห็นที่ 15
ป้าไม่อยู่ปู่เข้าเวบ วันที่ : 08/12/2007 เวลา : 10.26 น.
http://www.oknation.net/blog/pakapoo
“ป้ากะปู่กู้อีจู้ ” กระดาษเปื้อนหมึก ..นอกประวัติศาสตร์และกาลเวลา..  สงบนิ่งกับอณู...ทุกสรรพสิ่งอันดีงาม... ...ตลอดไป... . 

ลืมบอกไป
เรื่อง หนูจะรอถึงวันนั้น ..ว่าพรุ่งนี้...ชีวิต..จะดีกว่า...
เพื่อส่งเข้าประกวดหมวดที่2 เรื่องสั้น-กาพย์กลอน
ความคิดเห็นที่ 14
ป้าไม่อยู่ปู่เข้าเวบ วันที่ : 08/12/2007 เวลา : 09.23 น.
http://www.oknation.net/blog/pakapoo
“ป้ากะปู่กู้อีจู้ ” กระดาษเปื้อนหมึก ..นอกประวัติศาสตร์และกาลเวลา..  สงบนิ่งกับอณู...ทุกสรรพสิ่งอันดีงาม... ...ตลอดไป... . 

ปู่ขอส่งเรื่อง

หนูจะรอถึงวันนั้น ..ว่าพรุ่งนี้...ชีวิต..จะดีกว่า...

(เป็นเรื่องเดิม มาปรับปรุง)

http://www.oknation.net/blog/pakapoo/2007/12/08/entry-2
ความคิดเห็นที่ 13
อะหนึ่ง วันที่ : 08/12/2007 เวลา : 06.37 น.
http://www.oknation.net/blog/mindhand
..อนึ่ง....คิดถึงพอสังเขป.. ..อะหนึ่ง..

หัวข้อนี้พอเข้าใจครับผม
ความคิดเห็นที่ 12
ญาใจ วันที่ : 08/12/2007 เวลา : 05.20 น.
http://www.oknation.net/blog/yahyy

ขอโหวต คุณ ลานเทวา
content of the year
กาพย์กลอน-บทกวี
http://www.oknation.net/blog/phutanow
ความคิดเห็นที่ 11
hooknoi วันที่ : 08/12/2007 เวลา : 01.19 น.
http://www.oknation.net/blog/hooknoi

ขอร่วมกิจกรรมด้วยครับ ในหมวดท่องเที่ยว เรื่อง "แชงกรีลา ประสบการณ์นี้ไม่มีลืม" เป็นทริปการเดินทางตามหาความฝัน ที่สมบุกสมบัน จนสมาชิกในทริปเกือบเอาชีวิตไม่รอด

http://www.oknation.net/blog/hooknoi/2007/11/03/entry-1
ความคิดเห็นที่ 10
Kibangkok วันที่ : 08/12/2007 เวลา : 00.45 น.
http://www.oknation.net/blog/thaithai
่ขิว ขิว บ่นไป วาดไป กับเรื่องราวของลุงกิ๊ *'^'*-.,_,9 ่ี:)่ ไดอารี่สีน้ำ..

ลุงกิ๊ขอแจมด้วยครับ เรื่องสั้น - กาพย์กลอน

เรื่อง ภาพถ่ายในกระเป๋าเงิน..ของชายคนนั้น..(อ่านให้จบนะ จะได้รู้ว่าภาพนั้นคือภาพใคร)....

http://www.oknation.net/blog/thaithai/2007/10/08/entry-1
ความคิดเห็นที่ 9
Thaihippy วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 21.10 น.
http://www.oknation.net/blog/Thaihippy

..ขอร่วมคิด อีกนิดหนึ่ง..
น่าจะแยก เรื่องสั้น..และกาพย์กลอน เป็นสองหมวด..
จะทำให้..ความคิดสร้างสรรค์ไม่โดนจำกัด !!

