วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปิดตัวหมวดใหม่...ของบอยซ่า


สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน  วันนี้ผมเพิ่มหมวดเนื้อหา หมวดรู้อดีตรู้อนาคต

หมายถึง  เมื่อย้อนดูอดีตก็สามารถที่จะทำนายอนาคตได้ เพราะอดีตแก้ไขไม่ได้

แต่อนาคตย่อมทำได้เพราะยังไม่ถึง

   การเรียนรู้อดีตช่วยให้ทราบเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น  เรียนรู้ในสิ่งที่ดีให้เป็นประโยชน์ต่ออนาคต

สิ่งที่เป็นจุดบกพร่องก็อย่าทำตาม 

    ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องราวของอดีตจึงมีคุณค่าสำหรับชีวิต เปิดโลกให้กว้าง รู้อดีตร้อยปีก็รู้อนาคตร้อยปี

     ผมเป็นคนเชียงใหม่ดินแดนบ้านเกิดของผม  มีเรื่องราวมากมายในดินแดนแห่งนี้ซึ่งมีคุณค่าและงดงาม

วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีสอนคนให้เป็นคนดี  ล้วนถูกสั่งสอนจากรุ่นสู่รุ่น  วันนี้จึงเปิดตัวอดีตให้พี่น้องร่วมคิด

ร่วมรับรู้

boyza  สืบสานวัฒนธรรมล้านนา

ดูเรื่องราวได้ที่หมวดรู้อดีตรู้อนาคต   (เรื่องราวประวัติศาสตร์  ตำนาน  วัฒนธรรม  ประเพณี  และจารีต)

โดย boyza

 

กลับไปที่ www.oknation.net