วันที่ พุธ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตำนาน JUNGLE JEEP


ตำนาน  JUNGLE  JEEP

               ตำนาน Jungle Jeep หรือ  “ชมรมจิ๊ปจ้าวแห่งพงไพร”  เป็นชมรมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ที่หลงใหล  และคลั่งไคล้  ในรูปลักษณ์และสมรรถนะของยาน (ยนต์) รบโบราณ  (Military Vehicle)  ที่เคยประจำการในกองทัพไทย ทั้งที่เป็นรถสองล้อ (มอเตอร์ไซด์) และรถสี่ล้อ โดยเฉพาะ  JEEP, LANDROVER , TOYOTA , FORD , CHEVY , MITSUBISHI เป็นต้น  การรวมตัวกันครั้งแรกในรูปชมรม  JUNGLE  JEEP  นี้  มีผู้ร่วมก่อการ  5  คน  ประกอบด้วย  

 1. อาจารย์คม     แห่งกรมฯผังเมือง  (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร)
 2. เซียนดำ     แห่งเซียนดำเรคคอร์ด  (นายดำเนิน  รอดนวล)
 3. จ่าแดง   แห่งกองทัพบก  (จ.ส.อ.ณัฐพล  เกตุผล)
 4. จ่าป๋อง   แห่งกองทัพอากาศ  (พ.อ.อ.ยรรยงค์  พิณเสนาะ)
 5. จ่าต้น     แห่งกองทัพอากาศ  (พ.อ.อ.ชูชาติ     กิสรวงษ์)  


 การรวมตัวของผู้คลั่งไคล้ในรูปลักษณ์ และสมรรถนะของยาน (ยนต์) รบโบราณ  (Military Vehicle) 
ที่เคยประจำการในกองทัพไทยดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  ดังนี้

 • เพื่ออนุรักษ์ยาน (ยนต์) รบโบราณ  (Military Vehicle) ที่เคย มีคุณูปการในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย
  เมื่อครั้งในอดีต  ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ
 • ร่วมบุกเบิกเส้นทางธุรกันดารเพื่อบอกข่าวให้สังคมได้รับทราบว่า  ในขณะที่ประเทศไทยได้พัฒนาไปไกล  ทั้งทางด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  และสังคม  แต่ในชนบทห่างไกลยังมีคนที่ยังทุกข์ยากลำบาก 
  ยังรอความช่วยเหลือจากสังคมอยู่อีกมากมาย
 • เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นธุรกันดาร
 • เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 • ร่วมเดินทางท่องเที่ยว และเก็บเกี่ยวประสบการณ์  เพื่อเป็นตำนานบอกลูกบอกหลานให้รู้จัก
  การเป็น  "ผู้ให้" ต่อไป 


สนใจ   สมัครสมาชิกชมรม   (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับผู้ที่รักและสนใจจริงๆ)

ติดต่อ  พบป่ะ  พูดคุย  ได้ที่  "เซียนดำเรคคอร์ด"  หน้าร้านเซเว่น  ตลาดแกรนด์โฮเต็ล (จ.พระนครศรีอยุธยา)  หรือ  "เซียนดำ"  คุณดำเนิน  รอดนวล  บ้านเลขที่  51/10  ม.1  ต.ธนู  อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา  13000  โทร : 08-1780-8773  หรือที่  junglejeep@hotmail.com

เอกสารการสมัคร 

 • ใบสมัคร  จำนวน  1  ใบ  ติดต่อขอรับที่  junglejeep@hotmail.com
 • รูปถ่าย  จำนวน  1  รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ  จำนวน  1  ชุด

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ต้องเป็นผู้รักและคลั่งไคล้ในยาน (ยนต์)รบโบราณ
 • รักอิสระชอบการท่องเที่ยว
 • มีจิตใจชอบช่วยเหลือสังคม
 • มี หรือ ไม่มี ยาน (ยนต์)รบโบราณ  ก็ได้

 

 


โดย junglejeep

 

กลับไปที่ www.oknation.net