นายเม็ดฝุ่น เองครับ
ความคิดเห็นที่ 8
feng_shui วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 18.45 น.
http://www.oknation.net/blog/buzz
feng_shui

ขอร่วมกิจกรรมในหัวข้อ
นักข่าวอาสา (เป็นเรื่องที่รายงานสถานการณ์ข่าวสารต่าง ๆ จากพื้นที่จริง )
โดยส่งเรื่องตามลิ้งค์ค่ะ
สด รายงานภาคสนาม!!!....ตลาดแรงงาน บนสะพานลอย ....กับยุคล่มสลายของภาคอุตสาหกรรมไทย..♪
http://www.oknation.net/blog/buzz/2007/07/23/entry-1
ความคิดเห็นที่ 7
auno วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 13.05 น.
http://www.oknation.net/blog/auno

ทำิblogยังไม่เก่งแต่ก็สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครับ
ความคิดเห็นที่ 6
อาโต้ วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 11.22 น.
http://www.oknation.net/blog/rtoto

เอาด้วยๆ ครับ
ลองดูด้วยใจ
ความคิดเห็นที่ 5
pen วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 10.14 น.
http://www.oknation.net/blog/pen
ปากกาคืออาวุธ จับประยุทธ์เพื่อสัจจะธรรม ความจริงคือคำมั่น พันธเกียรติเพื่อปวงชน

ร่วมกิจกรรมหมวดนักข่าวอาสา กับ content แรกของเจ้าเรือนในฐานะ citizen reporter เต็มรูปแบบ

"ดูจะจะ สงครามฝุ่นเชียงใหม่ (รวมภาพ14 มี.ค. 50)"
http://www.oknation.net/blog/pen/2007/03/14/entry-1

เรื่องของไฟป่าภาคเหนือ ปฐมบทแห่ง citizen reporter ฉบับโอเคเนชั่น ซึ่งคาดว่าปีหน้าจะกลับมา (อีกแล้ว)

ด้วยความรักและคิดคำนึงถึงชาวโอเคเนชั่นเสมอ
เรือนปากกา บ้านแม่ริม
pen
ความคิดเห็นที่ 4
เจเจค่ะ วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 09.47 น.
http://www.oknation.net/blog/jj
เจเจค่ะ ....หน้าตาดี เพราะมีจิตใจที่งดงาม

ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 3
hooknoi วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 09.05 น.
http://www.oknation.net/blog/hooknoi

ในส่วนท่องเที่ยว ถ้าในหนึ่งทริปแบ่งเป็นหลายตอน ต้องเลือกมาส่งแค่ตอนเดียวหรือว่าส่งเป็นทริปได้ครับ เพราะเรื่องแต่ละทริปมันยาวอ่ะครับ
ความคิดเห็นที่ 2
สอนสุพรรณ วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 08.23 น.
http://www.oknation.net/blog/phaen
  ส่งเสริม    สืบสาน    สร้างสรรค์    ศิลปวัฒนธรรม 

ขอร่วมสนุกด้วยคนครับ โดยส่งเรื่องในหมวดนักข่าวอาสา เรื่อง "หนองกระโดนมน : ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน ตามรอยพ่อ"ครับ...

http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/10/29/entry-1
ความคิดเห็นที่ 1
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 21.42 น.
http://www.oknation.net/blog/baan-koo-kai

ขอกลับไปทบทวนก่อนนะคะว่าจะส่งเรื่องอะไร 

A
เชิญอ่านเรื่องย้อนหลังคู่มือบล็อกเกอร์ OKnation
 
 
 ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้าน Se-Ed
และที่ www.nationbook.com    

B
Hot News Update

 
 
