วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โบสถ์แบบภาคใต้ที่ถูกทอดทิ้ง


อุโบสถ สถาปัตยกรรมไทยแบบภาคใต้

by:ดึกสงัด

สถาปัตยกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และการมีอารยธรรมของสั้งคมนั้นๆ

by:ดึกสงัด

การรวมศูนย์การพัฒนา อาจจะมีผลกระทบกับเอกลักษณ์ของตัวเองหรือความเป็นท้องถิ่น การถูกครอบงำทางสังคมโดยการรวมศูนย์ส่งผลให้ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกละเลย การมองไปข้างหน้าแต่ลืมมองที่มาของตัวเอง ทำให้สังคมไทยตีบตันในการพัฒนา การแข่งขันกับโลกข้างนอกมองได้เลยว่าบ้านเราสู้ประเทศรอบข้างไม่ได้

by:ดึกสงัด

และที่นีคือตัวอย่างหนึ่งที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในสังคมไทย อุโบสถเก่าแก่ของวัดน้ำขาวใน อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยภาคใต้ยังพอจะพบเห็นได้บ้างตามวัดในชนบททางภาคใต้ตอนล่าง

by:ดึกสงัด

อุโบสถที่เราเห็นจนชินตาในทุกๆวัดของประเทศไทย

by:ดึกสงัด

ความแตกต่างของการเอาใจใส่ระหว่างศาลาการเปรียญเก่าและใหม่

by:ดึกสงัด

ประตูอุโบสถสีขาว คือฝาโลงศพเอามากั้นแทนผนังเดิมที่ผุพังไป

by:ดึกสงัด

by:ดึกสงัด

ร่องรอยสถาปัตยกรรมี่ยังหลงเหลืออยู่

 

โดย ดึกสงัด

 

กลับไปที่ www.oknation.net