วันที่ พุธ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำเนียบสมาชิก ชมรม Jungle Jeep


ทำเนียบสมาชิก  ชมรม  Jungle Jeep  


สมาชิกหมายเลข  :  1               ตำแหน่ง  :  ประธาน
ชื่อ-สกุล  :  นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร
ที่อยู่  :  111  ม.6  ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา    13000
โทร  :  08-6934-8090
อาชีพ  :  รับราชการ
รถ  :  1. Jeep  Ford  GPW (9 ช่อง)   เครื่องยนต์  4DR6
         2. Jeep  CJ5  เครื่องยนต์  TOYOTA  GT-1800
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
สมาชิกหมายเลข  : 2               ตำแหน่ง  :  เลขานุการชมรม
ชื่อ-สกุล  :  นายดำเนิน  รอดนวล
ที่อยู่  : 51/10  ม.1  ต.ธนู  อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา    13000
โทร  :  08-1780-8773
อาชีพ  :  ค้าขาย
รถ  :  1. Jeep  Ford  GPW (9 ช่อง)  เครื่องยนต์  NISSAN LD-20-2
         2. Jeep  Ford  GPW (9 ช่อง)  เครื่องยนต์  DATSAN 1300  (ช้างเหยียบ)
----------------------------------------------------------------
สมาชิกเลขที่  : 
3               ตำแหน่ง  :  เหรัญญิก
ชื่อ-สกุล  :  พ.อ.อ.ยรรยงค์  พิณเสนา
ที่อยู่  :  18  ม.2  ต.บ่อโพง  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา    132608
โทร  :  08-9993-9069
อาชีพ  :  รับราชการ  กองทัพอากาศ
รถ  :  Jeep  Ford  GPW (9 ช่อง)  เครื่องยนต์  NISSAN  LD-20-2 004             
----------------------------------------------------------------
สมาชิกเลขที่  : 
4             ตำแหน่ง  :  กรรมการ
ชื่อ-สกุล  :  จ.ส.อ.ณัฐพล   เกตุผล    
ที่อยู่  :  ปตอ.พัน 5  ร้อย 3   เลขที่ 234  ม.2  ถ.แจ้งวัฒนะ  ทุ่งสองห้อง  หลักสี่  กทม.  10210
โทร  :  08-9746-3517
อาชีพ  :  รับราชการ  กองทัพบกรถ  :  Jeep  MITSUBISHI  J-32  เครื่องยนต์  4DR5005               ตำแหน่ง  :  กรรมการ
------------------------------------------------------------------------------------
สมาชิกเลขที่  : 5            ตำแหน่ง  :  กรรมการ
ชื่อ-สกุล  :  พ.อ.อ.ชูชาติ  กิสรวงษ์  
ที่อยู่  :  33  ม.1  ต.สวนพริก  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา    13000
โทร  :  08-9083-9803
อาชีพ  :  รับราชการ  กองทัพอาก
รถ  :  Jeep
 --------------------------------------------------------------------------------------------            
สมาชิกเลขที่  : 6           ตำแหน่ง  :  กรรมการ
ชื่อ-สกุล  :  นายพิศิษฐ์  เงินกร    
ที่อยู่  :  93/44  ม.6  ต.ไผ่สิง  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา    13000
โทร  :  08-6934-8090
อาชีพ  :  ค้าขาย
รถ  :  Jeep  CJ6  เครื่องยนต์  MITSUBISHI  4 DR 5

---------------------------------------------------------------------------
สมาชิกหมายเลข  :
7               ตำแหน่ง  :  กรรมการ
ชื่อ-สกุล  :  นายกิตติชัย  ตรับศรี
ที่อยู่  :  77  ม.7  ต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี   
โทร  :
  08-6104-1108
อาชีพ  :  ช่างซ่อมรถยนต์
รถ  :  Jeep cj -7
--------------------------------------------------------------------------------------------

สมาชิกหมายเลข  : สมาชิกหมายเลข  : 8      ตำแหน่ง  :  กรรมการ
ชื่อ-สกุล  :  นาย ปรีชา อ่ำเจริญ
ที่อยู่    :   22/4   ถ. ประชาหรรษา ช. 3  ต. ในเมือง  จ. กำแพงเพชร
โทร  :  081-9729423
อาชีพ : ธุระกิจส่วนตัว
รถ  :  Jeep CJ - 6  เครื่องยนต์ mitsubichi   4-DR6  
-------------------------------------------------------------------------
สมาชิกหมายเลข  :  9         ตำแหน่ง  :  กรรมการ
ชื่อ-สกุล  :  นอ. วีระ
ที่อยู่    :   โทร  : 
อาชีพ  :
  รับราชการ กองทัพอากาศ
รถ  : toyota  เครื่องยนต์  toyota 13-BT
-------------------------------------------------------------------------------------------

โดย junglejeep

 

กลับไปที่ www.oknation.net