วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานข่าววิทยุของสถานีวิทยุศึกษา


สำหรับผู้ที่สนใจในการติดตามรับฟังข่าวสารด้านการศึกษา หรือท่านอาจจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่จะร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของหน่วยงานท่าน เราก็ยินดีที่จะเผยแพร่ให้ทางรายการวิทยุด้วยเช่นกันค่ะ ถือว่าเรามีจุดประสงค์เพื่อมอบสิ่งดีๆ ที่เป็นสาระประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังร่วมกัน

1. เราจัดรายการนิตยสารข่าวทุกวัน(จันทร์-อาทิตย์) ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ความยาว 60 นาที

1.1  วันจันทร์-ศุกร์  ชื่อรายการ "รอบรั้วเสมา" เป็นการรายงานข่าวสารการศึกษาในแต่ละวัน ในแง่มุมต่างๆ โดยจัดแบ่งเนื้อหาสาระเป็น 4 ช่วง คือ รายงานข่าวสาร  ผู้บริหารสนทนา สาระสารพันและเรื่องเล่าจากในเล่ม  ดำเนินรายการโดย วีระพันธ์ โตมีบุญ และชุติมา นันทะวงษ์  สลับกันคู่ละสัปดาห์กับ อิทธิเดช สุพงษ์ และอรอุมา ถิ่นทวี

1.2  วันเสาร์  ชื่อรายการ "รายงานพิเศษทางการศึกษา" เป็นการสรุปข่าวสารการศึกษาในรอบสัปดาห์ รวมถึงสกู๊ปข่าวพิเศษในแต่ละประเด็นเด่นที่น่าสนใจ  แบ่งเนื้อหาสาระเป็น 3 ช่วงคือ รายงานการศึกษา  มุมมองนักคิด  กิจกรรมสร้างสรรค์  ดำเนินรายการโดย ธนรรถ เนียวกุล

1.3  วันอาทิตย์  ชื่อรายการ "คุยกันวันอาทิตย์" เป็นการสนทนาพูดคุยเรื่องราวต่างที่น่าสนใจในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านสังคม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยว  แบ่งเนื้อหาสาระเป็น 3 ช่วงเช่นกัน คือ หลากหลายเรื่องราว  บอกกล่าวเล่าความ และติดตามสาระ  ดำเนินรายการโดย วิษณุ เอมประณีตร์ และชุติมา นันทะวงษ์

2.  การนำเสนอข่าวต้นชั่วโมง  เป็นการนำเสนอข่าวสั้นช่วงต้นชั่วโมง โดยเน้นเนื้อหาข่าวสารด้านการศึกษาโดยตรง ทั้งจากหน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดและให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนในทุกรูปแบบ

2.1  วันจันทร์-ศุกร์  นำเสนอ 6 ช่วง คือ เวลา 09.00 น, 10.00 น., 11.00 น., 14.00 น., 15.00 น. และ 16.00 น.

2.2  วันเสาร์-อาทิตย์  นำเสนอ 4 ช่วง คือ  เวลา 09.00 น, 10.00 น., 11.00 น. และ 15.00 น.

จึงนับได้ว่า หากท่านมีข่าวสารดีที่ให้บริการการศึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เรายินดีร่วมประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  เพราะสถานีวิทยุศึกษาของเราให้บริการการศึกษาแบบปลอดโฆษณาทั้งสถานีที่เดียวค่ะ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ

โดย กระชุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net