คลิกหัวข้อข่าว
เพื่ออ่านรายละเอียด


อนุญาตโดย นสพ.คอม
C
ข่าว กกต

 • แบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส.28) ดูรายละเอียด
 • จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ ดูรายละเอียด
 • จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบ่งตามเขตเลือกดูรายละเอียด
 • กกต. แถลงข่าวศูนย์แจ้งเหตุทุจริตฯดูรายละเอียด
 • กกต. จับมือกรมการกงสุลตรวจเยี่ยมการส่งบัตรเลือกตั้งไปต่างประเทศดูรายละเอียด
 • ระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) ดูรายละเอียด
 • ระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 ดูรายละเอียด
 • ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดูรายละเอียด ( 3 ธ.ค. 50)
 • รายชื่อ ผอ.กต.เขต และ กต.เขต ทั้ง 76 จังหวัด ดูรายละเอียด ( 3 ธ.ค. 50)
 • รวมเพลงรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ดูรายละเอียด ( 3 ธ.ค. 50)
 • สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ ชุด การเลือกตั้ง ส.สดูรายละเอียด ( 28 พ.ย. 50)
 • ประกาศ กกต. รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนดูรายละเอียด ( 26 พ.ย. 50)
 • ประกาศ กกต. รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน ดูรายละเอียด ( 26 พ.ย. 50)
 • กกต. ตอบข้อหารือผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง ดูรายละเอียด ( 23 พ.ย. 50)
 • สรุปการกระทำที่บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษตาม พรป. รวม 3 ฉบับ ดูรายละเอียด ( 23 พ.ย. 50)
 • รวมภาพสื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.ดูรายละเอียด ( 22 พ.ย. 50)
 • คู่มือคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดูรายละเอียด ( 22 พ.ย. 50)
 • สรุปรายงานผลการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดูรายละเอียด ( 19 พ.ย. 50)
 • รายชื่อผู้สมัคร แบบสัดส่วนทั้ง 8 กลุ่มจังหวัดดูรายละเอียด ( 16 พ.ย. 50)
 • รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันที่ 12-15 พ.ย. 50 ดูรายละเอียด ( 16 พ.ย. 50)
 • โลโก้พรรคการเมือง ชุดที่ 1 download ชุดที่สอง download
 • จำนวนหน่วยเลือกตั้งส.ส.สำหรับการเลือกตั้งวันที่ 23 ธ.ค. 50ดูรายละเอียด ( 13 พ.ย. 50)
 •     สรุปรายงานผลการรับสมัคร ส.ส. แบบสัดส่วน วันที่ 7-11 พ.ย. 50 ดูรายละเอียด ( 12 พ.ย. 50)
 • ประกาศ กกต. เรื่องกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน
  ดูรายละเอียด ( 8 พ.ย. 50)
 • ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและ
         จำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
  ดูรายละเอียด ( 8 พ.ย. 50) 
 • พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน ประจำวันที่ 7-8 พ.ย. 2550 ดูรายละเอียด ( 8 พ.ย. 50)
 •  ตัวอย่างเอกสารส่งถึงเจ้าบ้าน ดูรายละเอียด ( 6 พ.ย. 50)
 • ตัวอย่างรูปแบบของป้ายหรือบอร์ดสำหรับใช้เป็นสถานที่ปิดประกาศ ดูรายละเอียด 
  (31 ต.ค. 50)
 • ตัวอย่างประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียง        ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ดูรายละเอียด ( 31 ต.ค. 50)
 • หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  (ฉบับที่ 2)  
  ดูรายละเอียด ( 31 ต.ค. 50)
 • ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆ
         ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2)
  ดูรายละเอียด (30 ต.ค. 50)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.  ดูรายละเอียด ( 25 ต.ค. 50)
 • กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ดูรายละเอียด ( 25 ต.ค. 50)
 • แนวทางใหม่ในการหาเสียง เลือกตั้ง ส.ส. 50 ดูรายละเอียด (25 ต.ค. 50)
 • ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆ
         ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  ดูรายละเอียด ( 25 ต.ค. 50)
 • หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ดูรายละเอียด ( 25 ต.ค. 50)
 • การกำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับจังหวัดที่มี ส.ส. ได้เกินสามคน
  ดูรายละเอียด ( 23 ต.ค. 50)
 • การกำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับจังหวัดที่มี ส.ส. ได้ไม่เกินสามคน
  ดูรายละเอียด ( 23 ต.ค. 50)
 • รวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2550  ดูรายละเอียด ( 22 ต.ค. 50)
 • จำนวน ส.ส. และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งแบบเบ่งเขตเลือกตั้ง ดูรายละเอียด ( 18 ต.ค. 50)
 • กำหนดเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน ดูรายละเอียด ( 18 ต.ค. 50)
 • บัญชีรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ดูรายละเอียด ( 18 ต.ค. 50)
ที่มา: www.ect.go.th

"นักข่าวพันธุ์ใหม่
Citizen Reporter"
คู่มือการทำบล็อก โดย ปิรันย่า
และ CD คู่มือ โดย Suki

หาซื้อได้ตามร้านหนังสือในเครือเนชั่นและที่
www.nationbook.com

โดย ปิรันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net